Adverb

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För satsdelen, se adverbial.

Adverb (lat. ad verbum, "till verb") är en ordklass inom grammatiken. Adverben fungerar som bestämningar av olika slag, ofta till verb ("Han springer fort") men även till adjektiv ("Hur dum får man vara?") och satser ("Hon lyckades uppenbarligen").

Avgränsning[redigera | redigera wikitext]

Adverben är en heterogen samling ord som inte går att avgränsa entydigt mot andra ordklasser, särskilt inte gentemot adjektiv och pronomen. Adverben beskriver olika typer av omständigheter som fungerar som bestämningar till verb, adjektiv eller andra adverb. Bestämningen kan lägga till en betydelse av modalitet (svarar på frågan: hur?), temporalitet (svarar på frågorna: när? hur ofta? hur länge?), lokalitet/destination (svarar på frågorna: var? respektive vart?) eller mått och grad (svarar på frågor som: i vilken utsträckning, grad?). En avgörande skillnad jämfört med adjektiven är att adverben aldrig kongruensböjs efter sitt huvudord. Däremot kan vissa adverb kompareras, liksom adjektiven.

I satsen "Pelle gick nyligen till Lisa som ganska fort gömde sig" är nyligen det adverb som talar om när Pelle gick, fort är adverbet som säger hur Lisa gömde sig, och ganska är adverbet som säger hur snabbt predikatet utförs.

Ordbildning[redigera | redigera wikitext]

Ordklassen är i stort sett sluten (eller inte längre produktiv), vilket betyder att ordklassen mycket sällan utökas med nya ord, till skillnad mot exempelvis adjektiv och verb. En stor mängd adverb är en- eller tvåstaviga rotmorfem, till exempel inte, nyss, illa. Adverb kan också bildas genom avledning av andra ord, dels med prefixet -o som i "ogärna" eller med en ändelse, till exempel -en, -ligen och -vis, suffix som påminner om engelskans -ly, spanskans -mente, franskans -ment.

Enligt traditionell svensk grammatik har adverbial som bildas av ett adjektivs neutrumform (-t) tolkats som adverb. Enligt den här grammatiksynen är "långt" ett adjektiv i satsen "Jan Boklövs hopp var långt" (predikativ), men ett adverb i satsen "Jan Boklöv hoppade långt" (adverbial). I Svenska Akademiens grammatik behandlas "långt" som adjektiv oavsett om det används som adverbial eller predikativ.

Pronominaladverb[redigera | redigera wikitext]

Pronominaladverb är i svenskan en grupp adverb nära besläktade med pronomina. De kan alltid ersättas med konstruktioner som innehåller ett pronomen. Till exempel kan därom ersättas med om detta och därifrån ersättas med från denna plats. De klassificeras antingen som demonstrativa, relativa, interrogativa eller indefinita utifrån vilken typ av pronomen de hör ihop med.

Källor[redigera | redigera wikitext]