Statiskt verb

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Statiskt verb är ett verb som inte betecknar något som händer utan något som är. Exempel är ha, vara, bestå av. Motsatsen kallas dynamiskt verb.

Här är några exempel som belyser skillnaden mellan statiska och dynamiska verb. För helhetens skull ges exemplen även på engelska och tyska.

Svenska Engelska Tyska
dynamiskt/transitivt statiskt/intransitivt dynamiskt/transitivt statiskt/intransitivt dynamiskt/transitivt statiskt/intransitivt
lägga ligga lay lie legen liegen
sätta sitta set, seat sit setzen sitzen
ställa stå stand stand
(up)
stellen stehen
bränna brinna burn burn verbrennen brennen
fälla falla fell fall fällen fallen
dränka drunkna - drown ertränken ertrinken
väcka vakna wake up, åld. awake wake up, åld. awaken (auf)wecken aufwachen, erwachen
sänka sjunka sink sink versänken sinken
söva sova put to sleep sleep einschläfern schlafen
spräcka spricka crack crack - -
hänga (upp) hänga hang hang hängen aufhängen
smälta smälta melt melt schmelzen sich schmelzen
frysa (in) frysa freeze freeze (ge)frieren einfrieren

Observera att de tre sista verben inte skiljer sig i infinitivformen utan i preteritum-, perfekt particip- och supinumformen. Man fryste in något igår men jag frös när jag glömde jackan. I dagens svenska tillämpas sällan dessa konjugationsregler.