United States Military Academy

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
United States Military Academy
Motto Honor, Duty, Country
(Ära, Plikt, Fosterland)
Grundat 1802
Ägandeform Statlig (federal)
Superindentent generallöjtnant Robert L. Caslen
Lärarkår 600
Studerande 4 487
Säte West Point, Orange County, New York, USA
Webbplats www.westpoint.edu

United States Military Academy, förkortning USMA (också känt som West Point eller i idrottssammanhang som Army), är den Amerikanska arméns officershögskola, grundad år 1802 på initiativ av George Washington och Thomas Jefferson. Skolans campus är också USA:s äldsta garnison West Point som varit i bruk sedan Amerikanska revolutionen. USMA upptar ett område av 65 kvadratkilometer som är mestadels skjutfält och övningsterräng och ligger intill orten Highland Falls vid Hudsonfloden, cirka 80 kilometer norr om New York.

Utbildning och antagning[redigera | redigera wikitext]

Kadettkårens fanvakt, i bakgrunden syns USMA:s fakultetsbyggnader i nygotisk stil.

USMA:s mål är inte bara att utbilda som ett traditionellt universitet utan även fostra ledare. Ledarutbildningen går som en röd tråd genom både de akademiska lektionerna och militärövningarna som ingår i den fyråriga utbildningen. Söktrycket till USMA är mycket högt och ungefär en av tio sökande antas. Blivande kadetter måste ansöka direkt till USMA med ansökningshandlingar som styrker både förutsättningar att klara studierna och potential för att bli en framtida ledare med god karaktär och integritet. Därefter måste ansökanden erhålla rekommendation från en kongressledamot. Studenterna är blivande officerare och benämns kadetter. Utbildningen finansieras helt av Armédepartementet - i gengäld krävs flerårig tjänstgöring efter erhållen examen. Cirka 1 300 kadetter påbörjar utbildningen varje år, varav drygt 1 000 kadetter slutligen tar examen. USMA rankas som ett av USA:s elituniversitet med frikostiga resurser för kadetterna att genomföra egna forskningsprojekt. Kadetterna utbildas av militära professorer med graden överste eller överstelöjtnant med fast tjänstgöring på USMA, ett mindre antal civilanställda professorer samt tillfälligt tjänstgörande militära lektorer med graden major som undervisar under tre år som ett led i deras militära karriär.

Det akademiska programmet leder till en kandidatexamen med en läroplan som betygsätter kadetternas prestationer i ett brett akademiskt spektrum, militär ledarskapsutveckling samt obligatoriskt deltagande i någon tävlingsidrott. Studieåret består av två sedvanliga akademiska terminer och militärutbildning däremellan. Vid examen erhåller kadetterna graden fänrik, i valfri försvarsgren.

Klass ring[redigera | redigera wikitext]

2012 West Point Klass ring

1835 började traditionen om en klass ring som Kadetterna får som minne.[1] Ena sidan av ringen bär skolan symbol och andra klassen symbol och runt stenen i mitten står West Point och klassen examensår.[2]

Cadet Honor Committee[redigera | redigera wikitext]

hederskodex monument på West Point

En kadett är skyldig att åtfölja kadettkårens hederskodex som föreskriver att "en kadett varken ljuger, fuskar, stjäla, eller tolererar dem som så gör".

Cadet Honor Committee avgör disciplinära ärende. Har gjort det sedan skolan började 1802.Består av kadetter de beslutar om person är skyldig.Superintendent bestämmer lämpligt straff.

Definitioner av hederskodex brott:

Ljuga:Medvetet lura en annan genom att säga en osanning eller genom att bara berätta en del av sanningen. Vara vaga eller tvetydiga med information med avsikt att lura eller vilseleda.

Fusk:Kadett bedrägligt agerade av egenintresse eller assisterad annan att göra det med avsikt att vinna eller att ge en orättvis fördel. Fusk inkluderar sådana handlingar som plagiat (presentera någon annans tankar, ord, data eller arbete som sitt eget utan dokumentation), förvrängning (underlåta att dokumentera hjälp av en annan i revision, eller korrekturläsning av en uppsats), och användning av obehörig anteckningar.

Stjäla:Det olovliga tagande, erhålla, eller undanhållande pengar, personlig egendom och saker som någon annan äger eller har rätt till.

Tolererar dem som så gör:En kadett som vet om att en annan kadett bryter mot hederskodex och inte meddela skolan eller Cadet Honor Committee inom rimlig tid (Senast 24 timmer efter upptäckten av regelbrottet) anses bryta själv mot hederskodex.

Skolan på 1800 talet[redigera | redigera wikitext]

West Point, kadetter, 1870.

1802 startades skolan, och hade då 44 elever varje årskull, vilket ökades 1861 till 200 elever varje årskull.

1870 öppnades United States Military Academy för svarta och indianer. Fördomar, speciellt från andra kadetter, gjorde att bara 12 svarta började utbildningen och bara tre slutförde den under 1800-talet.Henry Ossian Flipper från Georgia blev första afroamerikanska kadetten att gå ut skolan 1877.[3]

Den som ville ansöka till skolan måste ha ett rekommendationsbrev från ett högre befäl som intyga att personen hade det som krävdes för att klara utbildning.Sökande måste var ogift (För kadetterna bodde på skolan under 4 år kunde inte försörja en familj då).En intagningskommitté avgjorde vilka som antogs. Skolan var populär och många kunde efter sin militära karriär få topp jobb inom delstat eller federala administrationen. På 1800 talet var det inte ovanligt att politiker var krigsveteraner exempel president Ulysses S. Grant.

West Point var en internatskola och kadetterna bodde på skolan under 4 år.Sista året valde kadetterna vapenslag; artilleriet,kavalleri och infanteriet.Efter utbildning fick eleverna gradbeteckning fänrik och möjlighet att välja var de ville tjänstgöra.Den som var bäst i klassen fick välja först, och så vidare.

Kadettkommittén avgjorde disciplinära ärenden.Disciplinen var sträng: fylleri,stjäla, slagsmål, att ljuga för befäl eller skolk gav till exempel en "prick", 25 prickar innebar relegering.Kadetten fick kasernarrest också, vilket innebar att Kadetten inte fick lämna kasernområdet, det vill säga Skolområdet, på upp till två veckor. Kadetterna hade en informell bestraffning av de som bröt mot reglerna som kallades "Tystnad" de andra kadetterna vägra tala utan för lektionstid med regelbrytaren under begränsad tid hur långt berodde på regelbrottet,vanligast var några veckor.[4][5]

Skolan hade bara ett lov det var över jul och nyår då skolan stängde så kadetter och personal kunde fira med sina familjer.

West Point Glee Club[redigera | redigera wikitext]

West Point Glee Club är en av USA Military Academy mest kända kadettorganisationer. För mer än hundra år, har dess medlemmar berört publik över hela världen med en modern skildring av kåren genom liveframträdande i landets finaste konsertsalar, spelfilm framträdanden, CD och DVD-inspelningar. Glee Club förbättrar livet på West Point genom sina traditionella och ceremoniella uppgifter och representerar West Point och USA armén vid officiella evenemang.Medlemmarna i deras strävan efter höga kvalitet är bäst sammanfattas upp i klubbens motto: "No fun without music, no music without fun!" ( översättning:"Inget glädje utan musik, ingen musik utan glädje")[6]

Urval av framträdande [7]:

Kända alumner[redigera | redigera wikitext]

Inom parentes anges avgångsklass

Flygfoto över campusområdet.

Kadettgrader[redigera | redigera wikitext]

Kadettgrader vid USMA.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, United States Military Academy, 6 september 2010.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”USMA Class Rings”. USMA Library Special Collections. Arkiverad från originalet den 14 januari 2009. https://web.archive.org/web/20090114221417/http://digital-library.usma.edu/collections/photographs/classrings/. Läst 31 december 2008. 
  2. ^ Neff (2007), p. 284.
  3. ^ Crackel (2002), pp. 145–146.
  4. ^ Greenhouses, Linda (7 juni 1973). ”Silent Agony Ends for Cadet at Point”. The New York Times: s. 93. 
  5. ^ Feron, James (12 september 1973). ”Cadet Committee at West Point Does Away with 'The Silence'”. The New York Times. 
  6. ^ http://www.usma.edu/glee/SitePages/Home.aspx
  7. ^ http://www.usma.edu/glee/SitePages/About.aspx

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]