United States Military Academy

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
United States Military Academy
Motto Honor, Duty, Country
(Ära, Plikt, Fosterland)
Grundat 1802
Ägandeform Statlig (federal)
Superindentent generallöjtnant Robert L. Caslen
Lärarkår 600
Studerande 4 487
Säte West Point, Orange County, New York, USA
Webbplats www.westpoint.edu

United States Military Academy, förkortning USMA (också känt som West Point eller i idrottssammanhang som Army), är den Amerikanska arméns officershögskola, grundad år 1802 på initiativ av George Washington och Thomas Jefferson. Skolans campus är också USA:s äldsta garnison West Point som varit i bruk sedan Amerikanska revolutionen. USMA upptar ett område av 65 kvadratkilometer som är mestadels skjutfält och övningsterräng och ligger intill orten Highland Falls vid Hudsonfloden, cirka 80 kilometer norr om New York.

Utbildning och antagning[redigera | redigera wikitext]

Kadettkårens fanvakt, i bakgrunden syns USMA:s fakultetsbyggnader i nygotisk stil.

USMA:s mål är inte bara att utbilda som ett traditionellt universitet utan även fostra ledare. Ledarutbildningen går som en röd tråd genom både de akademiska lektionerna och militärövningarna som ingår i den fyråriga utbildningen. Söktrycket till USMA är mycket högt och ungefär en av tio sökande antas. Blivande kadetter måste ansöka direkt till USMA med ansökningshandlingar som styrker både förutsättningar att klara studierna och potential för att bli en framtida ledare med god karaktär och integritet. Därefter måste ansökanden erhålla rekommendation från en kongressledamot. Studenterna är blivande officerare och benämns kadetter. Utbildningen finansieras helt av Armédepartementet - i gengäld krävs flerårig tjänstgöring efter erhållen examen. Cirka 1 300 kadetter påbörjar utbildningen varje år, varav drygt 1 000 kadetter slutligen tar examen. USMA rankas som ett av USA:s elituniversitet med frikostiga resurser för kadetterna att genomföra egna forskningsprojekt. Kadetterna utbildas av militära professorer med graden överste eller överstelöjtnant med fast tjänstgöring på USMA, ett mindre antal civilanställda professorer samt tillfälligt tjänstgörande militära lektorer med graden major som undervisar under tre år som ett led i deras militära karriär.

Det akademiska programmet leder till en kandidatexamen med en läroplan som betygsätter kadetternas prestationer i ett brett akademiskt spektrum, militär ledarskapsutveckling samt obligatoriskt deltagande i någon tävlingsidrott. Studieåret består av två sedvanliga akademiska terminer och militärutbildning däremellan. Vid examen erhåller kadetterna graden fänrik, i valfri försvarsgren. En kadett är skyldig att åtfölja kadettkårens hederskodex som föreskriver att "en kadett varken ljuger, fuskar, stjäl, eller tolererar dem som så gör".

Kända alumner[redigera | redigera wikitext]

Inom parentes anges avgångsklass

Flygfoto över campusområdet.

Kadettgrader[redigera | redigera wikitext]

Kadettgrader vid USMA.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, United States Military Academy, 6 september 2010.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]