Hoppa till innehållet

Areasatsen

Från Wikipedia

Areasatsen är en formel för att beräkna en triangels area då två sidor och mellanliggande vinkel är kända.

Antag en triangel med sidlängderna och och där sidornas motstående vinklar är , respektive .

Triangelns area kan då beräknas med någon av formlerna

Arean av en triangel är lika med basen multiplicerat med höjden genom två, det vill säga:

Definitionen av sinus ger:

Och således är: