Biljard (tal)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En biljard (äldre stavning billiard) betecknar det mycket stora talet 1 000 000 000 000 000 eller 1015 i tiopotensnotation och 10005 i tusenpotensnotation. Ordet är bildat från latinets bis, två gånger, och milliard.[1] Samma antal kan anges som tusen biljoner eller en miljon miljarder. En biljard kan också anges med prefixet peta (P) och en biljarddel med prefixet femto (f). Ordets användning i svenska språket är omtvistad.

Historik, användning[redigera | redigera wikitext]

Ordet biljard myntades tillsammans med miljard, triljard, et cetera, på 1500-talet av den franske poeten Jacques Peletier du Mans och är ett internationellt ord (se även Biljon, historik). I svenskan har ordet använts i fackspråkliga sammanhang under 1800-talet och stavades ursprungligen på franskt manér billiard, men har under 1900-talet fått förenklad stavning, biljard.[2]

Ordet biljard sätter namn på SI-prefixet peta och erbjuder ett kortfattat skrivsätt för magnituder mellan 1015 och 1018. Dess värde kan begripas genom att det har samma relation till biljon som miljard har till miljon.

Ordet finns i Nordisk Familjebok (1905)[1] men saknas i Svenska Akademins ordbok (1910) som däremot innehåller triljon.[3] År 1968 finns biljard i Focus,[4] men år 2008 saknas det i Nationalencyklopedins ordbok. En vanlig uppfattning är att ordet biljard inte finns som räkneord i svenska språket. Universitetsadjunkt Kjell Elfström på Matematikcentrum vid Lunds universitet skriver exempelvis på nätfrågelådan Fråga Lund att ordet inte är en beteckning för ett tal och att det inte är ett räkneord.[5][6] Kjell Elfström motsägs av språkvetaren Alvar Ellegård.[7]

När det gäller ordets användning i fackspråk rekommenderar Terminologicentrum (TNC) sina kunder att inte använda biljard som fackuttryck utan att istället skriva tusen biljoner.[8][9] I redaktionell svenska är ordet ovanligt. Det saknas i språkvårdsbroschyren TT-språket[10] som många redaktioner använder som rättesnöre.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Billiard i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1905)
  2. ^ Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar (1883). Hämtad från Google boksökning
  3. ^ SAOB (1910) Uppslagsord biljard
  4. ^ Lidman, Sven. Focus : uppslagsbok : Almqvist & Wiksells stora illustrerade bildnings- och uppslagsverk (2). Stockholm: Almqvist & Wiksell. Libris 764348 
  5. ^ ”Fråga Lund”. 6 november 1997. http://www.maths.lth.se/query/answers/q199711.php#971106141607. 
  6. ^ ”Fråga Lund”. 10 december 1997. http://www.maths.lth.se/query/answers/q199712.php#971210123549. 
  7. ^ Tidskriften Språkvård/1980:2, Om namn på höga tal
  8. ^ Terminologicentrum, Termfrågor (online)
  9. ^ http://www.tnc.se/images/stories/Bokhandel/TT_ordlistan.pdf
  10. ^ TT:s skrivregler

Se även[redigera | redigera wikitext]