Brevis

Från Wikipedia
Brevis
Ŏŏ
Fler diakritiska tecken
AccenterAkut accent (´– ó)
Grav accent (`– ò)
Dubbel akut accent (˝– ő)
Överliggande diakriterTrema (¨– ö)
Makron (¯– ō)
Cirkumflex (^– ô)
Tilde (˜– õ)
Hake (ˇ– ǒ)
Brevis (˘– ŏ)
Ring (˚– ů)
Krok (ˀ– ỏ)
Punkt (˙– ȯ)
Underliggande diakriterCedilj (¸– ç)
Svans (˛– ǫ)
Punkt (.– ọ)
Komma (,– ș)
Andra placeringarHake vid sidan (ď)
Horn (ʼ– ơ)
Genomstrykning (-– ɉ)

Brevis eller breve, ˘, är ett diakritiskt tecken som kan liknas vid en liggande båge. Den påminner om en hake, ˇ, men är mjukt rundad utan skarp vinkel.

Under medeltiden var breve även beteckningen på en påvlig skrivelse, kortare och mindre viktig än en bulla eller encyklika.

Användning[redigera | redigera wikitext]

  • I akademiska sammanhang används brevis för att markera kort vokal i kontrast med streck (¯) som markerar lång vokal. Den används ofta på detta vis i ordlistor och läroböcker för latin, grekiska och en del andra språk. (Det är dock vanligt att endast långa vokaler – men samtliga långa vokaler – markeras med streck och att alla vokaler utan diakrit därmed ska utläsas som korta.)
  • Sinhala: Vid transkription av sinhala markerar ett brevis placerat ovanför m eller n prenasalisering. Kombinationen n̆da används exempelvis för att representera [ⁿda].
  • Turkiska: Bokstaven ğ representerar en förlängning av föregående vokal.
  • Vietnamesiska: Ă är den andra bokstaven i det vietnamesiska alfabetet och representerar ett kort a-ljud [a]. Den kan kombineras med någon av fem tonmarkörer: ằ, ắ, ẳ, ẵ, ặ.
Ăă Ắắ Ằằ Ẳẳ Ẵẵ Ặặ Ĕĕ Ḝḝ Ğğ Ĭĭ Ŏŏ Ŭŭ