Dubbel akut accent

Från Wikipedia
Dubbel akut accent
Őő
Fler diakritiska tecken
AccenterAkut accent (´– ó)
Grav accent (`– ò)
Dubbel akut accent (˝– ő)
Överliggande diakriterTrema (¨– ö)
Makron (¯– ō)
Cirkumflex (^– ô)
Tilde (˜– õ)
Hake (ˇ– ǒ)
Brevis (˘– ŏ)
Ring (˚– ů)
Krok (ˀ– ỏ)
Punkt (˙– ȯ)
Underliggande diakriterCedilj (¸– ç)
Svans (˛– ǫ)
Punkt (.– ọ)
Komma (,– ș)
Andra placeringarHake vid sidan (ď)
Horn (ʼ– ơ)
Genomstrykning (-– ɉ)
Dubbel akut accent på färöisk vägskylt.

Dubbel akut accent (˝) är ett diakritiskt tecken som består av två akuta accenter (´).

Dubbel akut accent förekommer bland annat i ungerskan för att markera långa varianter av ö [ø] och ü [y] (ő [ø:] respektive ű [y:]), i den tjuvasjiska varianten av det kyrilliska alfabetet (ӳ), tidigare i slovakisk skrift och i handskrift stundom som alternativ till ø i färöiskan (ő). I IPA används dubbel akut accent för att markera extra hög ton.