McCune-Reischauer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
McCune-Reischauer
Chosŏn'gŭl 매큔-라이샤워 표기법
Hancha 매큔-라이샤워表記法
McCune-Reischauer Maek'yun-Raisyawŏ p'yogibŏp
Reviderad romanisering Maekyun-Raisyaweo pyogibeop

McCune-Reischauer är ett av de två mest använda transkriptionssystemen av koreanska, tillsammans med det reviderade transkriptionssystemet för koreanska, som ersatte McCune-Reischauer som det officiella transkriptionssystemet i Sydkorea 2000. En annan variant av McCune-Reischauer används som det officiella systemet i Nordkorea.

Systemet skapades 1937 av två amerikaner: George M. McCune och Edwin O. Reischauer. Den försöker inte translitterera Hangŭl utan snarare representera det fonetiska uttalet. McCune-Reischauer är vida använt utanför Korea. Det användes som officiellt transkriptionssystem i Sydkorea från 1984 till 2000. Ett tredje system – Yale-transkriptionssystemet – existerar, men det används enbart i akademisk litteratur, speciellt inom lingvistik. Försök att använda det kyrilliska alfabetet för att transkribera koreanska förekom i början av 1900-talet.

Enligt somliga är McCune-Reischauer ett system som är rätt vänligt mot västerlänningar. Till exempel har tonade och tonlösa konsonanter ingen fonologisk skillnad i koreanska, men har en fonetisk skillnad. Aspirerade konsonanter som p', b' och t' skiljs från de oaspirerade med en apostrof vilket är intuitivt för västerlänningar. Apostrof används även för att skilja stavelser åt (chŏn'gŭm och chŏng'ŭm).

De som kritiserar McCune-Reischauer påpekar att vanliga användare inte skriver ut breverna över o 어 och över u för 으, eftersom det är oftast lättare att skriva dem utan. Detta kan i sin tur leda till förvirring om huruvida o-et står för 오 eller 어 eller om u-et står för 우 eller 으. Dessutom skriver de oftast inte ut apostrofen som skiljer aspirerade konsonanter (ㅋ, ㅌ, ㅍ och ㅊ) från deras oaspirerade motsvarigheter (ㄱ, ㄷ, ㅂ och ㅈ) vilket kan leda till ytterligare förvirring. De som försvarar McCune-Reischauer-systermet säger dock att en vanlig användare med ingen erfarenhet av koreanska ändå kan förstå det ungefärliga uttalet av koreanska namn och ord trots att breverna och apostroferna inte är där. Det är dock bäst att inkludera dem i största möjliga mån.

Trots att Sydkorea numera har ett nytt system för transkribering fortsätter många som studerar koreanska (både i och utanför Sydkorea) att använda antingen McCune-Reischauer eller Yale-systemet, såsom Nordkorea och många internationella geografiska och kartografiska konventioner. Även innanför Sydkorea är användningen av McCune-Reischauer mindre än universell (vilket var fallet när McCune-Reischauer var officiellt).

Den nordkoreanska varianten[redigera | redigera wikitext]

I den nordkoreanska varianten av McCune-Reischauer är aspirerade konsonanter inte markerade med en apostrof utan istället med ett tillagt h. Till exempel skrivs 평안 som Phyongan. I originalsystemet hade det skrivits som P'yŏngan.

Den sydkoreanska varianten[redigera | redigera wikitext]

I den sydkoreanska varianten av McCune-Reischauer som användes före 2000 skrivs 시 som shi (i originalsystemet si), liksom med till exempel 샤 och 셔 där ljudet bedöms ligga närmare ett sj-ljud än ett s-ljud (där sh ersätter s). Originalsystemet använder sh enbart i kombinationen 쉬 (shwi).

Assimiliationsaspiration på grund av ett initialt ㅎ märks ut i den sydkoreanska varianten. 직할시 skrivs som Chik'alshi, till skillnad från det officiella systemets Chikhalsi.