Bromid

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Bromider är salter av vätebromid (bromvätesyra, HBr). De innehåller den envärt negativa bromidjonen (Br), som är bromatomer som mottagit en elektron och därmed blivit negativt laddade anjoner.

Bromider är i allmänhet lösliga i vatten, med det betydande undantaget silverbromid, AgBr. Silverbromid utgör huvudbeståndsdelen i ljuskänsligt fotopapper.