Bror Schnittger

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bror Schnittger.

Bror Schnittger, född den 29 april 1882 i Helsingborg, död den 1 juni 1924 i Stockholm, var en svensk arkeolog.

Schnittger disputerade 1910 vid Uppsala universitet på avhandlingen Förhistoriska flintgruvor och kulturlager vid Kvarnby och S. Sallerup i Skåne. Mellan 1910 och 1915 tjänstgjorde han som docent i nordisk och jämförande arkeologi vid Stockholms högskola. År 1915 tillträdde han tjänsten som föreståndare för Kungl. Myntkabinettet.

Schnittger är idag främst känd för sina undersökningar av förhistoriska och historiska försvarsanläggningar runt om i Götaland. Från 1919 var han gift med arkeologen Hanna Rydh och fick med henne två söner, Jan och Bror. Tillsammans utförde de och publicerade ett antal arkeologiska arbeten, till exempel utgrävningen av Aranäs.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

 • Nyupptäckta hällristningar i norra Skåne. Ur: Ymer, 1908, häfte 4.
 • Några medeltidsfynd från Söderköping: Ett bidrag till stadens äldsta historia. Ur: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening. 1909.
 • Förhistoriska flintgrufvor och kulturlager vid Kvarnby och S. Sallerup i Skåne. – Diss. Uppsala 1910.
 • Några undersökningar å Linga graffält i Södermanland. - Fornvännen. - Stockholm: Vitterhetsakademien, 1906-. - ISSN 0015-7813; 1912, s. 19-35.
 • En trolldosa från vikingatiden: Ett bidrag till kännedom om ormens betydelse inom folkmedicinen. Ur: Fataburen 1912.
 • Ett läkemedel från kejsar Neros dagar: Ur vidskepelsens historia. Särtryck ur: Nordisk tidskrift, 1913.
 • Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö / undersökt af Lars Kolmodin och Hjalmar Stolpe ; beskrifven av Bror Schnittger. – 1913.
 • Weinland, David Friedrich. - Rulaman: en hjälte från stenåldern : berättelse från grottmänniskans och grottlejonets tid / med originalill. av Ernst Küsel och Ingeborg Uddén ; granskad och bearb. av Bror Schnittger och Hugo Gyllander. - 1914
 • Silverskatten från Stora Sojdeby. Särtr. ur: Fornvännen, 1915.
 • Storken som livsbringare i våra fäders tro: Ett bidrag till nordisk religionshistoria. Ur: Fornvännen 1916.
 • Erland Nordenskiölds senaste resa i Syd-Amerika 1913-1914. Ur: Ord och bild. Årg. 25 (1916)
 • Ett Alfred den stores mynt funnet i svensk jord. Ur: Fornvännen 1917, s.191-192.
 • Batwafolket i Bangveoloträsket. Ur: Nordisk tidskr. 1917.
 • En svensk mynthistoria: Myntdirektör K.A. Wallroths numismatiska forskningar. Ur: Fornvännen 1917.
 • Kungliga Myntkabinettets tillväxt under åren 1915-16. Ur: Numismatiska meddelanden 1918.
 • Carl Fredrik Wiberg som fornforskare. Ur: Meddelanden av Gestriklands kulturhistoriska förening 1919.
 • Flatmarksgravar från den yngre bronsåldern i Skåne och Blekinge. Ur: Studier tillägnade Oscar Almgren, 1919, s.104-112.
 • Hjälmen från Årnäs : med en översikt över den medeltida hjälmens förutsättningar och utveckling intill 1400. – 1920.
 • Skeppet från Oseberg och drottning Åsas likbegängelse : En redogörelse. Ur: Ord och bild. Årg. 31, (1922): s. 289-298.
 • Där fädrens kummel stå : en utfärdsbok för Stockholmstraktens fornlämningar / Bror Schnittger och Hanna Rydh. – 1922.
 • En hällristning vid Berga-Tuna i Södermanland jämte några allmänna synpunkter på hällristningsproblemen. Ur: Fornvännen 1922: s. 77-112.
 • Weinland, David Friedrich. - Rulaman : en hjälte från Stenåldern : berättelse från grottmänniskans och grottlejonets tid / av D. F. Weinland ; granskad och bearb. av Bror Schnittger och Hugo Gyllander ; med originalteckningar av Ernst Küsel och Ingeborg Uddén. - 1924 - 2. uppl.
 • Hälsingborgstrakten under forntiden. Ur: Hälsingborgs historia. 1925.
 • Bjärka-Säby-områdets natur och första bebyggelse Bjärka-Säby under forntiden. - 1926
 • Bjärka-Säby under forntiden. Stockholm : Svenska kyrkans diakonistyrelse, 1926
 • Aranæs : en 1100-talsborg i Västergötland / utgrävd av Bror Schnittger ; beskriven av Bror Schnittger och Hanna Rydh. Publicerad: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1927.
 • Där fädrens kummel stå : en utfärdsbok för stockholmstraktens fornlämningar, 2 vol. - 1928 - 2. uppl. Tillsammans med Hanna Rydh.
 • Weinland, David Friedrich. - Rulaman : berättelse från grottmänniskans och grottlejonets tid / av D. F. Weinland ; granskad och bearbetad av Bror Schnittger och Hugo Gyllander ; teckningar av Ernst Küsel och Ingeborg Uddén ; red.: Signe H. Wranér. - 1939 - 3. uppl.
 • Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö / undersökt av Lars Kolmodin och Hjalmar Stolpe ; beskriven av Bror Schnittger och Hanna Rydh. - 1940

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]