Brunsbo äng

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Brunsbo äng

Brunsbo äng är ett naturreservat i Skara kommun i Västra Götalands län.

Området är skyddat sedan 1983 och omfattar 104 hektar. Det är beläget strax väster om Skara och består till en del av slåtteräng med stora ekar.

Reservatet utgörs i huvudsak av en flack moränrygg. På den finns rester av förhistoriska och medeltida kulturlandskap samt gravfält och lämningar efter bebyggelse. Under vikingatiden var området en by. Det går fortfarande att se dunkla spår av gamla bygator, fägator och åkerlappar i terrängen. Brunsbo äng brukades som slåtteräng vid Brunsbo biskopsgård från 1400-talet till 1920-talet.

Ängen som slås årligen är bara femton hektar. Resten är hage med betande djur. I reservatet finns ett stort antal gamla och grova ekar. Där trivs mossor, lavar, svampar och insekter. Av allt som förekommer i flora och fauna nämns här stenknäck, göktyta, lunglav och korallticka.

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Lindquist, Sven-Olof (1975-1976). Fossilt kulturlandskap som agrarhistorisk källa. Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, 0585-3508 ; B 30. Stockholm: Stockholms Univ. Libris 8238253