Demonstration

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Demonstration (folk))
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För andra betydelser, se Demonstration (olika betydelser).
Demonstrationståg i Lund den 1 maj 2013
Demonstration mot bygget av Öresundsbron i Malmö våren 1993.
Bönder som demonstrerar i Jakarta.
Demonstration mot rasism den 30 november 1991 i Lund.
Demonstration mot Nya Slussen i oktober 2015.

En demonstration är en folkmassa som samlats för att offentligt uttrycka en opinion i en politisk eller annan fråga. Detta kan innebära att protestera mot något eller kräva någon konkret förändring. Det är vanligt att demonstrationer marscherar från en samlingsplats till en annan plats i form av ett demonstrationståg, och att man lyssnar på tal vid någon av dessa platser. Ofta bärs plakat eller banderoller med åsikter i demonstrationsdeltagarna, och det förekommer att deltagarna i en demonstration deltar i talkörer. Ordets ursprung är latinets demonstrare som betyder "visa upp".[1]

Demonstrationer är i allmänhet tillåtna i demokratier, och anses utgöra en del av yttrandefriheten och den fria opinionsbildningen.

Att demonstrera i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Rätten att demonstrera, demonstrationsfriheten, är grundlagsskyddad i Sverige enligt Regeringsformen. Enligt denna gäller att "mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot."

I Sverige är en demonstration ur juridisk synpunkt en allmän sammankomst. Lagstiftning avseende allmänna sammankomster finns i Ordningslagen (1993:1617). Där stadgas i 2 kap §4 att "Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser …Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får emellertid anordnaren befrias från skyldigheten att söka tillstånd enligt detta stycke för tillställning av visst slag. Ett beslut om befrielse får förenas med villkor". Vidare stadgas i 5§ att. "Den som avser att inom ett område som redovisas i detaljplan anordna en sådan allmän sammankomst utomhus eller offentlig tillställning som det inte krävs tillstånd för enligt 4 § skall anmäla detta." Ansökan och anmälan om demonstrationstillstånd görs enligt lagen hos polismyndigheten. Brott mot kravet på ansökan eller anmälan bestraffas med böter eller fängelse i högst 6 månader.

Den senaste revideringen av Ordningslagen trädde i kraft 2006-01-01 samtidigt som maskeringsförbud infördes vid demonstrationer i vissa fall. Polisen måste informera[förtydliga] om när maskeringsförbud börjar råda.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Demonstration i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907)

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]