Deportation

Från Wikipedia

Deportation eller deportering (av lat. deporto "föra bort", "förvisa") innebär en tvångsvis företagen förvisning eller förflyttning av enskilda personer eller folkgrupper. I utlandet förstås deportation ofta som synonym med utvisning eller avvisning ur landet, men kan även (till exempel förr i Sovjetunionen) avse "inre förvisning" eller tvång att uppehålla sig i viss del av landet.

Exempel på kända deportationer är:

Se även[redigera | redigera wikitext]