Fågeldirektivet

Från Wikipedia
Europeiska flaggan Europeisk unionsrätt
Fågeldirektivet
Direktiv om bevarande av vilda fåglar

Aktnummer Direktiv 2009/147/EG
Celexnummer 32009L0147
Offentliggjort i EUT L 20, 26.1.2010
Rättslig form Direktiv
Rättsligt bindande Ja
Direkt tillämpligt Nej, transponering krävs
Tillämpas av Europeiska unionen
Utfärdat av Europeiska unionens råd
Rättslig grund Art. 175.1 FEG

Relaterad lagstiftning
Nuvarande och tidigare gällande lagstiftning
Direktiv 2009/147/EG
Utfärdat Trätt i kraft Tillämpligt Upphävt
2009-11-30 2010-02-15 2010-02-15
Direktiv 79/409/EEG
Utfärdat Trätt i kraft Tillämpligt Upphävt
1979-04-02 1979-04-06 1981-04-07 2010-02-15

Fågeldirektivet, eller direktiv 2009/147/EG (tidigare direktiv 79/409/EEG), är ett europeiskt direktiv som reglerar bevarandet av vilda fåglar inom Europeiska unionen. Direktivet utgör tillsammans med habitatdirektivet kärnan i unionens lagstiftning om naturskydd.[1] Det utfärdades ursprungligen av Europeiska gemenskapernas råd den 2 april 1979, trädde i kraft den 6 april 1979 och skulle vara införlivat i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar senast den 7 april 1981. 2009 antogs en kodifiering av direktivet av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Fågeldirektivet fastställer en rad bestämmelser gällande bevarandet av vilda fåglar och specifikt utsatta arters häckningsplatser. Direktivet är EU:s äldsta lagstiftning om vilda djur.

Fågeldirektivet är tillämpligt inom hela Europeiska unionen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.