Hoppa till innehållet

Göteborgspsalmboken

Från Wikipedia
Göteborgspsalmboken
LandSverige
Förlag för förstautgåvanAmund Grefwe
Utgivningsår1650
Del i serie
Föregås avSwenske Songer eller wisor 1536
Efterföljs avDen svenska psalmboken 1695

Göteborgspsalmboken är en svensk evangelisk-luthersk psalmbok med titeln "Een wanligh PsalmBook" tryckt av Amund Grefwe i Göteborg 1650 på uppdrag av Hennes Kongliga Majestäts wår allernådigaste Drottningz wählbetrodde Män och thenne Konungzlige Götheborg Stadz wälförordnade Förmån efter Sveriges anammande av Bohuslän som svenskt efter freden i Brömsebro 1645. Sedan ett exemplar av en tillfällighet hittades 1981 i Bodleian Library i Oxford gav Göteborgs stiftshistoriska sällskap ut en kommenterad faksimilutgåva 1984.

Psalmboken innehåller 147 psalmer översatta till eller författade på svenska, vilket ansågs nödvändigt både med tanke på reformationen och behovet av försvenskning. Flera av psalmerna fanns i den tidigare utgivna Swenske Songer eller wisor 1536, som utkommit i flera utökade upplagor. Många av psalmerna är också fortsatt använda i 1695 års psalmbok och följande officiellt antagna svenska psalmböcker.

Originalet finns bara i ett exemplar, sedan maj 1655 bevarat på Bodleian Library i Oxford. Där hamnade den i maj 1655.[1]

I förteckningen nedan betyder (v) = antal verser.

Om Gudz Lagh och itt Christeligit Lefwerne

[redigera | redigera wikitext]

Troones Articklar

[redigera | redigera wikitext]

Om HErrans Böön

[redigera | redigera wikitext]

Om Döpelsen

[redigera | redigera wikitext]

Om HErrans Nattward

[redigera | redigera wikitext]

Några Andelige Loffsånger

[redigera | redigera wikitext]

Jungfruu Mariæ Loffsång

[redigera | redigera wikitext]

S. Simeonis Loffsång

[redigera | redigera wikitext]

Te Deum Laudamus

[redigera | redigera wikitext]

Canticum Ambrosij & Augustini

[redigera | redigera wikitext]

Om Boot och Bättring

[redigera | redigera wikitext]

Om Gudz Barmhertigheet

[redigera | redigera wikitext]

Om Tröst i Bedröfwelse

[redigera | redigera wikitext]

Om itt Christeligit Lefwerne

[redigera | redigera wikitext]

Om Lögn och thes Löön

[redigera | redigera wikitext]

Om Gudz Ord och Försambling

[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Födelse

[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Lijdande

[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Upståndelse

[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Himmelsfärd

[redigera | redigera wikitext]

Om then helge Anda

[redigera | redigera wikitext]

Om then H. Trefaldigheet

[redigera | redigera wikitext]

Om Fridh och Roligheet

[redigera | redigera wikitext]

Tacksäijelse och Böön Morgon och Affton

[redigera | redigera wikitext]

Affton Loffsånger

[redigera | redigera wikitext]

Om Echtenskap

[redigera | redigera wikitext]

Loffsånger effter Måltijdh

[redigera | redigera wikitext]

Om Menniskionnes Fall och Rättfärdigheet

[redigera | redigera wikitext]

Om Menniskiones Elendigheet

[redigera | redigera wikitext]

Om Himmlerijket och Helwetit

[redigera | redigera wikitext]

Om Döden och Domen

[redigera | redigera wikitext]
  • Litania
Wikisource
Wikisource
Texten till Göteborgspsalmboken finns på Wikisource.
  • Een wanligh psalmbook: Göteborgspsalmboken 1650 : faksimilutgåva av exemplaret i Bodleian Library, Oxford. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap. 2002 [1650]. Libris 8420225. ISBN 9170294771 
  1. ^ Margareta Artsman (25 mars 2002). ”Unik psalmbok från 1650 i faksimilutgåva” (på svenska). Svenska dagbladet. https://www.svd.se/unik-psalmbok-fran-1650-i-faksimilutgava. Läst 17 oktober 2017.