Grimetons kyrka

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Grimetons kyrka
Kyrka
Grimetons kyrka
Grimetons kyrka
Land Sverige Sverige
Län Hallands län
Ort Grimeton
Stift Göteborgs stift
Församling Himledalens församling
Koordinater 57°6′49.68″N 12°25′37.9″Ö / 57.1138000°N 12.427194°Ö / 57.1138000; 12.427194
Material Vitputsad gråsten
Bebyggelse-
registret
21300000004828
Exteriör 1918 med klockstapeln.
Exteriör 1918 med klockstapeln.

Grimetons kyrka (uttalas 'gri'mmetånn) är en kyrkobyggnad som sedan 2002 tillhör Himledalens församling (tidigare Grimetons församling) i Göteborgs stift. Den ligger i norra utkanten av Grimeton i Varbergs kommun, sydväst om säteriet Torstorp, vars ägare hade patronatsrätt fram till 1900-talets början.

Kyrkobyggnaden[redigera | redigera wikitext]

Kyrkplatsen har sannolikt medeltida ursprung. Byggnaden har en stomme av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med halvrunt kor i öster och kyrktorn i väster. Korta korsarmar sträcker sig ut från långhusets norra och södra sida. Sakristian är inrymd i den norra korsarmen. Huvudingången ligger i väster och leder genom vapenhuset i tornets bottenvåning. Ytterligare ingångar finns i korsarmarnas gavlar. Ytterväggarna är spritputsade och genombryts av rundbågiga fönster. Korsarmarnas gavlar har portalomfattningar i nyklassisk stil, med lunettfönster ovanför. Långhus och korsarmar har tegeltäckta sadeltak. Över det halvrunda koret är taket valmat. Kyrktornet är utformat i historicerande stil, med huv och åttakantig sluten lanternin av renässanskaraktär. Tornhuven och lanterninen är båda täckta med svartmålad plåt. Kyrkorummet har vitputsade väggar och täcks av ett tunnvalv av trä. I kyrkorummets västra del finns en orgelläktare.

Tillkomst och ombyggnader[redigera | redigera wikitext]

Första kyrkan på platsen uppfördes troligen på medeltiden och kan ha varit en stavkyrka. En sådan uppfördes vid mitten av 1600-talet på initiativ och bekostnad av rådsherren Herman Wolffradt, Torstorp. Stora delar denna finns kvar i västra delen av nuvarande långhus. Där kan möjligen finnas delar av en kyrka från 1400-talet. År 1800 genomfördes en ombyggnad efter ritningar av arkitekt Olof Tempelman då kyrkan förlängdes åt öster. Korsarmarna och nuvarande kor tillkom. Kyrktornet uppfördes 1919 efter ritningar av arkitekt Axel Lindegren och ersatte en klockstapel av trä som stod strax öster om koret.

Kyrkans exteriör präglas av om- och tillbyggnader som genomfördes vid 1800-talets respektive 1900-talets början. Kyrkans fasta inredning förnyades till stor del vid ombyggnaden 1919. Senaste invändiga restaureringen genomfördes 1995-1996 då väggarna putsades om och takmålningar återställdes.

Inventarier[redigera | redigera wikitext]

Klockor[redigera | redigera wikitext]

  • Storklockan från 1588 blev omgjuten 1886. Diameter: 101 cm. Vikt: 675 kg.
  • Lillklockan är gjuten 1922. Diameter: 84 cm. Vikt: 380 kg.

Orgel[redigera | redigera wikitext]

Omgivning[redigera | redigera wikitext]

  • Söder om kyrkan ligger prästgården som uppfördes 1868 och klassas som kulturhistoriskt värdefull byggnad.
  • Församlingshemmet består av före detta mellanskolan som uppfördes omkring 1865. Vid slutet av 1960-talet köpte församlingen huset från Himledalens kommun för den symboliska summan hundra kronor.
  • Huvudingången till kyrkogården ligger väster om kyrkan.

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Sven Peter Bexell var kyrkoherde i Grimetons pastorat 1812—1864. Han var dessutom riksdagsman, hovpredikant, titulärprofessor och författare, bland annat till verket Hallands historia och beskrivning[3]

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Hallbäck, Sven Axel (1969). Medeltida dopfuntar i Halland. Hallands museums skriftserie ; 1. Halmstad: Hallands museum. Libris sid=8, 24f, 44 1303348 sid=8, 24f, 44 
  2. ^ Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
  3. ^ Bexell, Sven Peter (1817-1819). Hallands historia och beskrivning. Götheborg. Libris 1701347. http://runeberg.org/hallhist/ 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]