Gulag: de sovjetiska lägrens historia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

GULAG de sovjetiska lägrens historia är 2004-års Pulitzerprisbelönad bok av Anne Applebaum. Boken följer upp de sovjetiska Gulag-lägren. Författaren använder sig av dokumenten i de sovjetiska arkiven, brev, dagböcker och vittnessmål för att återskapa livsvillkoren.

Boken är ett historiskt vetenskapligt arbete och refererar till källmaterialen - det finns således 46 sidor (fot)noter och 28 sidors bibliografi och källista.

Den svenska upplagan har dessutom ett längre förord av historikern Peter Englund.

Applebaums bok bygger på forskning från bland annat:

 • den ryska organisationen Memorial bildad av ryska historiker
 • Sacharov Institutet
 • Karta i Polen
 • historiska museer i Litauen, Lettland, Estland, Rumänien och Ungern
 • memoarer och intervjuer (med sedvanligt filter mot osannolika, plagierande eller politiserade data).
 • Varlam Sjalamov dokumentära noveller om lägerlivet
 • Centrala Gulagstyrelsens arkiv (inspektionsrapporter, räkenskaper, brev från lägerchefer till sina överordnade i Moskva, redogörelser av flyktförsök etc)
 • Protokoll från partimöten
 • Stalins egna dokument
 • dokument från militära arkiven (med hjälp av ryska officerare)
 • lokala arkiven i ett antal lägerorter

I bokens Appendix ("Hur många?") anges säkerhetstjänstens NKVDs egen statistik om antalet fängslade som blev tillgänglig när arkiven öppnats efter Sovjetunionens fall. Talen avviker markant från både Robert Conquests Den stora terrorn som talade om "7 miljoner" fängslade under 1937-1938, och från den revisionistiske historikern J. Arch Getty som talade om "tusentals" fängslade för dessa två år.