Gumperts bokhandel

Gumperts bokhandel
Typbokhandel
HuvudkontorGöteborg Sverige
NyckelpersonerNathan Jacob Gumpert
Historik
Grundat1834
Avknoppat frånGleerups
Gick upp iAkademibokhandeln
Upplöst199?

Gumperts bokhandel är en tidigare bokhandel i Göteborg. Den grundades den 1 februari 1834. Bokhandeln låg då i det så kallade Åkermanska huset – efter landskamreren Åkerman – vid Tyska bron, ett hörnhus på Korsgatans östra sida och Södra Hamngatan 25. Den 6 december 1871 fanns verksamheten i hörnfastigheten Södra- och Östra Hamngatan. Mötesplatsen där brukade kallas Gumperts hörna (göteborgska: Gumperts hörne).

Historik[redigera | redigera wikitext]

1830–1857: Nr. 25[redigera | redigera wikitext]

Södra Hamngatan, där tre av Gumperts inkarnationer fanns.

Bokhandeln hade först drivits av universitetsbokhandlaren i Lund, Christian Wilhelm Kühl Gleerup, som tog över verksamheten i november 1830, då de nya lokalerna på Södra Hamngatan 25/Korsgatan 2 invigdes. Eftersom Gleerup även drev en bokhandel i Lund, anställde han köpenhamnaren Julius Fr. Møller som föreståndare i Göteborg. Rörelsen utvecklades mycket väl och snart anställdes ännu en dansk, Nathan Jacob Gumpert, född i Köpenhamn 15 augusti 1805.[1] Gumpert biträdde Møller fram tills denne avled i april 1833, då Gumpert tog över som föreståndare. Den 1 februari 1834 meddelar Gumpert att han nu förvärvat hela verksamheten och samtidigt startat ett förlag, dock behöll han det tidigare namnet Gleerupska Bokhandeln fram till 1843 då namnet ändrades till N. J. Gumperts Bok- och Musikhandel. Redan år 1839 hade han startat han ett Musikaliskt Lånebibliotek.

Gumpert hade en mycket modern uppfattning om reklam; han annonserade minst två gånger per vecka i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och förekom i alla större cirkulär. Den första kända bokrealisationen i Göteborg hölls i oktober 1845. Bokrean gick till så att Gumpert annonserade i GHT med en annonsbilaga, där han hade en förteckning på böcker av värde till betydligt nedsatta priser.

N. J. Gumpert startade år 1835 sin förlagsverksamhet och i oktober 1847 bildade han boktryckeriet N. J. Gumpert & Comp. tillsammans med Svante Cronsioe. Tryckeriet låg i hörnet av Fredsgatan och Drottninggatan. Deras största uppdrag blev att trycka Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1848–54.

Den 12 november 1854 avled N. J. Gumpert och tryckeriet köptes den 1 januari 1855 av redaktörerna S. A. Hedlund och C. J. Lindskog.

Bokhandeln drevs nu vidare av änkan Edla Gumpert (född Nisser) och Gumperts systerson, den då tjugofemårige Oscar Ludvig Lamm,[2] som dock hunnit arbeta i fjorton år bakom disken.

1857–1871: Nr. 23[redigera | redigera wikitext]

I augusti 1857 flyttade bokhandeln mitt över gatan till den fastighet, med adress Södra Hamngatan 23/Korsgatan 1 i kvarteret Kommerserådet (5:e roten, nr 32), som Gumpert köpt 1843 av änkefru Christina Carlsson för 17 333 riksdaler,[3] samtidigt som änkan Gumpert lämnade över verksamheten till Lamm efter att hon först låtit bygga om bottenvåningen till butikslokaler med stora skyltfönster.[4]

I början av 1864 övergick äganderätten till bokhandeln till Frans P.son Beijer, och 1868 fanns Magnus Kindal med som hälftenägare. Från 1864 hette affären Gumperts pappershandel, och året därefter startades ett bokbinderi i ett hus på Stampen. Bokbinderiet blev raskt framgångsrikt och flyttade snart till Chalmerska Slöjdsskolans tidigare lokaler vid Norra Larmgatan, nu med namnet Gumperts KontorsboksFabrik.

1871–1978: Gumperts hörna[redigera | redigera wikitext]

Magnus Kindal, ensam ägare av Gumperts från 1872.

Den 6 december 1871 flyttade verksamheten till hörnfastigheten Södra Hamngatan 35[5] och Östra Hamngatan, och från 1872 blev Magnus Kindal ensam ägare till bok- och pappershandeln.

Ett av Kindals biträden sedan 1870, den unge göteborgaren Carl Wettergren som 1882 lämnade sin anställning för att tillsammans med tysken Theodor Kerber starta en egen bokhandel, Wettergrens. År 1898 övertog sonen Carl Kindal (1873–1936)[6] faderns verksamhet och drev den fram till sin död. Gumperts hörne revs med början den 20 februari 1976.[7]

1978–1990-talet: Nordstan[redigera | redigera wikitext]

I samband med byggnationen av Nordstan flyttade Gumperts bokhandel till Nordstan – korsningen av Götgatan och Norra Hamngatan – där den fanns under namnet Gumperts fram till 1990-talet då verksamheten övertogs av Akademibokhandeln.

Namnet Gumperts lever dock kvar i folkmun, då beteckningen fortfarande används av göteborgare som populär mötesplats. Det gäller dock att skilja på Gumperts hörna (hörne) med samma adress 1871–1978,[8] syftande på bokhandelns äldre placering (Södra Hamngatan 27), och Gumperts, vid dess sista placering i Nordstan.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter
 1. ^ Göteborgs Typografiska Förening 1884-1934, en minnesskrift, red. Nils Wessel, utgiven av GTF, Wald. Zachrissons Tryckeri, Göteborg 1935 s.57
 2. ^ Oskar Ludvig Lamm[död länk]
 3. ^ Göteborgs Kalender för 1860, Handelstidningens Bolags Tryckeri, Göteborg 1860 s. 28
 4. ^ Kvarteret Kommerserådet i Göteborg, Maja Kjellin, utgiven av Skandinaviska Banken, Wezäta, Göteborg 1965 s. 225
 5. ^ En vandring i Göteborg på 1870-talet, bilaga till tidskriften Paletten, Olof Nordenskjöld, Rundqvists Boktryckeri, Göteborg 1942 s. 2
 6. ^ Sveriges dödbok 1901-2009 Swedish death index 1901-2009 (Version 5.0). Solna: Sveriges släktforskarförbund. 2010. Libris 11931231. ISBN 978-91-87676-59-8 
 7. ^ Det hände mycket i Göteborg på sjuttiotalet: [En kronologisk krönika i urval av Bengt Ason Holm] Tre böcker förlag, Göteborg 2015 ISBN 978-91-7029-757-1, s. 60.
 8. ^ "Nostalgiska återblickar – del 45: ”De tog aldrig ner skylten…”". Innerstadengbg.se. Läst 21 maj 2013.
Tryckta källor
 • Från Sillgatan till Gumperts hörn - 150 års bokhandelshistoria, Claes Krantz/Gumperts Tryckeri 1958
 • 1808 - 2008: N. J. Gumperts Bokhandel - 200 år av bokhandelshistoria i Göteborg, red. Gunilla Lind, utgiven av Akademibokhandeln i Göteborg 2008
 • Hus för hus i Göteborgs stadskärna, red. Gudrun Lönnroth, utgiven av Göteborgs stadsbyggnadskontor & Göteborgs stadsmuseum 2003 ISBN 91-89088-12-3 s. 154f
Webbkällor

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]