Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
DepartementSocialdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
Organisationsnr202100-3765
MyndighetschefAud Sjökvist, ordförande
InstruktionSFS 2007:1019
Webbplatswww.hsan.se

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en statlig, domstolsliknande myndighet prövar behörighetsfrågor beträffande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, vilka väckts av Inspektionen för vård och omsorg, av den yrkesutövare som saken gäller, av Riksdagens ombudsmän eller av Justitiekanslern. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd inrättades 1980 och är från 2011 en nämndmyndighet, vars administration hanteras av Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd består av ordförande och åtta ledamöter. Ordföranden, och dennes ersättare, ska ha varit ordinarie domare och ledamöterna är politiker och personer som utses av Sveriges Kommuner och Landsting och av fackliga organisationer.

Nämndens arbetsuppgifter är behörighetsärenden, det vill säga frågor om indragning och återfående av legitimation och förskrivningsrätt för hälso- och sjukvårdspersonal. Nämnden handlägger sedan 2012 inte längre disciplinärenden, vilka tidigare kunde leda till påföljderna erinran eller varning.

Beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kan överklagas hos förvaltningsrätten i Stockholm. Prövningstillstånd krävs vid överklagande av Förvaltningsrättens beslut hos kammarrätten.

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har kritiserats av de legitimerade yrkesutövarna och deras organisationer för att vara summariska processer, godtyckliga avgöranden och dåligt underbyggda beslut. Det anses av dessa leda till att yrkesutövare i första hand utför sitt arbete med tanke på hur det kan tolkas av ansvarsnämnden i stället för att koncentrera sig på att ge patienten bästa möjliga vård.[källa behövs]

Socialstyrelsen har de senaste åren[förtydliga] i allt mindre utsträckning fört disciplinärenden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att istället koncentrera sina tillsynsinsatser på systemfel i vården[förtydliga]. Regeringen tillsatte 2007, efter framställan från bland andra Socialstyrelsen, utredningen Patientsäkerhetsutredningen med uppgift att se över ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården. Utredningen föreslog att de disciplinpåföljder Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd skulle tilldela personal inom hälso- och sjukvården borde tas bort och att identifierade riskindivider inom vården i stället skulle "punktmarkeras".[förtydliga]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]


Externa länkar[redigera | redigera wikitext]