Herting

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Herting är en tidigare gård i sydöstra Falkenberg. Drottning Kristinas ”krögare- och gästgifvarordning” från 1649 påbjöd att gästgiveri skulle finnas på ett antal platser i landet och 1651 omvandlades kronohemmanet Herting i Skrea socken till gästgivaregård. Innehavaren av gården var påtvingad gästgivare oavsett formen av förvärv. I många år var Herting ett industriellt centrum med brännvinsbränneri, tegelbruk, sågverk och mejeri. 1903 byggdes en kraftstation i Ätran i Hertings fors, som då fyllde hela Falkenbergs energibehov. Kraftstationen finns fortfarande kvar men ger nu endast 4 procent av behovet.

År 1901 inköptes Herting, vars ägor i söder sträckte sig ned till Skrea strand, av Falkenbergs stad, och marken införlivades med staden 1908. Strax därefter började Kommunala mellanskolan, (senare Samrealskolan) byggas efter ritningar av Georg A. Nilsson. Skolan brann 1960; på dess plats ligger nuvarande Tullbroskolan. Förutom denna finns i stadsdelen också Hertingsskolan, Hertings kyrka, Falkenbergs idrottsplats och Falkenbergs idrottshall.

Bostäder började byggas 1914 i form av villor längs Ätran. Under de följande decennierna växte bebyggelsen och kom att bilda en hel stadsdel, till en början kallad Hertings villastad (populärt Egna hem, eftersom många hus finansierades med egnahemslån). Många av villorna är ritade och uppförda av byggmästaren Carl Landsten (1875–1969) och ofta täckta med en karakteristisk grov puts, kallad Falkenbergsputs. Herting är idag främst ett bostadsområde med mest villor men också en del radhus och flerbostadshus. Ett originellt inslag i stadsbilden är Olsgården från 1923 vid Strandvägen 7, ritad av Hakon Ahlberg. År 1937 färdigställdes en ny järnvägsbro över Ätran, och Västkustbanan kom att dras tvärs igenom området över en större och en mindre viadukt vid Strandvägen. Järnvägstrafiken försvann 2008, då en ny bansträckning öster om staden öppnades.

Se även[redigera | redigera wikitext]

  • Kristenson, Hjördis (1984). Liselund i Falkenberg [om Olsgården]. I Arkitekturmuseets årsbok 1984. Stockholm.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Förslag till bevarandeplan för Herting (1992). Falkenberg: Falkenbergs kommun och Hallands länsmuseer.