Hutuer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Hutuer är ett jordbrukande bantufolk i Rwanda och Burundi där de utgör en majoritet av befolkningen. Relationen till tutsierna präglas av ömsesidig fientlighet, bland annat på grund av att tutsiminoriteten haft en starkare politisk ställning, stödd av de belgiska kolonisatörerna. Fientligheten mellan grupperna har bland annat lett till folkmord i Burundi mot hutuer av tutsis 1972, mot tutsis av hutuer 1993, samt folkmordet i Rwanda 1994 då främst tutsis dödades av hutuer.