Hyperbel

Från Wikipedia
Ej att förväxla med Hyperbol.
Hyperbel med brännpunkterna F1 och F2

En hyperbel är den geometriska orten för en punkt P i planet, vars avstånd till två givna punkter, brännpunkterna F1 och F2, har en konstant skillnad. Hyperbeln är ett av kägelsnitten.

Hyperbeln, som består av två oändliga grenar, är symmetrisk i förhållande till transversalaxeln, på vilken brännpunkterna ligger, och konjugataxeln. Axlarnas skärningspunkt kallas medelpunkt och genom denna går hyperbelns två asymptoter.

Ett mått på hyperbelns form är dess excentricitet e = c/a, där c är halva avståndet mellan brännpunkterna och a är avståndet från medelpunkten till skärningspunkterna med transversalaxeln. Ju större excentriciteten är desto större är vinkeln mellan asymptoterna.

Ekvationer[redigera | redigera wikitext]

Transversalaxeln är den horisontella axeln och konjugataxeln den vertikala
a — avståndet från centrum C till skärningspunkterna med transversalaxeln
e — excentriciteten
D1 och D2 kallas styrlinjer och kan användas för konstruktion av hyperbeln enligt sambandet PF1 = e PD1

Väljs sammanbindningslinjen mellan brännpunkterna till x-axel och dess mittpunktsnormal till y-axel, blir hyperbelns ekvation

Om A1 och A2 är skärningspunkterna med x-axeln är

Med

definieras excentriciteten som

Asymptoter[redigera | redigera wikitext]

Linjerna

är hyperbelns asymptoter.

För den liksidiga hyperbeln är asymptoterna vinkelräta mot varandra.

Tangenter[redigera | redigera wikitext]

Tangenten i punkten (x1, y1) är

Normaler[redigera | redigera wikitext]

Normalen i punkten (x1, y1) är

Krökningsradie[redigera | redigera wikitext]

Krökningsradien är

Konstruktion[redigera | redigera wikitext]

Brännpunkterna givna Axlarna givna
Brännpunkterna givna
Axlarna givna
Axlarna givna, Pythagoras sats

Brännpunkterna givna[redigera | redigera wikitext]

Låt F1 och F2 vara brännpunkterna. Drag en cirkel med godtycklig radie F2A = r med F2 som medelpunkt. Drag sedan cirkeln med radien r-2a där a är avståndet till skärningspunkten med transversalaxeln och med F1 som medelpunkt. Cirklarna skär varandra i C1 och C2 som är punkter på hyperbeln.

Axlarna givna[redigera | redigera wikitext]

Drag från punkten OA = a tangenten AT1 och från punkten OB = b tangenten BT2. Drag en godtycklig linje genom O som skär tangenterna i C och D. Avsätt sträckan OE = OD. Dras PE vinkelrätt mot OE och CP vinkerätt mot PE är P en hyperbelpunkt.

Det kanske enklaste sättet att konstruera en hyperbel när axlarna är givna är att utnyttja Pythagoras sats enligt bild. Om en av axlarna är imaginär så gäller i stället .