Italienska alfabetet

Från Wikipedia

Det italienska alfabetet är en variant av det latinska alfabetet använt i det italienska språket. Nutida italienska alfabetet har 21 bokstäver.

Om bokstäverna[redigera | redigera wikitext]

Uttal[redigera | redigera wikitext]

A B (bi) C (ci) D (di) E F (effe) G (gi) H (acca) I L (elle) M (emme) N (enne) O P (pi) Q (cu) R (erre) S (esse) T (ti) U V (vi) Z (zeta)

Några främmande bokstäver som förekommer i italienskan: j (i lunga) k (cappa) w (vi doppia) x (ics) y (ipsilon)

Bokstav Namn IPA Bokstav Namn IPA
A, a a /a/ N, n enne /n/
B, b bi /b/ O, o o /o/ eller /ɔ/
C, c ci /k/ eller /tʃ/ P, p pi /p/
D, d di /d/ Q, q cu /k/
E, e e /e/ eller /ɛ/ R, r erre /r/
F, f effe /f/ S, s esse /s/ eller /z/
G, g gi /ɡ/ eller /dʒ/ T, t ti /t/
H, h acca U, u u /u/ eller /w/
I, i i /i/ eller /j/ V, v vi /v/
L, l elle /l/ Z, z zeta /dz/ eller /ts/
M, m emme /m/