Jacob W.F. Sundberg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jacob Vilhelm Fredrik Sundberg, född 29 maj 1927 i Stockholm[1], är en svensk professor emeritus i allmän rättslära vid Stockholms universitet.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Jacob W.F. Sundberg är son till professor Halvar Sundberg och Margit Hammarberg, samt är bror till professor Johan Sundberg, professor Malin Falkenmark och lagmannen Brita Sundberg-Weitman. Jacob W.F. Sundberg är reservofficer med kaptens tjänstegrad, och han invaldes i Kungliga Örlogsmannasällskapet som korresponderande ledamot 1967[2]. Numera är Sundberg verksamhetsledare för Institutet för Offentlig och Internationell Rätt, IOIR, i Stockholm.

Juridisk gärning[redigera | redigera wikitext]

Jacob W.F. Sundberg inledde sin rättsvetenskapliga bana inom transporträtten. Han kom senare att behandla sådana ämnen som sjöröveri, flygplanskapningar och terrorism.

Rättspatos[redigera | redigera wikitext]

Sundberg har gjort sig känd i den allmänna debatten som en kraftfull förespråkare för medborgerliga rättigheter och rättssäkerhet, samt som en skarp kritiker av maktmissbruk från myndigheters sida gentemot enskilda.

Han engagerade sig starkt i den uppmärksammade rättegången inför Europadomstolen i Strasbourg, som två fastighetsägare från Stockholm, Sporrong och Lönnroth, drev mot den svenska staten i ett mål rörande huruvida den då gällande svenska rätten, kallad Lex Norrmalm, avseende fastighetsexpropriering, var förenlig med europakonventionens egendomsskydd.

Europadomstolen biföll Sporrong och Lönnroths talan[3]. Som en följd härav tvingades den svenska staten förändra lagstiftningen i sådan riktning att den skulle stå i överensstämmelse med europakonventionens krav.

I en senare dom avkunnad av Europadomstolen befanns svenska staten vara skadeståndsskyldig gentemot Sporrong och Lönnroth, då svenska staten inte hade fullgjort sina fördragsenliga förpliktelser i enlighet med europakonventionen, vilket hade åsamkat Sporrong och Lönnroth skada[4].

Det Sporrong-Lönnrothska Priset[redigera | redigera wikitext]

I början av 1980-talet initierade Sundberg Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska Priset, vilket sedan 2004 kallas den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna. Syftet var att ge nordiska studenter en grundläggande förståelse av Europakonventionens praktiska tillämpning.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

Ett urval av Jacob W.F. Sundbergs verk är följande:

 • Jacob W.F. Sundberg, Air Charter - a Study in Legal Development, Norstedts, Stockholm, 1961.
 • Jacob W.F. Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods, Norstedt, Stockholm, 1966.
 • Jacob W.F. Sundberg, Teleologisk metod och fair play: inauguralföreläsning i allmän rättslära den 11 september 1970, Fritzes, Stockholm, 1970.
 • Jacob W.F. Sundberg, The Swedish philosopher Axel Haegerstroem and his relationship to Finland’s struggle to preserve her legal order, 1899-1917, Fred B. Rothman, Littleton, Colo. 1983, ISBN 0-8377-1129-0.
 • Jacob W.F. Sundberg, Fr. Eddan t. Ekelöf: repetitorium om rättskällor i Norden, Juristförlaget, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 1990, ISBN 91-7598-461-X.
 • Jacob W. F. Sundberg(Författare), Fredrik G. E. Sundberg(Medarbetare), Lagen och Europakonventionen, Juristförlaget, 1992, ISBN 91-7598-542-X.
 • Jacob W.F. Sundberg, Om doktrinen: avskedsföreläsning 29.9.1993, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 1993, ISBN 91-87112-98-1.
 • Jacob W.F. Sundberg, High-tax imperialism, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 2000, ISBN 91-88760-24-3.
 • Jacob W.F. Sundberg, Om xenofili och xenofobi och risken för fnatt: en vitbok grundad på JO:s akt 2585-2000, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 2002, ISBN 91-88760-35-9.
 • Jacob W.F. Sundberg, Från Ekelöf till Europa: om doktrinen, det offentliga samtalet, och Europakonventionen, Hägglund, Klavreström, 2004, ISBN 91-7123-130-7.
 • Jacob W.F. Sundberg, Minnen från en stormig professur: om svensk juridik och politik i det kalla krigets skugga, Hägglund/Klavrekultur, Göteborg, 2011, ISBN 978-91-7123-145-1.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sundberg, Jacob W F i Vem är det 1993
 2. ^ Svenska marinens högre chefer 1700-2005, Rune Kjellander, Probus förlag 2007, sid 239
 3. ^ Sporrong and Lönnroth vs Sweden, 23.9.1982, 5 EHRR 35[död länk], Dom i skuldfrågan.
 4. ^ Sporrong and Lönnroth vs Sweden, 18.12.1984, 7 EHRR 256[död länk], Avgörande i skadeståndsfrågan.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]