Kategori:Högerextremism

Från Wikipedia
Huvudartikel: Högerextremism

Högerextremism, ultrahöger eller högerradikalism är termer som sedan 1980-talet används för att beskriva politiska grupper eller åskådningar som uppfattas som stående extremt långt till höger om den genomsnittliga höger-vänster-skalan, eller motsvarande den så kallade "tredje positionen". Till exempel i form av militanta, revolutionära och/eller utomparlamentariska grupperingar motarbetar värden som lika rättigheter, demokrati och jämlikhet samt eventuellt förespråkar olika former av rasideologi där nazism kan vara en betydande del.