Konkret konst

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Konkret konst, även kallad konkretism.

Max Bill: Bildsaeulen-Dreiergruppe-Sky

Begreppet konkret konst används för att särskilja denna stil från den abstrakta konsten, som utan att till synes avbilda verkligheten dock genom renodling, abstraktion, hämtat sina former ur naturen. Termen konkret konst syftar således på konstverk, som har utvecklats ur sina egna, naturliga resurser och lagar och därmed är autonoma, det vill säga ej avhängiga av en abstraktionsprocess. Konstverket blir sin egen konkreta verklighet och inte en abstraktion. Den konkreta konsten är befriad från alla föreställande och symboliska inslag. Vasilij Kandinskij kom senare att ersätta benämningen konkret konst med nonfigurativ konst. Trots detta har konkret konst upptagits av flera konstnärer som beteckning för deras konst. 1930 bildades under medverkan av Otto G. Carlsund den neoplastiska gruppen Art concret.

Under 1940-talets andra hälft utövades konkret konst i Sverige av en stockholmsgrupp med Olle Bonniér, Pierre Olofsson och Lennart Rodhe som ledande krafter. I utlandet förekom konkret konst främst i Schweiz och USA. I begreppet konkret konst ligger ett starkt betonande av konstverkets egen realitet, dess egenskap av självständigt objekt utan relationer till yttervärldens former. Utan hänsyn till den konkreta resp. den abstrakta konstens teoretiska åtskillnad, har dock termerna konkret och abstrakt konst använts synonymt, vilket självfallet bidragit till en onödig begreppsförvirring.