Konsumentverket (Sverige)

Från Wikipedia
För den finländska myndigheten, se Konsumentverket (Finland)
Konsumentverket
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef
KommunKarlstad
LänVärmland
Organisationsnr202100-2064
MyndighetschefCecilia Tisell, generaldirektör
InstruktionSFS 2009:607 (lagen.nu)
Webbplatswww.konsumentverket.se

Konsumentverket i Sverige är en statlig förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor.[1] Myndigheten sorterar under Finansdepartementet.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Konsumentverket har anor i Hemmens forskningsinstitut (HFI) som grundades 1944 och i Aktiv hushållning som grundades 1940. Hemmens forskningsinstitut grundades med syfte att rationalisera hem- och hushållsarbetet i hemmen och Aktiv hushållning var en avdelning inom Statens Informationsstyrelse med syfte att meddela råd och upplysningar i hushållsfrågor till allmänheten och underlätta hemmens anpassning till krishushållningen under andra världskriget. Hemmens forskningsinstitut slogs samman med Aktiv hushållning 1954.

HFI förstatligades 1957 och fick namnet Statens institut för konsumentfrågor (kort Konsumentinstitutet). År 1973 slogs Statens institut för konsumentfrågor ihop med Statens konsumentråd och Varudeklarationsnämnden. Den nya institutionen fick namnet Konsumentverket. 1976 slogs Konsumentverket ihop med KO-ämbetet.

År 2005 togs ett omlokaliseringsbeslut och sedan 2007 har Konsumentverket sin verksamhet förlagd till Karlstad.

Generaldirektörer och chefer[redigera | redigera wikitext]

Ansvar och verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och ska särskilt svara för att de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens tillsynsansvar följs och att konsumenter har tillgång till information i den mån ingen annan myndighet har den uppgiften. Myndigheten ska även stödja och vara pådrivande i integreringen av konsumentaspekter i annan statlig verksamhet. [2]

Varningslistan[redigera | redigera wikitext]

Konsumentverkets pressavdelning upprättade en varningslista över företag baserat på inkomna klagomål från konsumenter. Konsumentverket tillhandahöll därefter listan på sin webbplats.[3] Efter ett interimistiskt beslut från Förvaltningsrätten i Karlstad togs listan bort.[3]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Konsumentverket är en enrådighetsmyndighet. Verket leds alltså av en myndighetschef.[4] Vid myndigheten finns också ett insynsråd.[5] Generaldirektören är myndighetschef och konsumentombudsman (KO).[6]

Konsumentverket driver vägledningstjänsten "Hallå konsument" som svarar på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och andra konsumentproblem. En del av konsumentvägledningen är "ECC Sverige", som finansieras av Europeiska kommissionen och ingår i nätverket European Consumer Centre.[7]

Konsumentverket ligger i Karlstad och har cirka 200 anställda. Konsumentverkets kontor ligger på Tage Erlandergatan 8A, i samma hus som Karlstad Congress Culture Centre.

Konsumentverkets författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Konsumenträtten regleras i grunden av lagar och förordningar. Konsumentverkets författningssamling är ett komplement till dessa. Författningssamlingen består av föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna är bindande medan de allmänna råden tjänar som vägledning.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sveriges statskalender för åren 1973, 1978, 1981, 1985, 1997, 2001, 2005 och 2009

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ 1 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.
 2. ^ 2 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.
 3. ^ [a b] Erik Ridderstolpe. "Lista över oseriösa företag stoppas i domstol", Sveriges Radio, 26 maj 2017. Åtkomst den 26 maj 2017.
 4. ^ 9 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.
 5. ^ 10 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.
 6. ^ 11 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.
 7. ^ eccsverige.se

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

 • Konsumentverkets webbplats
 • Information på andra språk däribland albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, kurdiska, persiska, polska, spanska och tyska
 • Hallå konsument Oberoende vägledning genom Konsumentverket. Hallå konsument svarar på frågor om köp, varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.
 • Hallå konsument - Information på andra språk: albanska, arabiska, dari, engelska, finska, franska, persiska, polska, samiska, somaliska, sorani, spanska, tornedalsfinska, tigrinska och tyska.