Konsumentverket (Sverige)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Konsumentverket
Konsumentverket logo.png
Departement Finansdepartementet
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Ledning Myndighetschef
Kommun Karlstad
Län Värmland
Organisationsnr 202100-2064
Myndighetschef Cecilia Tisell, generaldirektör
Instruktion SFS 2009:607 (lagen.nu)
Webbplats www.konsumentverket.se

Konsumentverket i Sverige är en statlig förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor.[1] Myndigheten sorterar under Finansdepartementet.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Konsumentverket har anor i Hemmens forskningsinstitut (HFI) som grundades 1944 och i Aktiv hushållning som grundades 1940. Hemmens forskningsinstitut grundades med syfte att rationalisera hem- och hushållsarbetet i hemmen och Aktiv hushållning var en avdelning inom Statens Informationsstyrelse med syfte att meddela råd och upplysningar i hushållsfrågor till allmänheten och underlätta hemmens anpassning till krishushållningen under andra världskriget. Hemmens forskningsinstitut slogs samman med Aktiv hushållning 1954.

HFI förstatligades 1957 och fick namnet Statens institut för konsumentfrågor (kort Konsumentinstitutet). År 1973 slogs Statens institut för konsumentfrågor ihop med Statens konsumentråd och Varudeklarationsnämnden. Den nya institutionen fick namnet Konsumentverket. 1976 slogs Konsumentverket ihop med KO-ämbetet.

År 2005 togs ett omlokaliseringsbeslut och sedan 2007 har Konsumentverket sin verksamhet förlagd till Karlstad.

Generaldirektörer och chefer[redigera | redigera wikitext]

Uppgifter[redigera | redigera wikitext]

Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och ska särskilt svara för att de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens tillsynsansvar följs och att konsumenter har tillgång till information i den mån ingen annan myndighet har den uppgiften. Myndigheten ska även stödja och vara pådrivande i integreringen av konsumentaspekter i annan statlig verksamhet. [2]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Konsumentverket är en enrådighetsmyndighet. Verket leds alltså av en myndighetschef.[3] Vid myndigheten finns också ett insynsråd.[4] Generaldirektören är myndighetschef och konsumentombudsman (KO).[5]

Konsument Europa är en fristående enhet på Konsumentverket. Konsument Europa finansieras av Europeiska kommissionen och Konsumentverket och ingår i nätverket European Consumer Centre.[6]

Konsumentverket ligger i Karlstad och har cirka 135 anställda. Konsumentverkets kontor ligger på Tage Erlandergatan 8A, i samma hus som Karlstad Congress Culture Centre.

Konsumentverkets författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Konsumenträtten regleras i grunden av lagar och förordningar. Konsumentverkets författningssamling är ett komplement till dessa. Författningssamlingen består av föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna är bindande medan de allmänna råden tjänar som vägledning.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sveriges statskalender för åren 1973, 1978, 1981, 1985, 1997, 2001, 2005 och 2009

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ 1 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.
 2. ^ 2 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.
 3. ^ 9 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.
 4. ^ 10 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.
 5. ^ 11 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.
 6. ^ www.konsumenteuropa.se

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

 • Konsumentverkets webbplats
 • Information på andra språk däribland albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, kurdiska, persiska, polska, spanska och tyska
 • Hallå konsument Oberoende vägledning genom Konsumentverket. Hallå konsument svarar på frågor om köp, varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.
 • Hallå konsument - Information på andra språk: albanska, arabiska, dari, engelska, finska, franska, persiska, polska, samiska, somaliska, sorani, spanska, tornedalsfinska, tigrinska och tyska.