Kyrkobokföringsdistrikt

Från Wikipedia
Ej att förväxla med Sveriges distrikt.

Kyrkobokföringsdistrikt, förkortat kbfd, var namnet på en del av en församling i Sverige som i folkbokföringshänseende var likställd med församling och fått denna ställning genom ett beslut av regeringen. I samband med att ansvaret för folkbokföring fördes över från Svenska kyrkans församlingar till skattemyndigheterna den 1 juli 1991 upphörde kyrkobokföringsdistrikten.

Kyrkobokföringsdistrikten tillkom den 1 januari 1922 (enligt kungörelsen den 9 december 1921). Den 1 januari 1931 fanns 64 kyrkobokföringsdistrikt i 30 församlingar. Av dessa var 27 församlingar uppdelade på två kyrkobokföringsdistrikt, två församlingar på tre distrikt och en församling på fyra distrikt (Jokkmokks församling). Vissa av dessa distrikt utgjorde en fortsättning på en tidigare existerade tradition av separat kyrkobokföring inom vissa församlingar.[1]

Kungl. Maj:ts kungörelse angående ändrad lydelse av §1 mom. 1 och 5 i förordningen den 3 december 1915 (n:r 476) angående kyrkoböckers förande; (SFS 1921:715)

Lista över Sveriges kyrkobokföringsdistrikt[redigera | redigera wikitext]

Enligt Skatteverket har det funnits följande kyrkobokföringsdistrikt i Sverige:[2]

Kyrkobokföringsdistrikt Ingick i Län Bildat Upphört Anmärkningar
Åmsele Degerfors (Vindelns) församling Västerbottens län 1 januari 1924 1 januari 1962 Utbruten till en egen församling
Ånge Bergsjö församling Västernorrlands län 1 januari 1946 1 januari 1974
Årsta Brännkyrka församling Stockholms län 1 juni 1951 1 januari 1957
Åsen Älvdalens församling Kopparbergs län 6 februari 1923 1 januari 1967 Fastställelse av tidigare beslut från 1918 om separat kyrkobokföring för samma område
Älvdalen Älvdalens församling Kopparbergs län 3 februari 1922 1 januari 1967
Älvsborg Västra Frölunda församling Göteborgs och Bohus län 1 maj 1923 1967
Örby Örby församling Älvsborgs län 1962 1 juli 1991
Österhaninge norra Österhaninge församling Stockholms län 1947 1 juli 1959
Österhaninge södra Österhaninge församling Stockholms län 1947 1 juli 1959
Överkalix Överkalix församling Norrbottens län 1939 1979 Först benämnt Överkalix nedre
Överklinten Bygdeå församling Västerbottens län 1930 1 juli 1991
Överluleå Överluleå församling Norrbottens län 1919 1966 "Inofficiellt kbfd" (Skatteverket)
Övertorneå Övertorneå församling Norrbottens län 1926 1 januari 1962

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]