Lista över Songdynastins kejsare

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Detta är en lista över Songdynastins kejsare. Under Songdynastin (960 – 1279) enades Kina igen efter en period av splittring och konkurrerande dynastier. Efter Songdynastin följde Yuandynastin, se lista över Yuandynastins kejsare.

Tempelnamn Postumt namn (kortform) Ursprungligt namn Regeringsperiod Tideräkningsperioder under kejsarens regering
Norra Songdynastin:
Taizu (太祖 Tàizǔ) Zhào Kuāngyìn (趙匡胤) 960976 Jianlong 960-963
Qiande 963-968
Kaibao (開寶 Kāibǎo) 968-976
Taizong (太宗 Tàizōng) Zhào Kuāngyì (趙匡義) / Zhào Guāngyì (趙光義) 976997 Taipingxingguo 976-984
Yongxi 984-987
Duangong 988-989
Chunhua 990-994
Zhidao 995-997
Zhenzong (真宗 Zhēnzōng) Zhào Héng (趙恆) 9971022 Xianping 998-1003
Jingde 1004–1007
Dazhongxiangfu 1008–1016
Tianxi 1017–1021
Qianxing 1022
Renzong (仁宗 Rénzōng) Zhào Zhēn (趙禎) 10221063 Tiansheng 1023–1032
Mingdao 1032–1033
Jingyou 1034–1038
Baoyuan 1038–1040
Kangding 1040–1041
Qingli 1041–1048
Huangyou 1049–1054
Zhihe 1054–1056
Jiayou 1056–1063
Yingzong (英宗 Yīngzōng) Zhào Shù (趙曙) 10631067 Zhiping 1064–1067
Shenzong (神宗 Shénzōng) Zhào Xū (趙頊) 10671085 Xining 1068–1077
Yuanfeng 1078–1085
Zhezong (哲宗 Zhézōng) Zhào Xǔ (趙煦) 10851100 Yuanyou 1086–1094
Shaosheng 1094–1098
Yuanfu 1098–1100
Huizong (徽宗 Huīzōng) Zhào Jí (趙佶) 11001125 Jianzhongjingguo 1101
Chongning 1102–1106
Daguan 1107–1110
Zhenghe 1111–1118
Chonghe 1118–1119
Xuanhe 1119–1125
Qinzong (欽宗 Qīnzōng) Zhào Huán (趙桓) 11261127 Jingkang 1125–1127
Södra Songdynastin:
Gaozong (高宗 Gāozōng) Zhào Gòu (趙構) 11271162 Jingyan 1127–1130
Shaoxing 1131–1162
Xiaozong (孝宗 Xiàozōng) Zhào Shèn (趙昚) 11621189 Longxing 1163–1164
Qiandao 1165–1173
Chunxi 1174–1189
Guangzong (光宗 Guāngzōng) Zhào Dūn (趙惇) 11891194 Shaoxi 1190–1194
Ningzong (寧宗 Níngzōng) Zhào Kuó (趙擴) 11891194 Qingyuan 1195–1200
Jiatai 1201–1204
Kaixi 1205–1207
Jiading 1208–1224
Lizong (理宗 Lǐzōng) Zhào Yún (趙昀) 12241264 Baoqing 1225–1227
Shaoding 1228–1233
Duanping 1234–1236
Jiaxi 1237–1240
Chunyou 1241–1252
Baoyou 1253–1258
Kaiqing 1259
Jingding 1260–1264
Duzong (度宗 Dùzōng) Zhao Qi (趙祺 Zhào Qí) 12641274 Xianchun 1265–1274
Gongzong (恭宗 Gōngzōng) Gōng Dì (恭帝) Zhào Xiǎn (趙顯) 1275 Deyou 1275–1276
Duan Zong (端宗 Duānzōng) Zhào Shì (趙昰) 12761278 Jingyan 1276–1278
Di (帝 Dì) / Wei Wang (衛王 Wèiwáng) Zhào Bǐng (趙昺) 12781279 Xiangxing 1278–1279

Se även[redigera | redigera wikitext]