Militära grader i Finland

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Finländska gradbeteckningar anbringas på kragspeglar, axelklaffar samt på ärmen på ytterplagg. Färgen på kragspeglarna utvisar vapenslag (exempelvis jägarförband, artilleri, pansartrupper).

Armén[redigera | redigera wikitext]

Officerare Svensk motsvarighet Kragspegel Underärm
Kenraali
General
General Kenraali kauluslaatta.svg Kenraali hihalaatta.svg
Kenraaliluutnantti
Generallöjtnant
Generallöjtnant Kenraaliluutnantti kauluslaatta.svg Kenraaliluutnantti hihalaatta.svg
Kenraalimajuri
Generalmajor
Generalmajor Kenraalimajuri kauluslaatta.svg Kenraalimajuri hihalaatta.svg
Prikaatikenraali
Brigadgeneral
Brigadgeneral Prikaatikenraali kauluslaatta.svg Prikaatikenraali hihalaatta.svg
Everst
Överste
Överste FIN-eversti.svg Eversti hihalaatta.svg
Everstiluutnantti
Överstelöjtnant
Överstelöjtnant FIN-everstiluutnantti.svg Everstiluutnantti hihalaatta.svg
Majuri
Major
Major FIN-majuri.svg Majuri hihalaatta.svg
Kapteeni
Kapten
Kapten Kapteeni kauluslaatta.svg Kapteeni hihalaatta.svg
Yliluutnantti
Premiärlöjtnant
Löjtnant Yliluutnantti kauluslaatta.svg Yliluutnantti hihalaatta.svg
Luutnantti
Löjtnant
Löjtnant Luutnantti kauluslaatta.svg Luutnantti hihalaatta.svg
Vänrikki
Fänrik
Fänrik Vänrikki kauluslaatta.svg Vänrikki hihalaatta.svg
Underofficerare
Sotilasmestari
Militärmästare
Regementsförvaltare Sotilasmestari kauluslaatta.svg Sotilasmestari hihalaatta.svg
Ylivääpeli
Överfältväbel
Förvaltare Ylivääpeli kauluslaatta.svg Ylivääpeli hihalaatta.svg
Vääpeli
Fältväbel
Fanjunkare Vääpeli kauluslaatta.svg Vääpeli hihalaatta.svg
Ylikersantti
Översergeant
Förste sergeant Ylikersantti kauluslaatta.svg Ylikersantti hihalaatta.svg
Upseerikokelas
Officersaspirant
Reservofficerskadett Upseerikokelas kauluslaatta.svg Upseerikokelas hihalaatta.svg
Kersantti
Sergeant
Sergeant Kersantti kauluslaatta.svg Kersantti hihalaatta.svg
Upseerioppilas
Officerselev
Aspirant Upseerioppilas kauluslaatta.svg Upseerioppilas hihalaatta.svg
Alikersantti
Undersergeant
Korpral Alikersantti kauluslaatta.svg Alikersantti hihalaatta.svg
Manskap
Korpraali
Korpral
Vicekorpral Korpraali kauluslaatta.svg Korpraali hihalaatta.svg
Aliupseerioppilas
Underofficerselev
Befälselev Sotamies kauluslaatta.svg Aliupseerioppilas hihalaatta.svg
(Sotamies)
(Soldat)
Menig, Menig 1. kl Sotamies kauluslaatta.svg Sotamies hihalaatta.svg

I början av sin tjänstgöringstid benämns den värnpliktige (beväringen) rekryt. Sedan den värnpliktige utnämnts till soldat, kan han benämnas med följande grader:[källa behövs]

I vissa truppförband kan dock istället följande grader istället användas för soldater:[källa behövs]

Militära grader i Finlands flotta[redigera | redigera wikitext]

Gränsbevakningsväsendet[redigera | redigera wikitext]

Militära grader för personer i officerstjänst vid gränsbevakningsväsendet[redigera | redigera wikitext]

Gränsbevakare Sjöbevakare
Löjtnant Löjtnant
Premiärlöjtnant Premiärlöjtnant
Kapten Kaptenlöjtnant
Major Kommendörkapten
Överstelöjtnant Kommendör
Överste Kommodor
Brigadgeneral Flottiljamiral
Generalmajor Konteramiral

Militära grader för specialofficerare i militära tjänster vid gränsbevakningsväsendet[redigera | redigera wikitext]

Ingenjörer Tekniker
Ingenjörlöjtnant Teknikerlöjtnant
Ingenjörpremiärlöjtnant Teknikerpremiärlöjtnant
Ingenjörkapten Teknikerkapten

Teknikerkaptenlöjtnant

Ingenjörmajor

Ingenjörkommendörkapten

Militära grader för värnpliktiga och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst vid gränsbevakningsväsendet samt i reserven[redigera | redigera wikitext]

Gränsbevakare Sjöbevakare
Gränsjägare -
Övergränsjägare -
Undersergeant Undersergeant
Sergeant Sergeant
Översergeant Översergeant
Fältväbel Båtsman
Överfältväbel Överbåtsman
Militärmästare Militärmästare
Fänrik Underlöjtnant
Löjtnant Löjtnant
Premiärlöjtnant Premiärlöjtnant
Kapten Kaptenlöjtnant

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]