Militära grader i Finland

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Finländska gradbeteckningar anbringas på kragspeglar, axelklaffar samt på ärmen på ytterplagg. Färgen på kragspeglarna utvisar vapenslag (exempelvis jägarförband, artilleri, pansartrupper).

Armén[redigera | redigera wikitext]

Officerare Svensk motsvarighet Kragspegel Underärm
Kenraali
General
General Kenraali kauluslaatta.svg Kenraali hihalaatta.svg
Kenraaliluutnantti
Generallöjtnant
Generallöjtnant Kenraaliluutnantti kauluslaatta.svg Kenraaliluutnantti hihalaatta.svg
Kenraalimajuri
Generalmajor
Generalmajor Kenraalimajuri kauluslaatta.svg Kenraalimajuri hihalaatta.svg
Prikaatikenraali
Brigadgeneral
Brigadgeneral Prikaatikenraali kauluslaatta.svg Prikaatikenraali hihalaatta.svg
Eversti
Överste
Överste FIN-eversti.svg Eversti hihalaatta.svg
Everstiluutnantti
Överstelöjtnant
Överstelöjtnant FIN-everstiluutnantti.svg Everstiluutnantti hihalaatta.svg
Majuri
Major
Major FIN-majuri.svg Majuri hihalaatta.svg
Kapteeni
Kapten
Kapten Kapteeni kauluslaatta.svg Kapteeni hihalaatta.svg
Yliluutnantti
Premiärlöjtnant
Löjtnant Yliluutnantti kauluslaatta.svg Yliluutnantti hihalaatta.svg
Luutnantti
Löjtnant
Löjtnant Luutnantti kauluslaatta.svg Luutnantti hihalaatta.svg
Vänrikki
Fänrik
Fänrik Vänrikki kauluslaatta.svg Vänrikki hihalaatta.svg
Underofficerare
Sotilasmestari
Militärmästare
Regementets förvaltare Sotilasmestari kauluslaatta.svg Sotilasmestari hihalaatta.svg
Ylivääpeli
Överfältväbel
Översergeant Ylivääpeli kauluslaatta.svg Ylivääpeli hihalaatta.svg
Vääpeli
Fältväbel
Sergeant Vääpeli kauluslaatta.svg Vääpeli hihalaatta.svg
Ylikersantti
Översergeant
Överfurir Ylikersantti kauluslaatta.svg Ylikersantti hihalaatta.svg
Upseerikokelas
Officersaspirant
Reservofficerskadett Upseerikokelas kauluslaatta.svg Upseerikokelas hihalaatta.svg
Kersantti
Sergeant
Furir Kersantti kauluslaatta.svg Kersantti hihalaatta.svg
Upseerioppilas
Officerselev
Aspirant Upseerioppilas kauluslaatta.svg Upseerioppilas hihalaatta.svg
Alikersantti
Undersergeant
Korpral Alikersantti kauluslaatta.svg Alikersantti hihalaatta.svg
Manskap
Korpraali
Korpral
Vicekorpral Korpraali kauluslaatta.svg Korpraali hihalaatta.svg
Aliupseerioppilas
Underofficerselev
Befälselev Sotamies kauluslaatta.svg Aliupseerioppilas hihalaatta.svg
(Sotamies)
(Soldat)
Menig, Menig 1. kl Sotamies kauluslaatta.svg Sotamies hihalaatta.svg

I början av sin tjänstgöringstid benämns den värnpliktige (beväringen) rekryt. Sedan den värnpliktige utnämnts till soldat, kan han benämnas med följande grader:[källa behövs]

I vissa truppförband kan dock istället följande grader istället användas för soldater:[källa behövs]

Flygvapnet[redigera | redigera wikitext]

Officerare[redigera | redigera wikitext]

NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Kragspegel
Finland-AirForce-OF-9.svg Finland-AirForce-OF-8.svg Finland-AirForce-OF-7.svg Finland-AirForce-OF-6.svg Finland-AirForce-OF-5.svg Finland-AirForce-OF-4.svg Finland-AirForce-OF-3.svg Finland-AirForce-OF-2.svg Finland-AirForce-OF-1c.svg Finland-AirForce-OF-1b.svg Finland-AirForce-OF-1a.svg
Underärm
Finland-AirForce-OF-9-sleeve.svg Finland-AirForce-OF-8-sleeve.svg Finland-AirForce-OF-7-sleeve.svg Finland-AirForce-OF-6-sleeve.svg Finland-AirForce-OF-5-sleeve.svg Finland-AirForce-OF-4-sleeve.svg Finland-AirForce-OF-3-sleeve.svg Finland-AirForce-OF-2-sleeve.svg Finland-AirForce-OF-1c-sleeve.svg Finland-AirForce-OF-1b-sleeve.svg Finland-AirForce-OF-1a-sleeve.svg
General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Premiärlöjtnant Löjtnant Fänrik
Kenraali Kenraaliluutnantti Kenraalimajuri Prikaatikenraali Eversti Everstiluutnantti Majuri Kapteeni Yliluutnantti Luutnantti Vänrikki

Underofficerare och manskap[redigera | redigera wikitext]

NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Kragspegel
Sotilasmestari kauluslaatta.svg Ylivääpeli kauluslaatta.svg Vääpeli kauluslaatta.svg Ylikersantti kauluslaatta.svg Kersantti kauluslaatta.svg Alikersantti kauluslaatta.svg Korpraali kauluslaatta.svg Sotamies kauluslaatta.svg saknar insignier
Militärmästare Överfältväbel Fältväbel Översergeant Sergeant Undersergeant Korpral Soldat Rekryt
Sotilasmestari Ylivääpeli Vääpeli Ylikersantti Kersantti Alikersantti Korpraali Sotamies Alokas

Marinen[redigera | redigera wikitext]

Officerare
Amiraali

Amiral

Amiraali olkalaatta.svg Amiraali hihalaatta.svg
Vara-amiraali

Viceamiral

Vara-amiraali olkalaatta.svg Vara-amiraali hihalaatta.svg
Kontra-amiraali

Konteramiral

Kontra-amiraali olkalaatta.svg Kontra-amiraali hihalaatta.svg
Lippueamiraali

Flottiljamiral

Lippueamiraali olkalaatta.svg Lippueamiraali hihalaatta.svg
Kommodori

Kommodor

Kommodori olkalaatta.svg Kommodori hihalaatta.svg
Komentaja

Kommendör

Komentaja olkalaatta.svg Komentaja hihalaatta.svg
Komentajakapteeni

Kommendörkapten

Komentajakapteeni olkalaatta.svg Komentajakapteeni hihalaatta.svg
Kapteeniluutnantti

Kaptenlöjtnant

Kapteeniluutnantti olkalaatta.svg Kapteeniluutnantti hihalaatta.svg
Yliluutnantti

Premiärlöjtnant

Yliluutnantti olkalaatta.svg Yliluutnantti l hihalaatta.svg
Luutnantti

Löjtnant

Luutnantti olkalaatta.svg Luutnantti l hihalaatta.svg
Aliluutnantti

Underlöjtnant

Aliluutnantti olkalaatta.svg Aliluutnantti hihalaatta.svg
Underofficerare
Sotilasmestari

Militärmästare

Sotilasmestari l hihalaatta.svg
Ylipursimies

Överbåtsman

Ylipursimies hihalaatta.svg
Pursimies

Båtsman

Pursimies hihalaatta.svg
Ylikersantti

Översergeant

Ylikersantti l hihalaatta.svg
Upseerikokelas

Officersaspirant

Upseerikokelas l hihalaatta.svg
Kersantti

Sergeant

Kersantti l hihalaatta.svg
Upseerioppilas

Officerselev

Upseerioppilas l hihalaatta.svg
Alikersantti

Undersergeant

Alikersantti l hihalaatta.svg
Manskap
Ylimatruusi

Övermatros

Ylimatruusi hihalaatta.svg
Aliupseerioppilas

Underofficerselev

Aliupseerioppilas l hihalaatta.svg
Matruusi

Matros

Matruusi hihalaatta.svg

Gränsbevakningsväsendet[redigera | redigera wikitext]

Militära grader för personer i officerstjänst vid gränsbevakningsväsendet[redigera | redigera wikitext]

Gränsbevakare Sjöbevakare
Löjtnant Löjtnant
Premiärlöjtnant Premiärlöjtnant
Kapten Kaptenlöjtnant
Major Kommendörkapten
Överstelöjtnant Kommendör
Överste Kommodor
Brigadgeneral Flottiljamiral
Generalmajor Konteramiral

Militära grader för specialofficerare i militära tjänster vid gränsbevakningsväsendet[redigera | redigera wikitext]

Ingenjörer Tekniker
Ingenjörlöjtnant Teknikerlöjtnant
Ingenjörpremiärlöjtnant Teknikerpremiärlöjtnant
Ingenjörkapten Teknikerkapten
Teknikerkaptenlöjtnant
Ingenjörmajor
Ingenjörkommendörkapten
_

Militära grader för värnpliktiga och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst vid gränsbevakningsväsendet samt i reserven[redigera | redigera wikitext]

Gränsbevakare Sjöbevakare
Gränsjägare -
Övergränsjägare -
Undersergeant Undersergeant
Sergeant Sergeant
Översergeant Översergeant
Fältväbel Båtsman
Överfältväbel Överbåtsman
Militärmästare Militärmästare
Fänrik Underlöjtnant
Löjtnant Löjtnant
Premiärlöjtnant Premiärlöjtnant
Kapten Kaptenlöjtnant

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]