Lista över vanligaste träden i Sverige

Från Wikipedia

Detta är en lista över träd som är vanliga i Sverige, mätt som totalt virkesförråd – mängden virke (miljoner kubikmeter skog, m3sk) i levande träd i Sverige. Gran och tall är de överlägset vanligaste träden. Observera att de regionala skillnaderna är stora; till exempel finns över hälften av all bok i Skåne län, där den är det vanligaste trädet av alla. Regionala skillnader framgår inte av denna lista.

Rank Trädart Mängd (milj. m3sk) Andel (%)
1 Gran 1431 40,8
2 Tall 1369 39,0
3 Björk 435 12,4
4 Asp 57,4 1,6
5 Al 57,3 1,6
6 Ek 44,5 1,3
7 Contortatall 44,4 1,3
8 Bok 24,0 0,7
9 Sälg 16,7 0,5
10 Rönn 7,0 0,2
11 Ask 5,4 0,2
12 Lönn 2,8 0,1
13 Alm 2,5 0,1
14 Lärk 2,0 0,1
15 Lind 1,0 0,0
Fågelbär 1,0 0,0
17 Avenbok 0,9 0,0
Övriga lövträd 4,5 0,1
Summa: 3506 100,0

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]