Livegenskap

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Karikatyr om livegenskap i Ryssland, där godsägarna använder bönderna som insats under kortspel (av Gustave Doré).

Livegenskap innebär en form av egendomsförhållande där en persons kropp tillhör en annan; en form av slaveri. Det används främst för att beteckna vissa bönders ofrihet i förhållande till jordägarna på romartidens godssystem till medeltiden och senare tiders feodala Europa.

Tyskland och närliggande områden[redigera | redigera wikitext]

Under tidig medeltid syftade begreppet livegenskap i Tyskland på en fri herres ofria tjänstehjon, egentligen trälar (latin servi, mancipii, tyska eigene eller eigenleute). Först 1388 används benämningen Leibeigene. De var dagligtjänare hos sitt herrskap och då de avled tillföll deras egendom ägaren.

Efter hand börjar begreppet användas om en annan grupp avkomlingar till frigivna trälar, som fått slå sig ned på någon gård under ett gods, i Tyskland kallad liter eller lasser. Förutom dagsverken och landgille till sina godsägare var de tvungna att betala en avgift till godsägaren då de gifte sig och då deras släktingar dog. De livegna hade inte rätt att flytta utan markägarens tillstånd. Markägaren kunde inte heller vräka den livegne. Snarlika system fanns i större delen av Mellaneuropa utom Alperna och Nederländerna. I Italien upphörde denna form av livegenskap redan på 1000-talet.[1]

I Frankrike började efterhand frigivningen få stor omfattning, och under 1300-talets arbetskraftsbrist i efterföljden av digerdöden försvann livegenskapen. Även i Tyskland genomgick jordbrukarnas förhållanden förändringar under 1100-1300-talen. Nya städer växte upp kring kloster och borgar, och jordlösa som tagit sin tillflykt dit löstes från livegenskapen, om de inte hämtats tillbaka inom ett år (Stadtluft macht frei).

På 1400-talet kom dock ett bakslag. Städerna förmådde inte längre ta hand om den naturliga befolkningsökningen, särskilt i de östliga provinserna. Många bönder blev beroende av godsherrar för att kunna skaffa sig mark och bröd för dagen, något som försämrade deras villkor. Inom Tyska ordens område öster om Elbe växte en ny storgodsdrift fram. Arrendatorer uppsades från sina gårdar och dessa lades under herrgårdarna. Jordbrukarna blev jordlösa lantarbetare. Även skattegårdar lades under storgodsen. Befolkningen kom i ärftligt beroende "erbuntertänigkeit" av sin godsägare, vilket innebar tjänstetvång för alla i lantbrukarens familj och tvång att förbli vid jordbruksnäringen.[1]

Under upplysningstiden reste allt fler författare kritik mot systemet. På kronodomänerna förbjöds det ärftliga tjänsteberoendet 1763 respektive 1807, på privata gods 1807 och 1816.[1]

Även i Danmark växte under 1400-talet, samtidigt som i Tyskland, liknande beroendeförhållanden och system fram med Vornedskabet och Stavnsbåndet.[2]

Ryssland[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Livegenskapen i Ryssland

I Ryssland uppstod däremot verklig livegenskap, ett slags slaveri, men först ganska sent[när?]. Ursprungligen ägde adelns lantbönder rätt att flytta från ort till annan. På grund av tryckande skatter drog många bönder under 1500-talet till de rika bojarerna där lindrigare arrendeavgifter väntade, alternativt flyttade de till Sibirien, och lämnade lågadelns gårdar. En formlig landsflykt från lågadelns gods skedde och det ledde till att böndernas fria flyttningsrätt upphävdes.[3]

Den gamla statsskatten som grundades på jordinnehav ersattes av en skatt för antalet underlydande bönder. Adelsmannen blev också skyldig att utrusta ett visst antal soldater. Bönderna blev livegna, och Peter den store gav godsägarna rätt att straffa bönder som försökte rymma från sina gårdar med knutpiskan. Under Katarina den stora förändrades livegenskapen till nackdel för bönderna, som då kunde säljas med eller utan tillhörande jord och godsens storlek räknades efter antalet tillhöriga personer.[3]

I de ryska provinserna norr om Sankt Petersburg, exempelvis Karelen och områdena runt Kolahalvön och Vita havet, omfattades bönderna och undersåtarna aldrig av livegenskapen. De betalade istället skatt direkt till tsaren.[4]

I Östersjöprovinserna upphävdes livegenskapen 1816–1819 under Alexander I, i övriga Ryssland efter långvariga förberedelser först 1861 under Alexander II.[3]

Områden utan livegenskap[redigera | redigera wikitext]

Livegenskap förekom inte inom Sveriges medeltida gränser, förutom i form av träldom vid medeltidens början. Enda undantaget var bönder vid Bjersgårds gods i Skåne från 1690-talet till 1740, vilka förklarades livegna med stöd av en kunglig resolution som utfärdats på grund av brist på arbetskraft.[5] Andra områden i Europa som ansetts fria från livegenskap är Baskien, Norge och Schweiz.[källa behövs]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c] Kock, Ebbe (1937). Gunnar Carlquist. red. Svensk uppslagsbok Band 17. Malmö: Svensk Uppslagsbok A.B. sid. spalt 414 
  2. ^ Kock, Ebbe (1937). Gunnar Carlquist. red. Svensk uppslagsbok. Bd 17. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. spalt 414-15 
  3. ^ [a b c] Kock, Ebbe (1937). Gunnar Carlquist. red. Svensk uppslagsbok. Bd 17. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. spalt 415 
  4. ^ ”Den politiska konfliktlinjen i ryska Norden går inte mellan stad och land”. Respons. http://tidskriftenrespons.se/artikel/den-politiska-konfliktlinjen-ryska-norden-gar-inte-mellan-stad-och-land/. Läst 13 april 2021. 
  5. ^ Olsson, Mats (December 10, 2002). ”Skånska storgods inget för fria bönder”. forskning.se. Vetenskapsrådet. https://www.forskning.se/2002/12/10/skanska-storgods-inget-for-fria-bonder/. ”Livegenskapen var lokal och gällde för bönderna vid Bjersgårds gods nära Klippan från 1690-talet till 1740. Med stöd av en kunglig resolution hölls bönderna kvar vid godset med motiveringen att det rådde brist på arbetskraft.”