Mall:Faktamall företag

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Mall:Företagsfakta)
Hoppa till: navigering, sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

{{Faktamall företag
|   företagsnamn = 
|       bild = 
|     bildtext = 
|      nummer = 
|        typ = 
|     sätesort = {{flaggbild|}}
|  nyckelpersoner = 
|      bransch = 
|     produkter = 
|     tjänster = 
|  antalanställda = 
<!--Historik -->
|      grundat = 
|     grundare = 
|sammangående bolag = 
|  avknoppat från = 
|    uppköpt av = 
|    gick upp i = 
|   tidigare namn = 
|      upplöst = 
<!--Ekonomi -->
|    omsättning = 
|      brutto = 
|       netto = 
|    tillgångar = 
|    egetkapital = 
| förvaltatkapital = 
<!--Struktur -->
|       ägare = 
|    moderbolag = 
|    dotterbolag = 
|    avdelningar = 
<!--Övrigt -->
|      slogan = 
|     webbplats = 
|     fotnoter = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Här nedan listas lite info om parametrarna i mallen. Det är förslag eller praktiska råd. Diskutera gärna på diskussionssidan, om det behövs göra större ändringar.

 • företagsnamn – om det lämnas tomt, skrivs artikelns namn ut
 • bild – passande företagsbild, skrivs i stil med [[Fil:Bild.jpg|200px]]
 • bildtext – Bildtext vid behov (inte för lång)
 • typ – typ företag (aktiebolag, handelsbolag etc)
 • nummer – bolagets organisationsnummer
 • sätesort – flagga, ort, län, land
 • nyckelpersoner – viktiga personer inom företaget (roll)
 • bransch – bransch(er) som det är verksamt inom
 • produkter – produktion
 • tjänster – levererade tjänster
 • antalanställda
 • grundat – årtal
 • grundare – ett eller flera namn
 • sammangående bolag – bolag som man gått samman med
 • avknoppat från
 • uppköpt av
 • gick upp i
 • tidigare namn
 • upplöst – årtal
 • omsättning
 • brutto – rörelseresultat
 • netto – vinst efter skatt
 • tillgångar
 • förvaltatkapital
 • egetkapital
 • ägare – företag eller person
 • moderbolag – namnet på bolaget detta företag är dotterbolag till
 • dotterbolag – namnet på bolaget detta företag är moderbolag till
 • avdelningar – avdelningar inom företag (ej dotterbolag)
 • slogan – välanvänd fras som bolaget utnyttjar
 • webbplats – webbadressen till företagets webbplats
 • fotnoter

Exempel[redigera wikitext]

Endast parametrar som används skrivs ut i artikeln. Mallen {{nasdaq|*}} används för Nasdaq-noterade företag. För NYSE-noterade företag kan den bytas ut mot {{NYSE|*}}. För NASDAQ OMX Nordic kan den bytas ut mot {{OMX|§|*}}. Asterisken (*) byts i alla fallen ut mot aktiens företagskod. Paragrafen (§) byts ut mot aktie-ID hos NASDAQ OMX (kan hittas via webbplatsen för börsen i fråga). Notera att texten i mallarna är känslig för versalisering, och alltså gör skillnad på små och stora bokstäver.

{{Faktamall företag
|  företagsnamn = Medusin AB
|      bild = [[Fil:Pippi_Langstrumpf_Pippi_Longstocking.jpg|150px]]
|     bildtext = Företagets VD och drivande kraft
|      typ = [[Aktiebolag]] {{OMX|§|MEDUSIN}}
|    grundat = [[1945]]
|    grundare = [[Efraim Långstrump]]
| tidigare namn = Sakletarna UPA
|     nummer = 451126-0000
|    sätesort = {{flaggbild|Sverige}} [[Villa Villekulla]], [[Gotlands län]], [[Sverige]]
| nyckelpersoner = [[Pippi Långstrump|Pippilotta Långstrump]] ([[VD]]) <br/> Lilla Gubben (vice VD) <br/> Herr Nilsson (designchef)
|    bransch = [[uppfinningar]], [[Räddningstjänsten i Sverige|räddningstjänst]]
|   produkter = [[läskedrycker]], [[pannkakor]], krumelurpiller
|    tjänster = [[konsert|trumpetkonserter]], [[luftballong|ballongfärder]], [[häst]]lyftning
|   omsättning = 19,3 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|     brutto = 2,12 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|     netto = 1,73 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|   tillgångar = 17,20 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|  egetkapital = 9,98 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
| antalanställda = 3 (2011)
|   moderbolag = Krusmynta Holding, Kurrekurreduttön
|  avdelningar =
|  dotterbolag = Settergren KB
|     slogan = ''I Egypten, där ligger alla människorna med fötterna på huvudkudden''
|   webbplats = [http://www.medusin.se www.medusin.se]
|    upplöst =
|    fotnoter = Siffror från 2011 års bokslut
}}
Medusin AB
Inger Nilsson Pippi head.png
Företagets VD och drivande kraft
Org.nr 451126-0000
Typ Aktiebolag Nasdaq NordicMEDUSIN
Huvudkontor Sverige Villa Villekulla, Gotlands län, Sverige
Nyckelpersoner Pippilotta Långstrump (VD)
Lilla Gubben (vice VD)
Herr Nilsson (designchef)
Bransch uppfinningar, räddningstjänst
Produkter läskedrycker, pannkakor, krumelurpiller
Tjänster trumpetkonserter, ballongfärder, hästlyftning
Antal anställda 3 (2011)
Historia
Grundat 1945
Grundare Efraim Långstrump
Tidigare namn Sakletarna UPA
Ekonomi
Omsättning 19,3 miljarder guldpengar (2011)
Rörelseresultat 2,12 miljarder guldpengar (2011)
Vinst efter skatt 1,73 miljarder guldpengar (2011)
Tillgångar 17,20 miljarder guldpengar (2011)
Eget kapital 9,98 miljarder guldpengar (2011)
Struktur
Moderbolag Krusmynta Holding, Kurrekurreduttön
Dotterbolag Settergren KB
Övrigt
Slogan I Egypten, där ligger alla människorna med fötterna på huvudkudden
Webbplats www.medusin.se
Fotnoter Siffror från 2011 års bokslut

Templatedata[redigera wikitext]

Mall för att skapa en infobox om företag.

Mallparametrar

Parameter Beskrivning Typ Status
företagsnamn företagsnamn

om det lämnas tomt, skrivs artikelns namn ut

Standard
tom
Exempel
Medusin AB
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
bild bild

passande företagsbild, skrivs i stil med [[Fil:Bild.jpg|200px]]

Standard
tom
Exempel
[[Fil:Pippi_Langstrumpf_Pippi_Longstocking.jpg|150px]]
Autovärde
tom
Sträng valfri
logotyp logotyp

logotyp

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
bildtext bildtext

Bildtext vid behov (inte för lång)

Standard
tom
Exempel
Företagets VD och drivande kraft
Autovärde
tom
Sträng valfri
tidigare tidigare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
Sakletarna UPA
Autovärde
tom
Sträng valfri
nummer nummer

bolagets organisationsnummer

Standard
tom
Exempel
451126-0000
Autovärde
tom
Sträng valfri
typ typ

typ företag (aktiebolag, handelsbolag etc)

Standard
tom
Exempel
[[Aktiebolag]] {{OMX|§|MEDUSIN}}
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
sätesort sätesort

flagga, ort, län, land

Standard
tom
Exempel
{{flaggbild|Sverige}} Villa Villekulla, [[Gotlands län]], [[Sverige]]
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
nyckelpersoner nyckelpersoner

viktiga personer inom företaget (roll)

Standard
tom
Exempel
[[Pippi Långstrump|Pippilotta Långstrump]] ([[VD]]) <br/> Lilla Gubben (vice VD) <br/> Herr Nilsson (designchef)
Autovärde
tom
Sträng valfri
bransch bransch

bransch(er) som det är verksamt inom

Standard
tom
Exempel
[[uppfinningar]], [[Räddningstjänsten i Sverige|räddningstjänst]]
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
produkter produkter

produktion

Standard
tom
Exempel
[[läskedrycker]], [[pannkakor]], krumelurpiller
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
tjänster tjänster

levererade tjänster

Standard
tom
Exempel
[[konsert|trumpetkonserter]], [[luftballong|ballongfärder]], [[häst]]lyftning
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
antalanställda antalanställda

antal anställda

Standard
tom
Exempel
3 (2011)
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
grundat grundat

årtal

Standard
tom
Exempel
[[1945]]
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
grundare grundare

ett eller flera namn

Standard
tom
Exempel
[[Efraim Långstrump]]
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
sammangående bolag sammangående bolag

bolag som man gått samman med

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
avknoppat från avknoppat från

avknoppat från

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
uppköpt av uppköpt av

uppköpt av

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
gick upp i gick upp i

gick upp i

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
upplöst upplöst

årtal

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
tidigare namn tidigare namn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
omsättning omsättning

omsättning

Standard
tom
Exempel
19,3 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Autovärde
tom
Sträng valfri
brutto brutto

rörelseresultat

Standard
tom
Exempel
2,12 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Autovärde
tom
Sträng valfri
netto netto

vinst efter skatt

Standard
tom
Exempel
1,73 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Autovärde
tom
Sträng valfri
tillgångar tillgångar

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
17,20 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Autovärde
tom
Sträng valfri
förvaltatkapital förvaltatkapital

förvaltat kapital

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
egetkapital egetkapital

eget kapital

Standard
tom
Exempel
9,98 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Autovärde
tom
Sträng valfri
ägare ägare

företag eller person

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
moderbolag moderbolag

namnet på bolaget detta företag är dotterbolag till

Standard
tom
Exempel
Krusmynta Holding, Kurrekurreduttön
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
dotterbolag dotterbolag

namnet på bolag detta företag är moderbolag till

Standard
tom
Exempel
Settergren KB
Autovärde
tom
Sträng valfri
avdelningar avdelningar

avdelningar inom företag (ej dotterbolag)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
slogan slogan

välanvänd fras som bolaget utnyttjar

Standard
tom
Exempel
''I Egypten, där ligger alla människorna med fötterna på huvudkudden''
Autovärde
tom
Sträng valfri
webbplats webbplats

webbadressen till företagets webbplats

Standard
tom
Exempel
[http://www.medusin.se www.medusin.se]
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
fotnoter fotnoter

fotnoter

Standard
tom
Exempel
Siffror från 2011 års bokslut
Autovärde
tom
Sträng valfri
Faktamall företag
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Tidigare {{{tidigare}}}
Org.nr {{{nummer}}}
Typ {{{typ}}}
Huvudkontor {{{sätesort}}}
Nyckelpersoner {{{nyckelpersoner}}}
Bransch {{{bransch}}}
Produkter {{{produkter}}}
Tjänster {{{tjänster}}}
Antal anställda {{{antalanställda}}}
Historia
Grundat {{{grundat}}}
Grundare {{{grundare}}}
Bildat av {{{sammangående bolag}}}
Avknoppat från {{{avknoppat från}}}
Uppköpt av {{{uppköpt av}}}
Gick upp i {{{gick upp i}}}
Tidigare namn {{{tidigare namn}}}
Upplöst {{{upplöst}}}
Ekonomi
Omsättning {{{omsättning}}}
Rörelseresultat {{{brutto}}}
Vinst efter skatt {{{netto}}}
Tillgångar {{{tillgångar}}}
Eget kapital {{{egetkapital}}}
Förvaltat kapital {{{förvaltatkapital}}}
Struktur
Ägare {{{ägare}}}
Moderbolag {{{moderbolag}}}
Dotterbolag {{{dotterbolag}}}
Avdelningar {{{avdelningar}}}
Övrigt
Slogan {{{slogan}}}
Webbplats {{{webbplats}}}
Fotnoter {{{fotnoter}}}