Mall:Faktamall företag

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

{{Faktamall företag
|   företagsnamn = 
|       bild = 
|     bildtext = 
|       bild2 = 
|     bildtext2 = 
|      nummer = 
|        typ = 
|     sätesort = {{flaggbild|}}
|  nyckelpersoner = 
|      bransch = 
|     produkter = 
|     tjänster = 
|  antalanställda = 
<!--Historik -->
|      grundat = 
|     grundare = 
|sammangående bolag = 
|  avknoppat från = 
|    uppköpt av = 
|  slogs ihop med = 
|    gick upp i = 
|    företrädare = 
|   efterträdare = 
|   tidigare namn = 
|      upplöst = 
<!--Ekonomi -->
|    omsättning = 
|      brutto = 
|       netto = 
|    tillgångar = 
|    egetkapital = 
| förvaltatkapital = 
|    orderstock = 
<!--Struktur -->
|       ägare = 
|    moderbolag = 
|    dotterbolag = 
|    avdelningar = 
<!--Övrigt -->
|      slogan = 
|     webbplats = 
|     fotnoter = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Här nedan listas lite info om parametrarna i mallen. Det är förslag eller praktiska råd. Diskutera gärna på diskussionssidan, om det behövs göra större ändringar.

 • företagsnamn – om det lämnas tomt, skrivs artikelns namn ut
 • bild – passande företagsbild, skrivs i stil med [[Fil:Bild.jpg|200px]]
 • bildtext – Bildtext vid behov (inte för lång)
 • bild2 – Extern bild, på företagets huvudkontor eller fabrik eller liknande, skrivs i stil med [[Fil:Bild.jpg|200px]]
 • bildtext2 – Bildtext vid behov (inte för lång)
 • typ – typ företag (aktiebolag, handelsbolag etc)
 • nummer – bolagets organisationsnummer
 • sätesort – flagga, ort, län, land
 • nyckelpersoner – viktiga personer inom företaget (roll)
 • bransch – bransch(er) som det är verksamt inom
 • produkter – produktion
 • tjänster – levererade tjänster
 • antalanställda
 • grundat – årtal
 • grundare – ett eller flera namn
 • sammangående bolag – bolag som man gått samman med
 • avknoppat från
 • uppköpt av
 • slogs ihop med
 • gick upp i
 • företrädare – företrädande företag
 • efterträdare – efterträdande företag
 • tidigare namn
 • upplöst – årtal
 • omsättning
 • brutto – rörelseresultat
 • netto – vinst efter skatt
 • tillgångar
 • egetkapital
 • förvaltatkapital
 • orderstock
 • ägare – företag eller person
 • moderbolag – namnet på bolaget detta företag är dotterbolag till
 • dotterbolag – namnet på bolaget detta företag är moderbolag till
 • avdelningar – avdelningar inom företag (ej dotterbolag)
 • slogan – välanvänd fras som bolaget utnyttjar
 • webbplats – webbadressen till företagets webbplats
 • fotnoter

Exempel[redigera wikitext]

Endast parametrar som används skrivs ut i artikeln. Mallen {{nasdaq|*}} används för Nasdaq-noterade företag. För NYSE-noterade företag kan den bytas ut mot {{NYSE|*}}. För NASDAQ OMX Nordic kan den bytas ut mot {{OMX|§|*}}. Asterisken (*) byts i alla fallen ut mot aktiens företagskod. Paragrafen (§) byts ut mot aktie-ID hos NASDAQ OMX (kan hittas via webbplatsen för börsen i fråga). Notera att texten i mallarna är känslig för versalisering, och alltså gör skillnad på små och stora bokstäver.

{{Faktamall företag
|  företagsnamn = Medusin AB
|      bild = [[Fil:Pippi_Langstrumpf_Pippi_Longstocking.jpg|150px]]
|     bildtext = Företagets VD och drivande kraft
|      typ = [[Aktiebolag]] {{OMX|§|MEDUSIN}}
|    grundat = [[1945]]
|    grundare = [[Efraim Långstrump]]
| tidigare namn = Sakletarna UPA
|     nummer = 451126-0000
|    sätesort = {{flaggbild|Sverige}} [[Villa Villekulla]], [[Gotlands län]], [[Sverige]]
| nyckelpersoner = [[Pippi Långstrump|Pippilotta Långstrump]] ([[VD]]) <br/> Lilla Gubben (vice VD) <br/> Herr Nilsson (designchef)
|    bransch = [[uppfinningar]], [[Räddningstjänsten i Sverige|räddningstjänst]]
|   produkter = [[läskedrycker]], [[pannkakor]], krumelurpiller
|    tjänster = [[konsert|trumpetkonserter]], [[luftballong|ballongfärder]], [[häst]]lyftning
|   omsättning = 19,3 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|     brutto = 2,12 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|     netto = 1,73 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|   tillgångar = 17,20 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|  egetkapital = 9,98 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
| antalanställda = 3 (2011)
|   moderbolag = Krusmynta Holding, Kurrekurreduttön
|  avdelningar =
|  dotterbolag = Settergren KB
|     slogan = ''I Egypten, där ligger alla människorna med fötterna på huvudkudden''
|   webbplats = [http://www.medusin.se www.medusin.se]
|    upplöst =
|    fotnoter = Siffror från 2011 års bokslut
}}
Medusin AB
Inger Nilsson Pippi head.png
Företagets VD och drivande kraft
Org.nr451126-0000
TypAktiebolag Nasdaq NordicMEDUSIN
HuvudkontorSverige Villa Villekulla, Gotlands län, Sverige
NyckelpersonerPippilotta Långstrump (VD)
Lilla Gubben (vice VD)
Herr Nilsson (designchef)
Branschuppfinningar, räddningstjänst
Produkterläskedrycker, pannkakor, krumelurpiller
Tjänstertrumpetkonserter, ballongfärder, hästlyftning
Antal anställda3 (2011)
Historia
Grundat1945
GrundareEfraim Långstrump
Tidigare namnSakletarna UPA
Ekonomi
Omsättning19,3 miljarder guldpengar (2011)
Rörelseresultat2,12 miljarder guldpengar (2011)
Vinst efter skatt1,73 miljarder guldpengar (2011)
Tillgångar17,20 miljarder guldpengar (2011)
Eget kapital9,98 miljarder guldpengar (2011)
Struktur
ModerbolagKrusmynta Holding, Kurrekurreduttön
DotterbolagSettergren KB
Övrigt
SloganI Egypten, där ligger alla människorna med fötterna på huvudkudden
Webbplatswww.medusin.se
FotnoterSiffror från 2011 års bokslut

Templatedata[redigera wikitext]

Mall för att skapa en infobox om företag.

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
företagsnamnföretagsnamn

om det lämnas tomt, skrivs artikelns namn ut

Standard
tom
Exempel
Medusin AB
Autovärde
tom
Strängföreslagen
bildbild

passande företagsbild, skrivs i stil med [[Fil:Bild.jpg|200px]]

Standard
tom
Exempel
[[Fil:Pippi_Langstrumpf_Pippi_Longstocking.jpg|150px]]
Autovärde
tom
Strängvalfri
logotyplogotyp

logotyp

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
bildtextbildtext

Bildtext vid behov (inte för lång)

Standard
tom
Exempel
Företagets VD och drivande kraft
Autovärde
tom
Strängvalfri
bild2bild2

Extern bild

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
bildtext2bildtext2

Extern bildtext vid behov (inte för lång)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
tidigaretidigare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
Sakletarna UPA
Autovärde
tom
Strängvalfri
nummernummer

bolagets organisationsnummer

Standard
tom
Exempel
451126-0000
Autovärde
tom
Strängvalfri
typtyp

typ företag (aktiebolag, handelsbolag etc)

Standard
tom
Exempel
[[Aktiebolag]] {{OMX|§|MEDUSIN}}
Autovärde
tom
Strängföreslagen
sätesortsätesort

flagga, ort, län, land

Standard
tom
Exempel
{{flaggbild|Sverige}} Villa Villekulla, [[Gotlands län]], [[Sverige]]
Autovärde
tom
Strängföreslagen
nyckelpersonernyckelpersoner

viktiga personer inom företaget (roll)

Standard
tom
Exempel
[[Pippi Långstrump|Pippilotta Långstrump]] ([[VD]]) <br/> Lilla Gubben (vice VD) <br/> Herr Nilsson (designchef)
Autovärde
tom
Strängvalfri
branschbransch

bransch(er) som det är verksamt inom

Standard
tom
Exempel
[[uppfinningar]], [[Räddningstjänsten i Sverige|räddningstjänst]]
Autovärde
tom
Strängföreslagen
produkterprodukter

produktion

Standard
tom
Exempel
[[läskedrycker]], [[pannkakor]], krumelurpiller
Autovärde
tom
Strängföreslagen
tjänstertjänster

levererade tjänster

Standard
tom
Exempel
[[konsert|trumpetkonserter]], [[luftballong|ballongfärder]], [[häst]]lyftning
Autovärde
tom
Strängföreslagen
antalanställdaantalanställda

antal anställda

Standard
tom
Exempel
3 (2011)
Autovärde
tom
Strängföreslagen
grundatgrundat

årtal

Standard
tom
Exempel
[[1945]]
Autovärde
tom
Strängföreslagen
grundaregrundare

ett eller flera namn

Standard
tom
Exempel
[[Efraim Långstrump]]
Autovärde
tom
Strängföreslagen
sammangående bolagsammangående bolag

bolag som man gått samman med

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
avknoppat frånavknoppat från

avknoppat från

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
uppköpt avuppköpt av

uppköpt av

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
slogs ihop medslogs ihop med

slogs ihop med

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
gick upp igick upp i

gick upp i

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
upplöstupplöst

årtal

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
företrädareföreträdare

företrädande företag

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
efterträdareefterträdare

efterträdande företag

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
tidigare namntidigare namn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
omsättningomsättning

omsättning

Standard
tom
Exempel
19,3 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Autovärde
tom
Strängvalfri
bruttobrutto

rörelseresultat

Standard
tom
Exempel
2,12 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Autovärde
tom
Strängvalfri
nettonetto

vinst efter skatt

Standard
tom
Exempel
1,73 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Autovärde
tom
Strängvalfri
tillgångartillgångar

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
17,20 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Autovärde
tom
Strängvalfri
förvaltatkapitalförvaltatkapital

förvaltat kapital

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
egetkapitalegetkapital

eget kapital

Standard
tom
Exempel
9,98 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Autovärde
tom
Strängvalfri
ägareägare

företag eller person

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
moderbolagmoderbolag

namnet på bolaget detta företag är dotterbolag till

Standard
tom
Exempel
Krusmynta Holding, Kurrekurreduttön
Autovärde
tom
Strängföreslagen
dotterbolagdotterbolag

namnet på bolag detta företag är moderbolag till

Standard
tom
Exempel
Settergren KB
Autovärde
tom
Strängvalfri
avdelningaravdelningar

avdelningar inom företag (ej dotterbolag)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
sloganslogan

välanvänd fras som bolaget utnyttjar

Standard
tom
Exempel
''I Egypten, där ligger alla människorna med fötterna på huvudkudden''
Autovärde
tom
Strängvalfri
webbplatswebbplats

webbadressen till företagets webbplats

Standard
tom
Exempel
[http://www.medusin.se www.medusin.se]
Autovärde
tom
Strängföreslagen
fotnoterfotnoter

fotnoter

Standard
tom
Exempel
Siffror från 2011 års bokslut
Autovärde
tom
Strängvalfri
Faktamall företag
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
{{{bild2}}}
{{{bildtext2}}}
Tidigare{{{tidigare}}}
Org.nr{{{nummer}}}
Typ{{{typ}}}
Huvudkontor{{{sätesort}}}
Nyckelpersoner{{{nyckelpersoner}}}
Bransch{{{bransch}}}
Produkter{{{produkter}}}
Tjänster{{{tjänster}}}
Antal anställda{{{antalanställda}}}
Historia
Grundat{{{grundat}}}
Grundare{{{grundare}}}
Bildat av{{{sammangående bolag}}}
Avknoppat från{{{avknoppat från}}}
Uppköpt av{{{uppköpt av}}}
Slogs ihop med{{{slogs ihop med}}}
Gick upp i{{{gick upp i}}}
Företrädare{{{företrädare}}}
Efterträdare{{{efterträdare}}}
Tidigare namn{{{tidigare namn}}}
Upplöst{{{upplöst}}}
Ekonomi
Omsättning{{{omsättning}}}
Rörelseresultat{{{brutto}}}
Vinst efter skatt{{{netto}}}
Tillgångar{{{tillgångar}}}
Eget kapital{{{egetkapital}}}
Förvaltat kapital{{{förvaltatkapital}}}
Orderstock{{{orderstock}}}
Struktur
Ägare{{{ägare}}}
Moderbolag{{{moderbolag}}}
Dotterbolag{{{dotterbolag}}}
Avdelningar{{{avdelningar}}}
Övrigt
Slogan{{{slogan}}}
Webbplats{{{webbplats}}}
Fotnoter{{{fotnoter}}}