Mall:Faktamall företag

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

{{Faktamall företag
| företagsnamn    = 
| bild        = 
| bildtext      = 
| bild2       = 
| bildtext2     = 
| nummer       = 
| typ        = 
| säte        = {{Flaggbild|}}
| huvudkontor    = {{Flaggbild|}}
| nyckelpersoner   = 
| bransch      = 
| produkter     = 
| tjänster      = 
| antalanställda   = 
| grundat      = 
| grundare      = 
| tidigare namn   = 
| avknoppat från   = 
| sammangående bolag = 
| slogs ihop med   = 
| gick upp i     = 
| uppköpt av     = 
| företrädare    = 
| efterträdare    = 
| upplöst      = 
| omsättning     = 
| brutto       = 
| netto       = 
| tillgångar     = 
| egetkapital    = 
| förvaltatkapital  = 
| orderstock     = 
| ägare       = 
| moderbolag     = 
| dotterbolag    = 
| intressebolag   = 
| samriskföretag   = 
| avdelningar    = 
| slogan       = 
| webbplats     = 
| fotnoter      = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Här nedan listas lite info om parametrarna i mallen. Det är förslag eller praktiska råd. Diskutera gärna på diskussionssidan, om det behövs göra större ändringar.

 • företagsnamn – om det lämnas tomt, skrivs artikelns namn ut
 • bild – passande företagsbild, skrivs i stil med [[Fil:Bild.jpg|200px]]
 • bildtext – Bildtext vid behov (inte för lång)
 • bild2 – Extern bild, på företagets huvudkontor eller fabrik eller liknande, skrivs i stil med [[Fil:Bild.jpg|200px]]
 • bildtext2 – Bildtext vid behov (inte för lång)
 • typ – typ företag (aktiebolag, handelsbolag etc)
 • nummer – bolagets organisationsnummer
 • säte – ifall sätet är på annan ort än huvudkontoret
 • huvudkontor – flagga, ort, län, land
 • nyckelpersoner – viktiga personer inom företaget (roll)
 • bransch – bransch(er) som det är verksamt inom
 • produkter – produktion
 • tjänster – levererade tjänster
 • antalanställda
 • grundat – årtal
 • grundare – ett eller flera namn
 • tidigare namn – ett tidigare namn på företaget
 • sammangående bolag – bolag som man gått samman med
 • avknoppat från
 • uppköpt av
 • slogs ihop med
 • gick upp i
 • företrädare – företrädande företag
 • efterträdare – efterträdande företag
 • upplöst – årtal
 • omsättning
 • brutto – rörelseresultat
 • netto – vinst efter skatt
 • tillgångar
 • egetkapital
 • förvaltatkapital
 • orderstock
 • ägare – företag eller person
 • moderbolag – namnet på bolaget detta företag är dotterbolag till
 • dotterbolag – namnet på bolaget detta företag är moderbolag till
 • intressebolag
 • avdelningar – avdelningar inom företag (ej dotterbolag)
 • slogan – välanvänd fras som bolaget utnyttjar
 • webbplats – webbadressen till företagets webbplats
 • fotnoter

Exempel[redigera wikitext]

Endast parametrar som används skrivs ut i artikeln. Mallen {{nasdaq|*}} används för Nasdaq-noterade företag. För NYSE-noterade företag kan den bytas ut mot {{NYSE|*}}. För NASDAQ OMX Nordic kan den bytas ut mot {{OMX|§|*}}. Asterisken (*) byts i alla fallen ut mot aktiens företagskod. Paragrafen (§) byts ut mot aktie-ID hos NASDAQ OMX (kan hittas via webbplatsen för börsen i fråga). Notera att texten i mallarna är känslig för versalisering, och alltså gör skillnad på små och stora bokstäver.

{{Faktamall företag
|  företagsnamn = Medusin AB
|      bild = [[Fil:Pippi_Langstrumpf_Pippi_Longstocking.jpg|150px]]
|     bildtext = Företagets VD och drivande kraft
|      typ = [[Aktiebolag]] {{OMX|§|MEDUSIN}}
|    grundat = [[1945]]
|    grundare = [[Efraim Långstrump]]
| tidigare namn = Sakletarna UPA
|     nummer = 451126-0000
|  huvudkontor = {{flaggbild|Sverige}} [[Villa Villekulla]], [[Gotlands län]], [[Sverige]]
| nyckelpersoner = [[Pippi Långstrump|Pippilotta Långstrump]] ([[VD]]) <br/> Lilla Gubben (vice VD) <br/> Herr Nilsson (designchef)
|    bransch = [[uppfinningar]], [[Räddningstjänsten i Sverige|räddningstjänst]]
|   produkter = [[läskedrycker]], [[pannkakor]], krumelurpiller
|    tjänster = [[konsert|trumpetkonserter]], [[luftballong|ballongfärder]], [[häst]]lyftning
|   omsättning = 19,3 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|     brutto = 2,12 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|     netto = 1,73 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|   tillgångar = 17,20 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
|  egetkapital = 9,98 [[miljard]]er [[Dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
| antalanställda = 3 (2011)
|   moderbolag = Krusmynta Holding, Kurrekurreduttön
|  avdelningar =
|  dotterbolag = Settergren KB
|     slogan = ''I Egypten, där ligger alla människorna med fötterna på huvudkudden''
|   webbplats = [http://www.medusin.se www.medusin.se]
|    upplöst =
|    fotnoter = Siffror från 2011 års bokslut
}}
Medusin AB
Företagets VD och drivande kraft
Org.nr451126-0000
TypAktiebolag Nasdaq NordicMEDUSIN
HuvudkontorSverige Villa Villekulla, Gotlands län, Sverige
NyckelpersonerPippilotta Långstrump (VD)
Lilla Gubben (vice VD)
Herr Nilsson (designchef)
Branschuppfinningar, räddningstjänst
Produkterläskedrycker, pannkakor, krumelurpiller
Tjänstertrumpetkonserter, ballongfärder, hästlyftning
Antal anställda3 (2011)
Historik
Grundat1945
GrundareEfraim Långstrump
Tidigare namnSakletarna UPA
Ekonomi
Omsättning19,3 miljarder guldpengar (2011)
Rörelseresultat2,12 miljarder guldpengar (2011)
Vinst efter skatt1,73 miljarder guldpengar (2011)
Tillgångar17,20 miljarder guldpengar (2011)
Eget kapital9,98 miljarder guldpengar (2011)
Struktur
ModerbolagKrusmynta Holding, Kurrekurreduttön
DotterbolagSettergren KB
Övrigt
SloganI Egypten, där ligger alla människorna med fötterna på huvudkudden
Webbplatswww.medusin.se
FotnoterSiffror från 2011 års bokslut

Templatedata[redigera wikitext]

Mall för att skapa en infobox om företag.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall har anpassad formatering.

ParameterBeskrivningTypStatus
företagsnamnföretagsnamn

om det lämnas tomt, skrivs artikelns namn ut

Exempel
Medusin AB
Strängföreslagen
bildbild

passande företagsbild, skrivs i stil med [[Fil:Bild.jpg|200px]]

Exempel
[[Fil:Pippi_Langstrumpf_Pippi_Longstocking.jpg|150px]]
Strängvalfri
logotyplogotyp

logotyp

Strängvalfri
bildtextbildtext

Bildtext vid behov (inte för lång)

Exempel
Företagets VD och drivande kraft
Strängvalfri
bild2bild2

Extern bild

Strängvalfri
bildtext2bildtext2

Extern bildtext vid behov (inte för lång)

Strängvalfri
tidigaretidigare

ingen beskrivning

Exempel
Sakletarna UPA
Strängvalfri
nummernummer

bolagets organisationsnummer

Exempel
451126-0000
Strängvalfri
typtyp

typ företag (aktiebolag, handelsbolag etc)

Exempel
[[Aktiebolag]] {{OMX|§|MEDUSIN}}
Strängföreslagen
huvudkontorhuvudkontor

flagga, ort, län, land

Exempel
{{flaggbild|Sverige}} Villa Villekulla, [[Gotlands län]], [[Sverige]]
Strängföreslagen
nyckelpersonernyckelpersoner

viktiga personer inom företaget (roll)

Exempel
[[Pippi Långstrump|Pippilotta Långstrump]] ([[VD]]) <br/> Lilla Gubben (vice VD) <br/> Herr Nilsson (designchef)
Strängvalfri
branschbransch

bransch(er) som det är verksamt inom

Exempel
[[uppfinningar]], [[Räddningstjänsten i Sverige|räddningstjänst]]
Strängföreslagen
produkterprodukter

produktion

Exempel
[[läskedrycker]], [[pannkakor]], krumelurpiller
Strängföreslagen
tjänstertjänster

levererade tjänster

Exempel
[[konsert|trumpetkonserter]], [[luftballong|ballongfärder]], [[häst]]lyftning
Strängföreslagen
antalanställdaantalanställda

antal anställda

Exempel
3 (2011)
Strängföreslagen
grundatgrundat

årtal

Exempel
[[1945]]
Strängföreslagen
grundaregrundare

ett eller flera namn

Exempel
[[Efraim Långstrump]]
Strängföreslagen
tidigare namntidigare namn

ett tidigare namn på företaget

Strängvalfri
sammangående bolagsammangående bolag

bolag som man gått samman med

Strängvalfri
avknoppat frånavknoppat från

avknoppat från

Strängvalfri
uppköpt avuppköpt av

uppköpt av

Strängvalfri
slogs ihop medslogs ihop med

slogs ihop med

Strängvalfri
gick upp igick upp i

gick upp i

Strängvalfri
upplöstupplöst

årtal

Strängvalfri
företrädareföreträdare

företrädande företag

Strängvalfri
efterträdareefterträdare

efterträdande företag

Strängvalfri
omsättningomsättning

omsättning

Exempel
19,3 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Strängvalfri
bruttobrutto

rörelseresultat

Exempel
2,12 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Strängvalfri
nettonetto

vinst efter skatt

Exempel
1,73 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Strängvalfri
tillgångartillgångar

ingen beskrivning

Exempel
17,20 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Strängvalfri
förvaltatkapitalförvaltatkapital

förvaltat kapital

Strängvalfri
egetkapitalegetkapital

eget kapital

Exempel
9,98 [[miljard]]er [[dukat|guldpengar]] {{öka}} (2011)
Strängvalfri
ägareägare

företag eller person

Strängföreslagen
moderbolagmoderbolag

namnet på bolaget detta företag är dotterbolag till

Exempel
Krusmynta Holding, Kurrekurreduttön
Strängföreslagen
dotterbolagdotterbolag

namnet på bolag detta företag är moderbolag till

Exempel
Settergren KB
Strängvalfri
avdelningaravdelningar

avdelningar inom företag (ej dotterbolag)

Strängvalfri
sloganslogan

välanvänd fras som bolaget utnyttjar

Exempel
''I Egypten, där ligger alla människorna med fötterna på huvudkudden''
Strängvalfri
webbplatswebbplats

webbadressen till företagets webbplats

Exempel
[http://www.medusin.se www.medusin.se]
Strängföreslagen
fotnoterfotnoter

fotnoter

Exempel
Siffror från 2011 års bokslut
Strängvalfri
Faktamall företag
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
{{{bild2}}}
{{{bildtext2}}}
Typ{{{typ}}}
Huvudkontor{{{huvudkontor}}}
Bransch{{{bransch}}}
Produkter{{{produkter}}}
Tjänster{{{tjänster}}}
Antal anställda{{{antalanställda}}}
Historik
Grundat{{{grundat}}}
Grundare{{{grundare}}}
Tidigare namn{{{tidigare namn}}}
Avknoppat från{{{avknoppat från}}}
Bildat av{{{sammangående bolag}}}
Slogs ihop med{{{slogs ihop med}}}
Uppköpt av{{{uppköpt av}}}
Företrädare{{{företrädare}}}
Ekonomi
Omsättning{{{omsättning}}}
Rörelseresultat{{{brutto}}}
Överfört till USA:s finansdepartement{{{finansdepartement}}}
Vinst efter skatt{{{netto}}}
Tillgångar{{{tillgångar}}}
Eget kapital{{{egetkapital}}}
Förvaltat kapital{{{förvaltatkapital}}}
Orderstock{{{orderstock}}}
Struktur
Ägare{{{ägare}}}
Moderbolag{{{moderbolag}}}
Dotterbolag{{{dotterbolag}}}
Intressebolag{{{intressebolag}}}
Samriskföretag{{{samriskföretag}}}
Avdelningar{{{avdelningar}}}
Övrigt
Slogan{{{slogan}}}
Webbplats{{{webbplats}}}
Fotnoter{{{fotnoter}}}