Räddningstjänsten i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Räddningsbil från Räddningstjänsten i Linköping
Räddningstjänsten i Eskilstuna

Räddningstjänst är enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samlingsbegrepp för "de räddningsinsatser som staten eller kommunen skall svara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö". Fram till 1944 var räddningstjänst ett eget begrepp vid sidan om befolkningsskydd men man samlade då begreppen under namnet civilförsvar.

Det finns enligt Lagen om skydd mot olyckor fyra kriterier för att samhället skall ansvara för en räddningsinsats, nämligen med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Enligt samma lag kan staten ta över ansvar för en räddningsinsats från kommunal(a) räddningstjänst(er). Så skedde till exempel i augusti 2014, då Länsstyrelsen i Västmanlands län beslöt överta ansvaret för räddningsinsatsen vid Skogsbranden i Västmanland 2014.

Kommunal räddningstjänst[redigera | redigera wikitext]

En kommuns räddningstjänst kan ha olika namn, enligt vad varje enskild kommun bestämmer. Räddningstjänst är vanligast idag, men även benämningarna Brandförsvar, Räddningskår och Brandkår förekommer.

Ett stort antal kommuner har bildat kommunförbund tillsammans med en eller flera grannkommuner för gemensamma räddningstjänster.

Ansvar för räddningstjänst[redigera | redigera wikitext]

  • Polisen har ansvar för efterforskning av försvunna personer i andra fall och fjällräddning.
  • Sjöfartsverket har ansvar inom flygräddningen för eftersökning vid flyghaveri. Respektive kommunal räddningstjänst har ansvaret efter det att eventuell haveriplats identifierats.
  • Sjöfartsverket har ansvar för sjöräddning i den svenska SAR-regionen. Beträffande insjöar utom Vänern, Vättern och Mälaren, samt i hamnar, har kommunal räddningstjänst ansvar. Merparten av sjöräddning i Sverige genomförs av Sjöräddningssällskapet, som är en frivilligorganisation.
  • Länsstyrelsen har ansvar beträffande situation med utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning.
  • Kustbevakningen har ansvar beträffande miljöräddningstjänst till sjöss, det vill säga den svenska SAR-regionen. Beträffande insjöar utom Vänern, Vättern och Mälaren, samt i hamnar, har kommunal räddningstjänst ansvar.
  • Kommunal räddningstjänst har ansvar för räddningstjänst i de fall ingen statlig aktör har tilldelats särskilt ansvar. Staten kan överta ansvar från kommunal räddningstjänst enligt särskilt beslut, vilket i så fall sker av region och länsstyrelse.

Se även[redigera | redigera wikitext]