Mall:Bokref

Från Wikipedia

 

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen {{bokref}} används för att göra en källhänvisning till en bok eller en viss sida i en bok. Den används typiskt inom <ref> ... </ref>. Parametern titel= är den enda som måste anges.

Efternamn, Förnamn; Medförfattare (årtal). Titel. Utgivare. ISBN...

Mallen är en översättning och anpassning av engelska Wikipedias {{cite book}} och det är också därifrån stilen för utformningen av hänvisningen har lånats. Den bygger i sin tur på amerikanska stilguider som The Publication Manual of the American Psychological Association.

Att fylla i {{Bokref}}-mallar kan ju ibland bli rätt mycket klippande och klistrande, ibland även en hel del knappande. Om man istället söker efter en bok i Libris kan man, när man har fått fram en bok, klicka på en knapp med texten "SKAPA REFERENS" och få fram en lista med referenser i olika format, med en färdigifylld {{Bokref}}-mall på slutet som bara är att kopiera och klistra in.

Användning

Alla parameternamn måste vara gemener.

Mallen sköter eventuell kursivering automatiskt. Inmatning av titel omgiven av '' orsakar nästlingsfel och får motsatt effekt.

Kopiera en tom version för användning. Kom ihåg att använda "|"-tecknet mellan varje parameter. För att underlätta läsning och användning, ta bort de parametrar som inte används.

Fullständig variant (kopiera och klistra in texten nedan och ta bort de parametrar du inte behöver.)
{{bokref |efternamn= |förnamn= |författare= |författarlänk= |medförfattare= |redaktör= |övriga= |titel= |origdatum= |origår= |origmånad= |url= |format= |hämtdatum= |hämtår= |hämtmånad= |upplaga= |utgåva= |serie= |volym= |datum= |år= |månad= |utgivare= |utgivningsort= |språk= |isbn= |oclc= |doi= |libris= |id= |sid= |kapitel= |kapitelurl= |citat= |ref= }}
De vanligast förekommande parametrarna (eller så kan du använda denna variant för att slippa ta bort så mycket)
{{bokref |titel= |efternamn= |förnamn= |författarlänk= |medförfattare= |år= |utgivare= |utgivningsort= |isbn= |sid= }}
Exempel 1

{{bokref |efternamn=Boatwright |förnamn=Mary T |medförfattare=Daniel J Gargola, Richard J A Talbert |titel=The Romans: From Village to Empire |utgivare=Oxford University Press |utgivningsort=Oxford |år=2004 |isbn=0-19-511876-6 }}

Boatwright, Mary T; Daniel J Gargola, Richard J A Talbert (2004). The Romans: From Village to Empire. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-511876-6 

Exempel 2
{{bokref
 |efternamn=Mumford
 |förnamn=David
 |titel=The Red Book of Varieties and Schemes
 |utgivare=Springer-Verlag
 |serie=Lecture notes in mathematics 1358
 |år=1999
 |doi=10.1007/b62130
 |isbn=354063293X }}

Mumford, David (1999). The Red Book of Varieties and Schemes. Lecture notes in mathematics 1358. Springer-Verlag. doi:10.1007/b62130. ISBN 354063293X 

Vertikal lista Krav * Korta instruktioner
{{bokref
 | efternamn = 
 | förnamn = 
 | författare = 
 | författarlänk = 
 | medförfattare = 
 | redaktör = 
 | övriga = 
 | titel = 
 | origdatum = 
 | origår = 
 | origmånad = 
 | url = 
 | format = 
 | hämtdatum = 
 | hämtår = 
 | hämtmånad = 
 | upplaga = 
 | utgåva =
 | serie = 
 | volym = 
 | datum = 
 | år = 
 | månad = 
 | utgivare = 
 | utgivningsort = 
 | språk = 
 | isbn = 
 | oclc = 
 | doi = 
 | libris = 
 | id = 
 | sid = 
 | kapitel = 
 | kapitelurl = 
 | citat = 
 | ref =
 }}
   
  
 efternamn
 efternamn, förnamn 
 efternamn
 efternamn
  
  
 MÅSTE ANVÄNDAS**
  
  
  
  
 om EJ html
 om url
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 undvik AB, Ltd etc
 om utgivare
  
  
  
  
  
  
  
 eller sidorna
 kapitel
  
  
  
  
   
 (ingen wikilänk)
 (ingen wikilänk)
  
 UTAN hakparanteser
  
  
  
 KAN wikilänkas med hakparanteser
 †rekommenderas (ingen wikilänk); förstautgåvan
  alternativ till origdatum
  alternativ till origdatum
 med http:… ; INTE om titel wikilänkats
  
 †rekommenderas (ingen wikilänk); hittad på nätet
  alternativ till hämtdatum
  alternativ till hämtdatum
  
  
  
  
 †rekommenderas (ingen wikilänk); DETTA tryck
  alternativ till datum
  alternativ till datum
 KAN wikilänkas med hakparanteser
  
  
 auto-länkas
 auto-länkas
 auto-länkas
 auto-länkas
 auto-länkas
  
  
 ‡(ingen wikilänk)
 med http:…
  
 kan användas för anpassad CITEREF-referens, jmf {{mall|harvnb}}
  

† Detta är den rekommenderade parameter med alternativen listade under.

‡ Om kapitelurl används kan inte kapitel vara wikilänkad.

Parametrar

Wikilänkar

De flesta parametrarna kan wikilänkas (exempelvis: titel = [[bok|boktitel]]), men bör generellt endast länkas till en redan existerande wikipediaartikel. Wikilänkade parametrar får inte innehålla några andra parenteser än rundparenteser () — använd inte <>[]{}.

Parameterbeskrivningar

 • efternamn: Författarens efternamn. Wikilänka inte denna parameter, använd författarlänk istället.
  • förnamn: Författarens förnamn, inklusive eventuella titlar och förkortningar (exempelvis Förnamn Mellannamn, Förnamn M. eller Dr. Förnamn M.). Wikilänka inte, använd författarlänk istället.
   • Parametrarna efternamn och förnamn lämpar sig kanske mindre bra för personer vars efternamn normalt skrivs först, som i kinesiskan. Överväg att använda författare istället, och då använda notationen "Efternamn, Förnamn" eller vilken variant som passar tillfället.
  • författarlänk: Titeln på wikipediaartikeln om författaren; artikeln bör redan finnas. Wikilänka inte parametern, då detta sköts automatiskt, och använd den i samband med användning av författare eller förnamn och efternamn.
  • medförfattare: Fullständiga namn på medförfattarna åtskiljda med kommatecken.
   • Huruvida medförfattarnas efternamn ska skrivas först eller ej beror på vilken citationstil som används.
  • eller: författare: Författarens fullständiga namn, gärna med efternamnet först.
 • redaktör: Redaktörens/-ernas namn. (red.) läggs till automatiskt.
  • Detta fält bör endast användas när det är redaktörens namn på bokryggen, vanligen på grund av boken är någon form av antologi, och redaktören eller redaktörerna inte är desamma som skrivit det citerade bidraget.
 • övriga: För användning som exempelvis "illustrationer av Nilsson", "övers. Nilsson" eller "Nilsson (övers.)" o dyl.
 • titel: Bokens titel. Detta är den enda parameter som måste anges. Bör endast wikilänkas till existerande wikipediaartikel. Kursiveras ej.
 • url: URL till en resurs på nätet där boken kan hittas. Kan inte användas om bokens titel har wikilänkats.
  • format: Format på internetresursen, exempelvis PDF. HTML förutsätts om inget specificerats.
  • hämtdatum: Fullständigt datum när internetresursen lästes. Bör användas om url angetts.
   • eller: hämtår: Året när resursen lästes; och hämtmånad: Månaden då resursen lästes. Om dag också kan anges, använd hämtdatum istället.
 • upplaga: Om boken getts ut i flera upplagor, ange den du använt.
 • serie: Om boken är del av en serie böcker.
 • volym: Anger band eller bokvolym om boken är del i ett bokverk.
 • origdatum: Fullständigt datum för publiceringen av ursprungsupplagan.
  • eller: origår: Året då ursprungsupplagan gavs ut, och origmånad: Månaden då ursprungsupplagan gavs ut. Om dag också kan anges, använd origdatum istället.
 • datum: Fullständigt datum för bokupplagan som refereras.
  • eller: år: Året då refererad bokupplaga gavs ut, och månad: Månaden då refererad bokupplaga gavs ut. Om dag också kan anges, använd datum istället.
 • utgivare: Utgivare av boken, helst utan företagsinsignia som AB, Ltd etc.
  • utgivningsort: Ursprungsort för publiceringen.
 • språk: Det språk boken är skriven på (svenska kan förutsättas om inte något anges). Ange antingen språkkod eller språknamn, ex. sv, en, fr eller latin. Se ISO 639.
 • isbn: International Standard Book Number såsom 1-111-22222-9. Notera att parametern "isbn", likt alla andra parametrar, måste skrivas med gemener.
 • oclc: Online Computer Library Center-ID-nummer, såsom 3185581
 • doi: Digital object identifier såsom 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • libris: Libris (bibliotekskatalog)-ID-nummer såsom 1410049.
 • id: En unik identifierare, om ingen av ovanstående är applicerbar. Med denna parameter måste typen av identifierare anges, gärna med en mall som exempelvis {{ISSN}}. Använd om möjligt någon av de specialiserade parametrarna, som länkas automatiskt. (Således, använd inte id=ISBN 1-111-22222-9 längre. Använd isbn=1-111-22222-9 istället.)
 • sid: ss. 13–23: första sidan och valfri sista sida. Denna parameter är för att ange de sidnummer som är relevanta för referensen, inte totala antalet sidor i boken.
 • kapitel: Fullständigt namn på kapitlet som refereras.
  • kapitelurl: URL för kapitlet om tillgängligt på internet.
 • citat: Relevant citat från boken.

Exempel

Endast titel
* {{bokref |titel=Brev från nollpunkten}}
 • Brev från nollpunkten 
År och titel
* {{bokref |titel=Brev från nollpunkten |år=1996}}
 • Brev från nollpunkten. 1996 
Vanlig användning
* {{bokref |förnamn=Peter |efternamn=Englund |författarlänk=Peter Englund |år=1996 |titel=Brev från nollpunkten}}
Vanlig användning med url
* {{bokref |efternamn=Englund |förnamn=Peter |författarlänk=Peter Englund |år=1996 |titel=Brev från nollpunkten: historiska essäer |upplaga=första uppl |url=http://www.peterenglund.com/rattelser.htm |hämtdatum=29 februari 2008}}
Tre författare, titel med wikilänk, upplaga
* {{bokref |efternamn=Englund |förnamn=Peter |författarlänk=Peter Englund |medförfattare=Ano Nym, U Tan Namn |titel=[[Brev från nollpunkten|Brev från nollpunkten: historiska essäer]] |upplaga=andra revid uppl}}
Datum utan dag, wikilänkad titel och utgivare, isbn, sidhänvisning, utgivningsort
* {{bokref |efternamn=Miyamoto |förnamn=Musashi |författarlänk=Musashi Miyamoto |år=2001 |månad=februari |titel=[[De fem ringarnas bok]] |utgivare=[[Bonnier Fakta]] |utgivningsort=Stockholm |isbn=91-34-50404-4 |sid=1-97}}
Datum för första upplagan, annat språk, illustratör
* {{bokref |efternamn=Bloggs |förnamn=Joe |origår=1463 |år=1974 |titel=Book of Bloggs |upplaga=1st Edition |övriga=illustrerad av Smith |språk=tyska |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=17 februari 2006}}
Användning av DOI
* {{bokref |efternamn=Mumford |förnamn=David |år=1999 |titel=The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians |upplaga=2nd ed. |utgivare=Springer-Verlag |doi=10.1007/b62130 |isbn=354063293X }}
 • Mumford, David (1999). The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians (2nd ed.). Springer-Verlag. doi:10.1007/b62130. ISBN 354063293X 

Mallparametrar

En mall som används för att göra en källhänvisning till en bok eller en viss sida i en bok.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar inline-formatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Efternamnefternamn

Författarens efternamn. Wikilänka inte denna parameter, använd 'författarlänk' istället. Parametrarna efternamn och förnamn lämpar sig kanske mindre bra för personer vars efternamn normalt skrivs först, som i kinesiskan. Överväg att använda författare istället, och då använda notationen 'Efternamn, Förnamn' eller vilken variant som passar tillfället.

Strängföreslagen
Förnamnförnamn

Författarens förnamn, inklusive eventuella titlar och förkortningar (exempelvis Förnamn Mellannamn, Förnamn M. eller Dr. Förnamn M.). Wikilänka inte, använd 'författarlänk' istället. Parametrarna efternamn och förnamn lämpar sig kanske mindre bra för personer vars efternamn normalt skrivs först, som i kinesiskan. Överväg att använda författare istället, och då använda notationen 'Efternamn, Förnamn' eller vilken variant som passar tillfället.

Strängföreslagen
Författarlänkförfattarlänk

Titeln på wikipediaartikeln om författaren; artikeln bör redan finnas. Wikilänka inte parametern, då detta sköts automatiskt, och använd den i samband med användning av författare eller förnamn och efternamn.

Sidnamnvalfri
Medförfattaremedförfattare

Fullständiga namn på medförfattarna åtskiljda med kommatecken. Huruvida medförfattarnas efternamn ska skrivas först eller ej beror på vilken citationstil som används.

Strängvalfri
Författareförfattare

Författarens fullständiga namn, gärna med efternamnet först. Kan användas istället för 'förnamn' och 'efternamn'.

Strängvalfri
Redaktörredaktör

Redaktörens/-ernas namn. (red.) läggs till automatiskt. Detta fält bör endast användas om bokens författare och redaktör inte är samma person. Om hela boken citeras, och inte enbart en del, använd då författarparametrarna istället.

Strängvalfri
Övrigaövriga

För användning som exempelvis 'illustrationer av Nilsson', 'övers. Nilsson' eller 'Nilsson (övers.)' o dyl.

Strängvalfri
Titeltitel

Bokens titel. Bör endast wikilänkas till existerande wikipediaartikel. Kursiveras ej.

Strängobligatorisk
URLurl

URL till en resurs på nätet där boken kan hittas. Kan inte användas om bokens titel har wikilänkats.

URLvalfri
Formatformat

Format på internetresursen, exempelvis PDF. HTML förutsätts om inget specificerats.

Strängvalfri
Datumdatum

Fullständigt datum för bokupplagan som refereras, exempelvis 3 april 2002.

Datumföreslagen
Hämtdatumhämtdatum

Fullständigt datum när internetresursen lästes. Bör användas om url angetts.

Datumföreslagen
Hämtårhämtår

Året när resursen lästes. Används istället för 'hämtdatum'.

Nummervalfri
Hämtmånadhämtmånad

Månaden då resursen lästes. Används tillsammans med 'hämtår'. Om dag också kan anges, använd 'hämtdatum' istället.

Strängvalfri
Upplagaupplaga

Om boken getts ut i flera upplagor, ange den du använt.

Strängvalfri
Serieserie

Om boken är del av en serie böcker.

Strängvalfri
Volymvolym

Anger band eller bokvolym om boken är del i ett bokverk.

Strängvalfri
Originaldatumorigdatum

Fullständigt datum för publiceringen av ursprungsupplagan, exempelvis 3 april 2002.

Datumvalfri
Originalårorigår

Året då ursprungsupplagan gavs ut. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med 'origmånad' om 'origdatum' inte används.

Nummervalfri
Originalånadorigmånad

Månaden då ursprungsupplagan gavs ut. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med 'origår' om 'origdatum' inte används.

Strängvalfri
Årår

Året då refererad bokupplaga gavs ut. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med 'månad' om 'datum' inte används.

Nummerföreslagen
Månadmånad

Månad då refererad bokupplaga gavs ut. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med 'år' om 'datum' inte används.

Strängvalfri
Utgivareutgivare

Utgivare av boken, helst utan företagsinsignia som AB, Ltd etc.

Strängvalfri
Utgivningsortutgivningsort

Ursprungsort för publiceringen.

Strängvalfri
Språkspråk

Det språk boken är skriven på (svenska kan förutsättas om inte något anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.

Strängvalfri
ISBNisbn

International Standard Book Number såsom 1-111-22222-9.

Nummervalfri
OCLCoclc

Online Computer Library Center-ID-nummer, såsom 3185581.

Strängvalfri
doidoi

Ange digital object identifier för dokumentet, såsom 10.1038/news070508-7.

Strängvalfri
Librislibris

Libris (bibliotekskatalog)-ID-nummer såsom 1410049.

Nummervalfri
IDid

En unik identifierare, om ingen av ovanstående är applicerbar. Med denna parameter måste typen av identifierare anges, gärna med en mall som exempelvis ISSN. Använd om möjligt någon av de specialiserade parametrarna, som länkas automatiskt. (Således, använd inte 'id' ISBN 1-111-22222-9 längre. Använd 'isbn' 1-111-22222-9 istället.)

Nummervalfri
Sidasid

ss. 13–23: första sidan och valfri sista sida. Denna parameter är för att ange de sidnummer som är relevanta för referensen, inte totala antalet sidor i boken.

Strängföreslagen
Kapitelkapitel

Fullständigt namn på kapitlet som refereras.

Strängvalfri
Kapitel-URLkapitelurl

URL för kapitlet om tillgängligt på internet.

Strängvalfri
Citatcitat

Relevant citat från boken.

Strängvalfri


Se även