Mall:Olämpligt

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Olämpligt användarnamn

"Olämpligt" är ett olämpligt användarnamn enligt en av Wikipedias riktlinjer, och därför har användarkontot blivit avstängt. Om dina avsikter är seriösa är du naturligtvis välkommen att registrera dig igen med ett annat användarnamn. Eventuellt är du tvungen att använda en annan internetuppkoppling, alternativt vänta i 24 timmar för att kunna göra det.
This account has been blocked indefinitely from editing Wikipedia because your username does not meet our username policy. Your username is the only reason for this block. You are welcome to choose a new username, but it might be necessary to do it from another internet connection or wait for 24 hours.

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

DokumentationAnvändning[redigera wikitext]

Detta är en mall för användarkonton vars namn kan anses som stötande eller på annat sätt olämpliga, och där det kan misstänkas att namnvalet gjorts med illvilligt uppsåt, och därför har blockerats permanent. Mallen i sig åstadkommer inte blockering, och bör därför enbart användas när användarkontot redan har blockerats. Som blockerad kan användaren inte begära namnbyte.

Mallanropet placeras på diskussionssidan för den blockerade användaren för att informera om orsaken till blockeringen.

Syntax: {{olämpligt}}.

Måttligt opassande användarnamn[redigera wikitext]

För "måttligt" opassande namn som kanske valts av okunskap, och där det finns hopp om att kunna etablera en dialog med användaren för att förmå denna att byta användarnamn, så kan varningsmallen {{opassande}} användas.

Extremt olämpliga användarnamn[redigera wikitext]

För extremt olämpliga användarnamn ska ingen mall alls användas. Till extremt olämpliga användarnamn räknas bland annat namn som innehåller budskap eller påståenden av olika slag, och speciellt om budskapet eller påståendet är kombinerat med identifierbara namn eller användar-nick. Mall ska då inte användas av åtminstone två skäl:

  • Vandalen som skapat det olämpliga namnet torde näppeligen vara omedveten om dess olämplighet, och är därför inte i behov av information om detta.
  • Genom att redigera vandalens diskussionssida skapas ytterligare exponering av det olämpliga användarnamnet genom redigeringens loggpost till exempel i "Senaste ändringar". Genom att avstå från denna redigering undviks denna exponering. Mata inte trollen.

Användarnamnet återfinns dock i loggposterna för dess skapande och dess blockering, vilka vid behov kan döljas. Om användaren har hunnit göra redigeringar behöver dessutom två döljanden göras för varje sådan redigering: Döljande av användarnamn för själva redigeringen, samt döljande av redigeringskommentar i loggposten för den första åtgärden. Om hela redigeringen "görs ogjord" bör man passa på att redigera bort det standardmässiga infogandet av användarnamn i redigeringskommentaren och på så sätt undvika ytterligare en exponering som annars kan behöva döljas.

Namn från andra språkversioner[redigera wikitext]

Vid bedömning av namns olämplighet ska särskilt beaktas om kontot registrerats på en annan språkversion. Vi kan inte tvinga någon att byta namn på hela Wikimedia bara för att namnet råkar se opassande ut på vårt språk, och "åtgärden" ska då vara info till och dialog med användaren.

Se även[redigera wikitext]