Postnummer i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Postnummersystemet i Sverige förvaltas av Posten och Postnummerrådet på uppdrag av Post- och telestyrelsen.[1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Generalpostdirektör Nils Hörjel presenterar postnummersystemet 1966

Fram till 1968 sorterades posten efter postort, vilket innebar att de postanställda var tvungna att lära sig samtliga postorter i Sverige och vilken postkupé som passerade orten.[källa behövs] 1967 beslutades att postnummer skulle införas i Sverige och 12 maj 1968 togs det svenska postnummersystemet i bruk. Sedan dess har principen för postnummersystemet varit densamma, men en revision genomfördes under mitten av 1990-talet i samband med att alla kvarvarande postterminaler utrustades med postsorteringsmaskin.

Uppbyggnad[redigera | redigera wikitext]

Det svenska postnummersystemet bygger på en femställig sifferkombination uppdelad på två grupper med tre respektive två siffror. Principen för numreringen är att ju lägre ett postnummer är, desto längre söderut ligger orten. Undantagna från principen är postnummer som börjar på siffran 1, vilka representerar stockholmsområdet. Postorterna delas upp i två-, tre- och fempositionsorter beroende på ortens storlek. Större orter är tvåpositionsorter, riktigt små fempositionsorter och övriga trepositionsorter.

Typografisk anvisning: Ett blanksteg skall infogas mellan tredje och fjärde siffran. Mellan postnumret och ortnamnet skall det vara ett blanksteg.[2] När postnumren infördes var anvisningen att det skulle vara två blanksteg mellan postnumret och ortsadressen.

Förändringar[redigera | redigera wikitext]

Små postnummer- eller postortändringar som berör färre än ca 50 hushåll eller företag, sker under vilken tid som helst under året. Nya postnummer skapas och försvinner i detta system ständigt. Men större postnummerändringar är mer komplicerade och tar längre tid. Postoperatörerna måste därför ansöka postnummerförändringar senast 1 mars, ett visst år, om att få ändra postnumret. Kommunerna kan på samma sätt ansöka om de vill byta postortsnamn. Postnummerrådet, som är ett samarbetsorgan mellan postoperatörer, beslutar i juni vilka ansökningar som godkänns. Information om förändringen når sedan ut till hushåll och företag i september, de kan då klaga. I början av januari meddelas de hushåll/företag som tvingas byta postnummer eller postort. Ändringarna äger rum första helgfria måndagen i mars månad.[1]

Tvåpositionsorter[redigera | redigera wikitext]

De två inledande siffrorna anger postort. Stockholm, Göteborg och Malmö har tilldelats två nummerserier varav den ena avser box- och företagsadresser och den andra serien gatuadresser. Mindre postorter kan bestå av en eller flera kommuner. Undantagsvis är även vissa kommuner delade mellan flera postorter. Med anledning av dessa orters storlek så numreras de inte på samma sätt som övriga tvåpositionsorter, med undantag av tävlingspostnumren.

Tvåpositionsorter i Sverige
Postnummer Postort Kommentar
10x xx Stockholm Box- och företagsadresser
11x xx Stockholm Gatuadresser
20x xx Malmö Box- och företagsadresser
21x xx Malmö Gatuadresser
22x xx Lund  
25x xx Helsingborg  
30x xx Halmstad  
35x xx Växjö  
40x xx Göteborg Box- och företagsadresser
41x xx Göteborg Gatuadresser
50x xx Borås  
55x xx Jönköping  
58x xx Linköping  
60x xx Norrköping  
62x xx Gotland  
63x xx Eskilstuna  
65x xx Karlstad  
70x xx Örebro  
72x xx Västerås  
75x xx Uppsala  
80x xx Gävle  
85x xx Sundsvall  
90x xx Umeå  
97x xx Luleå Före revisionen 951 xx

Den tredje siffran i tvåpositionsnumren anger utdelningsform. För de postnummer som har brevbäring som utdelningsform representerar den tredje siffran en större sammanhängande geografisk del av postorten.

Postnummer Utdelningsform Kommentar
xx0 xx Boxar och postala adresser  
xx1 xx Boxar, företagsadresser gäller ej Stockholm då också brevbärning förekommer till t.ex. 111 40
xx2 xx Brevbäring  
xx3 xx Brevbäring  
xx4 xx Brevbäring  
xx5 xx Lantbrevbäring  
xx6 xx Brevbäring  
xx7 xx Brevbäring  
xx8 xx Svarspost  gäller ej Stockholm då också brevbärning förekommer till t.ex. 118 49
xx9 xx Tävlingspost Tillfälliga postnummer där stor postmängd förväntas

Den fjärde och femte siffran anger sedan ett geografiskt område. Postnummer med samma fyra första siffror kan representera en stadsdel eller motsvarande.

Trepositionsorter[redigera | redigera wikitext]

De två första siffrorna anger vilket geografiskt område i Sverige som postorten finns i. Tidigare angav dessa siffror vilken postterminal som sorterade posten för postorten.

Postnummer Område
12x xx - 15x xx Södra Storstockholm
16x xx - 19x xx Norra Storstockholm
23x xx - 24x xx Södra centrala Skåne
26x xx Nordvästra Skåne
27x xx Sydöstra Skåne
28x xx Norra Skåne
29x xx Nordöstra Skåne och västra Blekinge
31x xx Södra Halland och västra Småland
33x xx - 34x xx Sydvästra Småland
35x xx - 36x xx Centrala Småland
37x xx Mellersta och östra Blekinge
38x xx - 39x xx Östra Småland och Öland
42x xx - 47x xx Norra Halland, Bohuslän och sydvästra Västergötland
51x xx - 54x xx Övriga Västergötland
56x xx - 57x xx Norra Småland
59x xx Södra Östergötland
61x xx Norra Östergötland och södra Södermanland
62x xx Gotland
64x xx Västra Södermanland
65x xx - 68x xx Dalsland och Värmland
69x xx, 71x xx Närke
73x xx Nordöstra Närke och Västmanland
74x xx, 76x xx Uppland
77x xx - 79x xx Dalarna
81x xx Gästrikland och norra Uppland
82x xx Hälsingland
83x xx Jämtland
84x xx Härjedalen och delar av Medelpad
86x xx Medelpad
87x xx - 89x xx Ångermanland
90x xx - 93x xx Västerbottens län
94x xx - 96x xx Norrbottens län
98x xx Nordvästra Norrbottens län

Geografiska områden är endast ungefärligt angivna då postområdena inte följer övrig indelning av landet

Den tredje siffran i kombination med de första två anger postorten. Den fjärde siffran anger utdelningsform.

Postnummer Utdelningsform
xxx 0x Boxar och postala adresser
xxx 1x Brevbäring, boxar, företagsadresser
xxx 2x Brevbäring, boxar och svarspost
xxx 3x Brevbäring
xxx 4x Brevbäring
xxx 5x Brevbäring
xxx 6x Brevbäring
xxx 7x Brevbäring
xxx 8x Brevbäring, svarspost och företagsadresser
xxx 9x Lantbrevbäring

Fempositionsorter[redigera | redigera wikitext]

En fempositionsort är en så liten ort att endast ett fåtal postnummer behövs för att kunna hantera dess post på ett smidigt sätt. Sedan revisionen av postnummersystemet i mitten av 1990-talet återstår endast ett fåtal fempositionsorter. Dessa orter är ofta små och ligger avlägset till så att det inte är möjligt att flytta postutdelningen till en större trepositionsort. Fempositionsorterna återfinns oftast i skärgårdar och i fjällvärlden.

Postnummerkatalog[redigera | redigera wikitext]

Den sista tryckta postnummerkatalogen utgavs av Posten 1996. Posten har tidigare tillhandahållit postnummerförteckningar på diskett och CD-ROM, men numera endast via postens webbplats.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] http://www.posten.com/soktjanst/postnummersok/index_v.jspv
  2. ^ Posten Sverige, PDF-dokument om utformning av brev, se sidan 8

Postnummerförteckningar och externa länkar[redigera | redigera wikitext]