Postnummer i Sverige

Från Wikipedia

Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för det svenska postnummersystemet, vilket på PTS uppdrag förvaltas av Postnord.

Postnummerrådet förvaltar postnummersystemet och sammanträder ca 3–4 gånger per år. Rådet består av deltagare från Citymail, Fria Postoperatörers Förbund, Lantmäteriet, Postnord, Post- och telestyrelsen, Svensk Direktreklam och Skatteverket.[1]

Uppdraget att förvalta det svenska postnummerregistret har Postnord i sin tur förmedlat till Postnummerservice i Norden AB, som i sin tur upplåter maskinell åtkomst till data genom företaget Geposit AB.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Generalpostdirektör Nils Hörjel presenterar postnummersystemet 1966.

Fram till 1968 sorterades posten efter postort, vilket innebar att de postanställda var tvungna att lära sig samtliga postorter i Sverige och vilken postkupé som passerade orten.[källa behövs] 1967 beslutades att postnummer skulle införas i Sverige och 12 maj 1968 togs det svenska postnummersystemet i bruk. Sedan dess har principen för postnummersystemet varit densamma, men en revision genomfördes under mitten av 1990-talet i samband med att alla kvarvarande postterminaler utrustades med postsorteringsmaskin.

Uppbyggnad[redigera | redigera wikitext]

Det svenska postnummersystemet bygger på en femställig sifferkombination uppdelad på två grupper med tre respektive två siffror. Principen för numreringen är att ju lägre ett postnummer är, desto längre söderut ligger orten. Undantagna från principen är postnummer som börjar på siffran 1, vilka representerar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun. Postorterna delas upp i två-, tre- och fempositionsorter beroende på ortens storlek. Större orter är tvåpositionsorter, riktigt små fempositionsorter och övriga trepositionsorter.

Typografisk anvisning[redigera | redigera wikitext]

Ett blanksteg skall infogas mellan tredje och fjärde siffran. Mellan postnumret och ortnamnet skall det vara ett blanksteg.[2] När postnumren infördes var anvisningen att det skulle vara två blanksteg mellan postnumret och ortnamnet, samt att ortnamnet skulle skrivas med stora bokstäver (full versalisering av landsnamnet "Sverige" var däremot inget som föreskrevs).[källa behövs]

Förändringar[redigera | redigera wikitext]

Små postnummer- eller postortändringar, som berör färre än ca 50 hushåll eller företag, sker under vilken tid som helst under året. Nya postnummer skapas och försvinner i detta system ständigt. Större postnummerändringar är mer komplicerade och tar längre tid. Postoperatörerna måste därför ansöka postnummerförändringar senast 1 mars, ett visst år, om att få ändra postnumret. Kommunerna kan på samma sätt ansöka om de vill byta postortsnamn. Postnummerrådet, som är ett samarbetsorgan mellan postoperatörer, beslutar i juni vilka ansökningar som godkänns. Information om förändringen når sedan ut till hushåll och företag i september, de kan då klaga. I början av januari meddelas de hushåll/företag som tvingas byta postnummer eller postort. Ändringarna äger rum första helgfria måndagen i mars månad.[3]

Tvåpositionsorter[redigera | redigera wikitext]

De två inledande siffrorna anger postort. Göteborg, Malmö och Stockholm har tilldelats två nummerserier varav den ena avser box- och företagsadresser och den andra serien gatuadresser. Mindre postorter kan bestå av en eller flera kommuner. Undantagsvis är även vissa kommuner delade mellan flera postorter. Med anledning av dessa orters storlek så numreras de inte på samma sätt som övriga tvåpositionsorter, med undantag av de så kallade tävlingspostnumren (se nedan).

Tvåpositionsorter i Sverige.
Postnummer Postort Kommentar
10x xx Stockholm Box- och företagsadresser
11x xx Stockholm Gatuadresser
20x xx Malmö Box- och företagsadresser
21x xx Malmö Gatuadresser
22x xx Lund  
25x xx Helsingborg  
30x xx Halmstad  
35x xx Växjö  
39x xx Kalmar  
40x xx Göteborg Box- och företagsadresser
41x xx Göteborg Gatuadresser
50x xx Borås  
55x xx Jönköping  
58x xx Linköping  
60x xx Norrköping  
62x xx Visby  
63x xx Eskilstuna  
65x xx Karlstad  
70x xx Örebro  
72x xx Västerås  
75x xx Uppsala  
80x xx Gävle  
85x xx Sundsvall  
90x xx Umeå  
97x xx Luleå Före revisionen 951 xx

Den tredje siffran i tvåpositionsnumren anger utdelningsform. För de postnummer som har brevbäring som utdelningsform representerar den tredje siffran en större sammanhängande geografisk del av postorten.

Postnummer Utdelningsform Kommentar
xx0 xx Boxar och postala adresser[förtydliga]  
xx1 xx Boxar, företagsadresser gäller ej Stockholm då också brevbärning förekommer till t.ex. 111 40
xx2 xx Brevbäring  
xx3 xx Brevbäring  
xx4 xx Brevbäring  
xx5 xx Lantbrevbäring  
xx6 xx Brevbäring  
xx7 xx Brevbäring  
xx8 xx Svarspost  gäller ej Stockholm då också brevbärning förekommer till t.ex. 118 49
xx9 xx Tävlingspost Tillfälliga postnummer där stor postmängd förväntas

Den fjärde och femte siffran anger sedan ett geografiskt område. Postnummer med samma fyra första siffror kan representera en stadsdel eller motsvarande.

Trepositionsorter[redigera | redigera wikitext]

De två första siffrorna anger vilket geografiskt område i Sverige som postorten finns i. Tidigare angav dessa siffror vilken postterminal som sorterade posten för postorten.

Postnummer Ungefärligt område
12x xx - 15x xx Södra Storstockholm
16x xx - 19x xx Norra Storstockholm
23x xx Sydvästra Skåne län
24x xx Centrala Skåne län
26x xx Nordvästra Skåne län
27x xx Sydöstra Skåne län
28x xx Norra Skåne län och sydvästra Kronobergs län
29x xx Nordöstra Skåne län och västra Blekinge län
31x xx Södra Hallands län
33x xx Västra Jönköpings län
34x xx Västra Kronobergs län
36x xx Östra Kronobergs län
37x xx Mellersta och östra Blekinge län
38x xx Södra Kalmar län
42x xx - 47x xx Norra Hallands län och västra Västra Götalands län
51x xx Södra Västra Götalands län
52x xx - 54x xx Östra Västra Götalands län
56x xx - 57x xx Norra Jönköpings län och mellersta Kalmar län
59x xx Södra Östergötlands län och norra Kalmar län
61x xx Norra Östergötlands län och södra Södermanlands län
62x xx Gotlands län
64x xx Norra Södermanlands län
66x xx - 68x xx Norra Västra Götalands län och Värmlands län
69x xx Södra Örebro län
71x xx Norra Örebro län
73x xx Västmanlands län
74x xx Mellersta och södra Uppsala län
76x xx Norra Stockholms län
77x xx Södra Dalarnas län
78x xx Centrala och västra Dalarnas län
79x xx Norra Dalarnas län
81x xx Södra Gävleborgs län och norra Uppsala län
82x xx Norra Gävleborgs län
83x xx Norra Jämtlands län
84x xx Södra Jämtlands län och sydvästra Västernorrlands län
86x xx Sydöstra Västernorrlands län
87x xx Mellersta Västernorrlands län
88x xx Nordvästra Västernorrlands län
89x xx Nordöstra Västernorrlands län
91x xx Södra Västerbottens län
92x xx Mellersta Västerbottens län
93x xx Nordöstra Västerbottens län och sydvästra Norrbottens län
94x xx Södra Norrbottens län
95x xx Mellersta Norrbottens län
96x xx Sydöstra Norrbottens län
98x xx Norra Norrbottens län

Geografiska områden är endast ungefärligt angivna då postområdena inte följer övrig indelning av landet

Den tredje siffran i kombination med de första två anger postorten. Den fjärde siffran anger utdelningsform.

Postnummer Utdelningsform
xxx 0x Boxar och postala adresser
xxx 1x Brevbäring, boxar, företagsadresser
xxx 2x Brevbäring, boxar och svarspost
xxx 3x Brevbäring
xxx 4x Brevbäring
xxx 5x Brevbäring
xxx 6x Brevbäring
xxx 7x Brevbäring
xxx 8x Brevbäring, svarspost och företagsadresser
xxx 9x Lantbrevbäring

Fempositionsorter[redigera | redigera wikitext]

En fempositionsort är en så liten ort att endast ett fåtal postnummer behövs för att kunna hantera dess post på ett smidigt sätt. Sedan revisionen av postnummersystemet i mitten av 1990-talet återstår endast ett fåtal fempositionsorter. Dessa orter är ofta små och ligger avlägset till så att det inte är möjligt att flytta postutdelningen till en större trepositionsort. Fempositionsorterna återfinns oftast i skärgårdar och i fjälltrakterna.

Postnummerkatalog[redigera | redigera wikitext]

Den sista tryckta postnummerkatalogen utgavs av Posten 1996. Posten har tidigare tillhandahållit postnummerförteckningar på diskett och CD-ROM, men numera endast via postens webbplats.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Postnummerförteckningar och externa länkar[redigera | redigera wikitext]