Mall:Partifakta

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen Partifakta används för att presentera fakta om partiet i form av en faktaruta (infobox). Mallen användes enklast genom att kopiera och klistra in nedanstående och sedan fylla i de parametrar som du vill/kan använda. Ta gärna bort de rader som alls inte är applicerbara, men lämna de som kanske kommer läggas till senare kvar blanka om du inte kan fylla i dem nu.

Grundläggande[redigera wikitext]

{{Partifakta
 | namn_svenska    = 
 | namn_officiellt  = 
 | färgkod      = #ccc
 | logotyp      = 
 | logotyptext    = 
 | bild        = 
 | bildtext      = 
 | förkortning    = 
 | partibeteckning  = 
 | nation       = {{Flaggbild|LANDETS NAMN}} <small>[[LANDETS NAMN]]</small>
 | land        = Sverige
 | land_politik    = Svensk
 | stat        = Sverige
 | stat_politik    = Svensk
 | partiledare    = 
 | partiordförande  = 
 | vice        = 
 | talesperson    = 
 | partisekreterare  = 
 | grundande     = 
 | medlemsantal    = 
 | medlemsantal_rank = 
 | ideologi      = 
 | position      = 
 | upplöst      = 
 | huvudkontor    = 
 | internationell   = 
 | färg        = 
 | webbplats     = 
}}

Fullständig[redigera wikitext]

{{Partifakta 
 | namn_svenska     = 
 | namn_officiellt    = 
 | färgkod        = #ccc
 | logotyp        = 
 | logotyptext      = 
 | bild         = 
 | bildtext       = 
 | förkortning      = 
 | partibeteckning    = 
 | nation        = {{Flaggbild|LANDETS NAMN}} <small>[[LANDETS NAMN]]</small>
 | land         = Sverige
 | land_politik     = Svensk
 | land2         = 
 | land2_politik     = 
 | stat         = Sverige
 | stat_politik     = Svensk
 | partiledare      = 
 | ledartitel      = 
 | partiordförande    = 
 | vice         = 
 | generalsekreterare  = 
 | språkrör       = 
 | talesperson      = 
 | partisekreterare   = 
 | gruppledare      = 
 | senatsledare     = 
 | representanthusledare = 
 | grundande       = 
 | grundare       = 
 | upplöst        = 
 | huvudkontor      = 
 | medlemsantal     = 
 | medlemsantal_rank   = 
 | ideologi       = 
 | position       = 
 | religion       = 
 | internationell    = 
 | nationell       = 
 | norden        = 
 | europa        = 
 | europaparlament    = 
 | färg         = 
 | ungdomsförbund    = 
 | studentförbund    = 
 | kvinnoförbund     = 
 | partitidning     = 
 | platser1       = '''[[Sveriges riksdag|Riksdagen]]''' <!--- Församlingens namn. --->
 | procent1       = {{partifakta/procent|7.54|hex=#3399FF}} <!--- Den procentuella andelen av rösterna. Använd (.) istället för (,). --->
 | mandat1        = {{partifakta/platser|28|349|hex=#3399FF}} <!--- Mandattilldelningen utifrån valresultatet --->
 | platser2       = '''[[Europaparlamentet]]'''
 | procent2       = {{partifakta/procent|13.58|hex=#3399FF}} <!--- Glöm inte att ange färgen. Du ersätter ''#3399FF'' med en annan färgkod. --->
 | mandat2        = {{partifakta/platser|3|20|hex=#3399FF}}
 | platser3       = '''[[Regionfullmäktige]]'''
 | procent3       = {{partifakta/procent|8.13|hex=#3399FF}}
 | mandat3        = {{partifakta/platser|129|1656|hex=#3399FF}}
 | platser4       = '''[[Kommunfullmäktige]]'''
 | procent4       = {{partifakta/procent|8.15|hex=#3399FF}}
 | mandat4        = {{partifakta/platser|923|13078|2|hex=#3399FF}}
 | platser5       = <!--- Församlingens namn --->
 | procent5       = <!--- Den procentuella andelen av rösterna --->
 | mandat5        = <!--- Mandattilldelningen utifrån valresultatet --->
 | platser6       = <!--- Församlingens namn --->
 | procent6       = <!--- Den procentuella andelen av rösterna --->
 | mandat6        = <!--- Mandattilldelningen utifrån valresultatet --->
 | platser7       = <!--- Församlingens namn --->
 | procent7       = <!--- Den procentuella andelen av rösterna --->
 | mandat7        = <!--- Mandattilldelningen utifrån valresultatet --->
 | symbol        = 
 | webbplats       = 
 | fotnot        = 
}}

Exempel[redigera wikitext]

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
FörkortningS, SAP
PartibeteckningArbetarepartiet-Socialdemokraterna
LandSverige Sverige
PartiordförandeMona Sahlin
PartisekreterareIbrahim Baylan
GruppledareSven-Erik Österberg
Grundat23 april 1889
HuvudkontorSveavägen 68, Stockholm
Antal medlemmar100 639 (1:a)
Politisk ideologiSocialdemokrati
Politisk positionCenter-vänster
Internationellt samarbetsorganSocialistinternationalen
Europeiskt samarbetsorganEuropeiska socialdemokratiska partiet (PES)
Politisk grupp i EuropaparlamentetGruppen S&D
Färg(er)Röd
UngdomsförbundSveriges socialdemokratiska ungdomsförbund
Studentförbunds-studenter
Riksdagen
Röstandel
34,99 %
Mandat
130 / 349
Europaparlamentet
Röstandel
24,41 %
Mandat
5 / 20
Regionfullmäktige
Röstandel
38,48 %
Mandat
631 / 1 656
Kommunfullmäktige
Röstandel
34,58 %
Mandat
4 841 / 13 078
Webbplats
www.socialdemokraterna.se
Svensk politik
Politiska partier
Val
{{Partifakta
 | namn_svenska    = Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
 | förkortning    = S, SAP
 | partibeteckning  = Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
 | nation       = {{Flaggbild|Sverige}} <small>[[Sverige]]</small>
 | land        = Sverige
 | land_politik    = Svensk
 | stat        = Sverige
 | stat_politik    = Svensk
 | färgkod      = {{Socialdemokraterna/meta/färg}}
 | bild        = [[Image:Logo SAP Sweden.JPG|300px]]
 | partiordförande  = [[Mona Sahlin]]
 | partisekreterare  = [[Ibrahim Baylan]]
 | gruppledare    = [[Sven-Erik Österberg]]
 | grundande     = [[23 april]] [[1889]]
 | medlemsantal    = 100 639
 | medlemsantal_rank = 1:a
 | huvudkontor    = [[Sveavägen, Stockholm|Sveavägen]] 68, [[Stockholm]]
 | ideologi      = [[Socialdemokrati]]
 | position      = [[Höger–vänster-skalan|Center-vänster]]
 | internationell   = [[Socialistinternationalen]]
 | europa       = [[Europeiska socialdemokratiska partiet]] (PES)
 | europaparlament  = [[Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet|Gruppen S&D]]
 | färg        = [[Röd]]
 | ungdomsförbund   = [[Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund]]
 | studentförbund   = [[s-studenter]]
 | platser1      = [[Sveriges riksdag|Riksdagen]]
 | procent1      = {{partifakta/procent|34.99|hex=#ff2020}}
 | mandat1      = {{partifakta/platser|130|349|hex=#ff2020}}
 | platser2      = [[Europaparlamentet]]
 | procent2      = {{partifakta/procent|24.41|hex=#ff2020}}
 | mandat2      = {{partifakta/platser|5|20|hex=#ff2020}}
 | platser3      = [[Regionfullmäktige]]
 | procent3      = {{partifakta/procent|38.48|hex=#ff2020}}
 | mandat3      = {{partifakta/platser|631|1656|hex=#ff2020}}
 | platser4      = [[Kommunfullmäktige]]
 | procent4      = {{partifakta/procent|34.58|hex=#ff2020}}
 | mandat4      = {{partifakta/platser|4841|13078|hex=#ff2020}}
 | webbplats     = [http://www.socialdemokraterna.se/ www.socialdemokraterna.se]
}}

Se även[redigera wikitext]

Ingen beskrivning.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall har anpassad formatering.

ParameterBeskrivningTypStatus
namn_svenskanamn_svenska

ingen beskrivning

Okändvalfri
partinamn_svenskapartinamn_svenska

ingen beskrivning

Okändvalfri
namn_officielltnamn_officiellt

ingen beskrivning

Okändvalfri
partinamn_officielltpartinamn_officiellt

ingen beskrivning

Okändvalfri
färgkodfärgkod

ingen beskrivning

Okändvalfri
logotyplogotyp

ingen beskrivning

Okändvalfri
bildbild

ingen beskrivning

Okändvalfri
bildtextbildtext

ingen beskrivning

Okändvalfri
förkortningförkortning

ingen beskrivning

Okändvalfri
partibeteckningpartibeteckning

ingen beskrivning

Okändvalfri
nationnation

ingen beskrivning

Okändvalfri
landland

ingen beskrivning

Okändvalfri
land_politikland_politik

ingen beskrivning

Okändvalfri
land2land2

ingen beskrivning

Okändvalfri
land2_politikland2_politik

ingen beskrivning

Okändvalfri
statstat

ingen beskrivning

Okändvalfri
stat_politikstat_politik

ingen beskrivning

Okändvalfri
partiledarepartiledare

ingen beskrivning

Okändvalfri
ledartitelledartitel

ingen beskrivning

Okändvalfri
partiordförandepartiordförande

ingen beskrivning

Okändvalfri
vicevice

ingen beskrivning

Okändvalfri
generalsekreteraregeneralsekreterare

ingen beskrivning

Okändvalfri
språkrörspråkrör

ingen beskrivning

Okändvalfri
talespersontalesperson

ingen beskrivning

Okändvalfri
partisekreterarepartisekreterare

ingen beskrivning

Okändvalfri
gruppledare_typgruppledare_typ

ingen beskrivning

Okändvalfri
gruppledaregruppledare

ingen beskrivning

Okändvalfri
senatsledaresenatsledare

ingen beskrivning

Okändvalfri
representanthusledarerepresentanthusledare

ingen beskrivning

Okändvalfri
grundandegrundande

ingen beskrivning

Okändvalfri
grundaregrundare

ingen beskrivning

Okändvalfri
upplöstupplöst

ingen beskrivning

Okändvalfri
huvudkontorhuvudkontor

ingen beskrivning

Okändvalfri
medlemsantalmedlemsantal

ingen beskrivning

Okändvalfri
medlemsantal_rankmedlemsantal_rank

ingen beskrivning

Okändvalfri
ideologiideologi

ingen beskrivning

Okändvalfri
positionposition

ingen beskrivning

Okändvalfri
internationellinternationell

ingen beskrivning

Okändvalfri
nationellnationell

ingen beskrivning

Okändvalfri
nordennorden

ingen beskrivning

Okändvalfri
europaeuropa

ingen beskrivning

Okändvalfri
europaparlamenteuropaparlament

ingen beskrivning

Okändvalfri
färgfärg

ingen beskrivning

Okändvalfri
ungdomsförbundungdomsförbund

ingen beskrivning

Okändvalfri
studentförbundstudentförbund

ingen beskrivning

Okändvalfri
kvinnoförbundkvinnoförbund

ingen beskrivning

Okändvalfri
partitidningpartitidning

ingen beskrivning

Okändvalfri
platser1platser1

ingen beskrivning

Okändvalfri
procent1procent1

ingen beskrivning

Okändvalfri
mandat1mandat1

ingen beskrivning

Okändvalfri
platser2platser2

ingen beskrivning

Okändvalfri
procent2procent2

ingen beskrivning

Okändvalfri
mandat2mandat2

ingen beskrivning

Okändvalfri
platser3platser3

ingen beskrivning

Okändvalfri
procent3procent3

ingen beskrivning

Okändvalfri
mandat3mandat3

ingen beskrivning

Okändvalfri
platser4platser4

ingen beskrivning

Okändvalfri
procent4procent4

ingen beskrivning

Okändvalfri
mandat4mandat4

ingen beskrivning

Okändvalfri
platser5platser5

ingen beskrivning

Okändvalfri
procent5procent5

ingen beskrivning

Okändvalfri
mandat5mandat5

ingen beskrivning

Okändvalfri
platser6platser6

ingen beskrivning

Okändvalfri
procent6procent6

ingen beskrivning

Okändvalfri
mandat6mandat6

ingen beskrivning

Okändvalfri
platser7platser7

ingen beskrivning

Okändvalfri
procent7procent7

ingen beskrivning

Okändvalfri
mandat7mandat7

ingen beskrivning

Okändvalfri
symbolsymbol

ingen beskrivning

Okändvalfri
webbplatswebbplats

ingen beskrivning

Okändvalfri
fotnotfotnot

ingen beskrivning

Okändvalfri