Lista över politiska partier i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Svensk politik
Flag of Sweden.svg
Riksdagspartier
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Historik och val
Politikområden
Alkoholpolitik
Arbetsmarknadspolitik
Bostadspolitik
Ekonomisk politik
Invandringspolitik
Jordbrukspolitik
Kulturpolitik
Kärnkraftspolitik
Sjukvårdspolitik
Säkerhets- och försvarspolitik
Utbildningspolitik
Utrikespolitik
Massmedia
Svensk press
Television i Sverige
Politikportalen

Innehåll

Nationella partier[redigera | redigera wikitext]

Registrerad partibeteckning för riksdagsval gäller även för val till Europaparlamentet, alla regionala och lokala val i hela landet.

Partier med mandat i Sveriges riksdag[redigera | redigera wikitext]

Övriga partier som kandiderar i riksdagsval[redigera | redigera wikitext]

Partier med förtryckta valsedlar i riksdagsvalet 2014[1]
Partier utan förtryckta valsedlar i riksdagsvalet 2014

Övriga aktiva nationella partier[redigera | redigera wikitext]

Historiska nationella partier[redigera | redigera wikitext]

Partier tidigare representerade i riksdagen[redigera | redigera wikitext]

Ståndsriksdagen (1527-1866)[redigera | redigera wikitext]

Vasatiden och Karolinska tiden (1527-1718)[redigera | redigera wikitext]

Som första riksdag vid vilket samtliga fyra ständer (adel, präster, borgare, och bönder) var representerade på utmärker sig Västerås riksdag 1527. Nittio år senare kom den första skrivna riksdagsordningen: 1617 års riksdagsordning, och ytterligare sjutton år senare följde rikes första regeringsform: 1634 års regeringsform.

Makten under denna tid låg i allt väsentligt hos konungen, och politiska partigrupperingar saknades; riksdagarnas representanter representerade enbart sitt stånd.

Frihetstiden (1719-1772)[redigera | redigera wikitext]

Genom 1719 års regeringsform och 1723 års riksdagsordning fick ständernas representanter utökad makt, och ett första svenskt partisystem - hattar och mössor - etablerades.

Den sena ståndsriksdagen (1773-1866)[redigera | redigera wikitext]

Frihetstiden avslutades genom Gustav III:s statskupp och 1772 års regeringsform, vilken återförde makten till kungen, och bidrog till att partisystemet dog ut. I och med 1809 års regeringsform och 1810 års riksdagsordning gavs dock riksdagen mer makt igen. "Partierna" under denna tid saknade formella ramar, och var löst sammansatta grupperingar av riksdagsledarmöter med gemensamma intressen och mål - följaktligen är också tidsangivelserna ungefärliga.

Tvåkammarriksdagen (1867-1970)[redigera | redigera wikitext]

I och med 1866 års riksdagsordning ersattes ståndsriksdagen genom representationsreformen med en tvåkammarriksdag, vilket också föranledde att partiväsendet att börja etableras på allvar i Sverige. Under de första decennierna fortfor dock riksdagspartierna att till stor del utgöras av, med sentida mått mätt, löst sammanfogade grupperingar av ideologiskt likasinnade, redan invalda, riksdagsledamöter. Runt sekelskiftet tog det partisystem som sedan dess kommit att bli rådande form, i och med att riksdagsgrupperna började knytas till riksorganisationer.

När systemet med enmansvalkretsar ersattes av ett proportionellt valsystem 1911 kom partilösa riksdagsledamöter att bli allt mer ovanliga, och andrakammarvalet 1911 var också det första i vilket man i strikt mening röstade på partier: med start i detta val påbjöds att varje valsedel skulle förses med en partibeteckning. Också detta bidrog till att antalet "politiska vildar" marginaliserades kraftigt.

Första kammaren[redigera | redigera wikitext]
Andra kammaren[redigera | redigera wikitext]

Enkammarriksdagen (1971—)[redigera | redigera wikitext]

Genom en ändring i riksdagsordningen fick Sverige 1971 en enkammarriksdag, en ändring som följdes av 1974 års regeringsform, vilken ännu (2014) är gällande, och 1974 års riksdagsordning.

1900-talets föregångare till riksdagspartierna[redigera | redigera wikitext]

Föregångare till Centerpartiet[redigera | redigera wikitext]

Föregångare till Folkpartiet liberalerna[redigera | redigera wikitext]

Föregångare till Kristdemokraterna[redigera | redigera wikitext]

Föregångare till Moderata samlingspartiet[redigera | redigera wikitext]

Föregångare till Vänsterpartiet[redigera | redigera wikitext]

Valsamverkan[redigera | redigera wikitext]

Övriga historiska partier[redigera | redigera wikitext]

Regionala partier som är registrerade och / eller kandiderar i landstingsval[redigera | redigera wikitext]

Registrerad partibeteckning för landstingsval gäller även för alla kommunalvalen i det län partiet är registrerat.

Blekinge län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Dalarnas län[redigera | redigera wikitext]

Gävleborgs län[redigera | redigera wikitext]

Hallands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Jämtlands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Jönköpings län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Kalmar län[redigera | redigera wikitext]

Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Skåne län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Stockholms län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Södermanlands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Värmlands län[redigera | redigera wikitext]

Västernorrlands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Västmanlands län[redigera | redigera wikitext]

Västra Götalands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Örebro län[redigera | redigera wikitext]

Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier[redigera | redigera wikitext]

Lokala partier som är registrerade och / eller kandiderar i kommunval[redigera | redigera wikitext]

Blekinge län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Blekinge län[redigera | redigera wikitext]

Dalarnas län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Dalarnas län[redigera | redigera wikitext]

Gotlands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Gotlands län[redigera | redigera wikitext]

Gävleborgs län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Gävleborgs län[redigera | redigera wikitext]

Hallands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Hallands län[redigera | redigera wikitext]

Jämtlands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Jämtlands län[redigera | redigera wikitext]

Jönköpings län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Jönköpings län[redigera | redigera wikitext]

Kalmar län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Kalmar län[redigera | redigera wikitext]

Kronobergs län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Kronobergs län[redigera | redigera wikitext]

Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

Skåne län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Skåne län[redigera | redigera wikitext]

Stockholms län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Stockholms län[redigera | redigera wikitext]

Södermanlands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Södermanlands län[redigera | redigera wikitext]

Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

Värmlands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Värmlands län[redigera | redigera wikitext]

Västerbottens län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier Västerbottens län[redigera | redigera wikitext]

Västernorrlands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier Västernorrlands län[redigera | redigera wikitext]

Västmanlands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier Västmanlands län[redigera | redigera wikitext]

Västra Götalands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Västra Götalands län[redigera | redigera wikitext]

Örebro län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Örebro län[redigera | redigera wikitext]

Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [1]
 2. ^ [2]
 3. ^ [3]
 4. ^ [4]
 5. ^ [5]
 6. ^ [6]
 7. ^ [7]
 8. ^ [8]
 9. ^ [9]
 10. ^ [10]
 11. ^ [11]
 12. ^ [12]
 13. ^ [13]
 14. ^ [14]
 15. ^ [15]
 16. ^ [16]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]