Medicin

Från Wikipedia

Medicin kan syfta på

 • Medicin – varor med syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte, se läkemedel
 • Medicin (vetenskap) – en vetenskap och praktik som ägnar sig åt att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar

Se även[redigera | redigera wikitext]

 • Inom farmakologi:
  • Läkemedelskemi – en tvärvetenskaplig disciplin baserad på kemi med biologiska, farmaceutiska och medicinska inslag
  • Naturläkemedel – läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung
  • Medicinalväxt – växter som används som läkemedel
 • Inom skolmedicin:
  • Internmedicin – en läkarspecialitet som sysslar med sjukdomar i kroppens inre organ
  • Skolmedicin – en term för den läkekonst som är allmänt accepterad på vetenskapliga grunder
  • Medicinsk kemi – ett område på gränsen mellan kemi och medicin
  • Medicinsk teknik – hjälpmedel som används för att ställa diagnos på sjukdom, behandla sjukdom och som rehabilitering
  • Medicinsk diagnostik – tolka en patients symtom och undersökningsfynd och sammanfatta patientens tillstånd i form av en diagnos
  • Medicintekniska produkter – produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården
  • Medicinsk procedur – sjukvårdens åtgärder riktade till en patient
  • Medicinsk behandling – sjukvårdens åtgärder riktade till en patient
  • Medicinsk prognos – en sjukdoms sannolika fortsatta förlopp
  • Medicinsk terminologi – det medicinska fackordförrådet
  • Symtom – ett sjukligt eller oönskat tillstånd som upplevs och uttrycks av patienten själv
 • Friskvård
 • Medicinsk filosofi
 • Medicinsk etik – en del av den medicinska filosofin
 • Sjukvård
 • Alternativmedicin – ett samlingsbegrepp för behandlingar av åkommor och sjukdomstillstånd som inte har prövats vetenskapligt
 • Folkmedicin – botemetoder och föreställningar om sjukdomstillstånd som inte grundar sig i den moderna skolmedicinen
 • Medicinens historia – den medicinska vetenskapens historia
 • Medicine doktor – en titel för den som disputerat inom medicinsk vetenskap
 • Medicinalväxt – växter som används som läkemedel
 • Traditionell kinesisk medicin – ett samlingsnamn för flera sorters traditionella behandlingsformer