Niyama

Från Wikipedia

Niyama (नियम) är sanskrit och beskriver olika metoder för att disciplinerat utveckla sig själv mot själslig upplysning.

Yoga Sutras fem niyama[redigera | redigera wikitext]

  1. śauca (शौच): renhet
  2. saṃtoṣa (संतोष): nöjdhet
  3. tapas (तपस्): elden som utplånar dåliga sidor och vanor
  4. svādhyāya (स्वाध्याय): självreflektion
  5. īśvarapraṇidhāna: hängiven tillbedjan av en högre makt