Jnanayoga

Från Wikipedia

Jnanayoga (kunskapens väg) är inom hinduismen en väg till moksha genom att förstå att atman och Brahman är identiska. Denna väg är ansedd mer komplicerad än de andra och utövas huvudsakligen av de högre kasten.

En huvudtanke inom hinduismen är att ens atman, som är det innersta i varje levande ting (ens själ) aldrig kommer förgöras. Istället vandrar den till ett nytt levande föremål efter ens död.