Norrbottensakademien

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Norrbottensakademien är en akademisammanslutning för utveckling av och kunskap om Norrbottens län, grundad 1988.

Norrbottensakademien bildades 1988 på initiativ av Björn Wahlström. Den är till sin juridiska form en stiftelse, vars kapital förvaltas av samfundet Norrbottensakademien och har som sin huvuduppgift att främja utbildning och forskning vid Luleå tekniska universitet. Akademien kan också stödja annan utbildning och vetenskaplig verksamhet i och för Norrbotten. Man arrangerar även kulturevenemang, ger stöd till bokutgivning och ger bland annat ut en egen årsbok.

De invalda ledamöterna i akademien är personer som under sin ungdom och/eller studietid bott i Norrbotten men som sedan varit bosatta och verksamma utanför Norrbottens län, ofta i en framskjuten ställning inom sitt yrkesområde. I första hand inväljs personer med erfarenhet från näringsliv, forskning, utbildning eller kulturliv och som kan bidra med kunskaper, erfarenheter och andra yrkesresurser till att främja en positiv utveckling för hembygden. Akademiens ledamöter väljer in nya ledamöter efter behov av olika slags erfarenhet och kompetens.

Styrelseordförande och akademiens vice preses är (2012) professor Rolf Back och ständig sekreterare är psykologen Lisa Keisu-Lennerlöf.

Priser[redigera | redigera wikitext]

Akademien delar regelbundet ut ett antal utmärkelser och stipendier:

 • SKUM-priset, uppkallat efter konstnären Nils Nilsson Skum och som utdelas vartannat år till ung tecknare, vartannat år till kulturpersonlighet i Norrbotten (instiftat 1994)
 • Teknologpriset, som utdelas till framstående sistaårsstudent inom civilingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska universitet (instiftat 1996)
 • Forskarstipendiet till förtjänt forskare inom småföretagsforskning vid Luleå tekniska universitet (instiftat 1999).
 • Ekonompriset, som utdelas till framstående sistaårsstudent inom de ekonomiska vetenskaperna vid Luleå tekniska universitet (instiftat 2001)
 • Pedagogpriset, som utdelas till sistaårsstudent för framstående studier inom pedagogik och lärande inom lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet (instiftat 2001).
 • Musikpriset, som utdelas till framstående sistaårsstudent vid Musikhögskolan i Piteå, någon som efter studietiden vid högskolan vill fördjupa sitt kunnande (instiftat 2000).
 • Idrottspriset, som utdelas varje år till en idrottare i klassen U 20/21, med bakgrund i Norrbotten (instiftat 2004)
 • Anisbrödpriset, som utdelas varje år till en person eller personer som genom sin verksamhet gjort Norrbotten väl känt inom och utom Sverige (instiftat 2004)
 • Filmsparken utdelas varje år i samarbete med Luleå kommun och Filmpool Nord till person som inom den regionala filmverksamheten breddat och stärkt filmintresset och filmkulturen på ett avgörande sätt.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Akademien har utgivit ett antal egna böcker och skrifter samt givit bidrag till utgivning av andra böcker.

 • Norrbottensakademiens årsskrift, som förmedlar kunskap om Norrbotten och information om akademiens verksamhet. Årsskriften kan beställas från Norrbottems Handelskammare, Luleå, eller från akademiens sekretariat (se adress nedan).
 • Ljuset i norr. Betraktelser från Sveriges bortersta del, Jubileumsbok 1998. Uppsatser och essäer av ledamöter i Norrbottensakademien, bland andra Gerda Antti, Erik Bylund, Phebe Fjellström, Folke Isaksson, Stig Synnergren och Björn Wahlström. I boken ingår också en krönika om akademiens verksamhet 1988-1998. Redaktör är ledamoten Bure Holmbäck. - Boken utges på Carlsson bokförlag och är nr 1 i Norrbottensakademiens skriftserie.
 • Kvinnoliv och måltidsglädje – kosthåll och resurser inom det nordliga rummet, skrift nummer 2, av ledamoten Phebe Fjellström, 2002
 • Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm. Svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv, skrift nummer 3, av ledamoten Lennart Lundmark, 2002
 • Periferi-centrum/Periphery-Centre, skrift nummer 4, av ledamoten Folke Isaksson tillsammans med nobelpristagaren Seamus Heaney (svenska/engelska), 2003
 • Gån – vandringar i Muddus och andra nordliga skogar, skrift nummer 5, av Roger Melin, 2004
 • Vid svenskhetens nordliga utposter. Om bilden av samerna i svensk barn- och ungdomslitteratur under 1900-talet, skrift nummer 6, av Gerda Lindskog, 2006
 • Dokument Norrbotten, skrift nummer 7, Jubileumsbok för Norrbotten 200 år, av Maurits Nyström och Jan-Olov Nyström, bilder av fotograf Pär Domeij, 2010

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]