Nya Karolinska Solna

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Nya Karolinska Solna, december 2016.

Nya Karolinska Solna (NKS) är ett nytt sjukhusområde som uppfördes i Solna och som beräknas vara helt klart år 2018, men redan i november 2016 togs de första patienterna emot. Sjukhuskomplexet ligger inom sydvästra delen av det område som nu tillhör Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Bygget av sjukhuset är ett viktigt inslag i planerna för den nya stadsdelen Hagastaden, på gränsen mellan Solna och Vasastan i Stockholms innerstad. Karolinska Universitetssjukhuset driver verksamheten. Det nya sjukhuset skall ha ett tydligare fokus på specialiserad och högspecialiserad sjukvård, nära kopplat till utbildning och forskning.

Planering[redigera | redigera wikitext]

Entréhallen från Eugeniavägen, 2016

År 2001 tillsatte Stockholms läns landsting SNUS-utredningen (Stockholms Nya Universitetssjukhus) kring behov och möjligheter att skapa ett nytt universitetssjukhus. SNUS följdes av 3S-utredningen (Stockholms Sjukvårsstruktur). Dessa låg till grund för landstingets beslut år 2005 att gå vidare i planeringsprocessen och en formgivningstävling utlystes.

En jury utsåg 2006 det vinnande förslaget från White arkitekter, som beslutades av landstingsstyrelsen. Därefter inleddes arbetet att vidareutveckla förslaget till ett projektprogram. 2008 beslutade landstingsfullmäktige att bygga Nya Karolinska Solna med projektprogrammet som utgångspunkt. Upphandlingen genomfördes genom OPS (offentlig-privat samverkan).[1]

Efter ett anbudsförfarande som inleddes i mars 2009 beslutade landstingsfullmäktige den 4 maj 2010 att ett konsortium med den svenska byggkoncernen Skanska och brittiska Innisfree får i uppdrag att finansiera, uppföra och driva det nya sjukhuset. Servicetjänster som fastighetsunderhåll och liknande ska skötas av Coor Service Management. Byggnaden utformas av White Tengbom Team, ett samarbete mellan Tengbom arkitekter och White arkitekter och bygger på Whites ursprungliga förslag.[2] Installationer projekteras av Sweco och ÅF. Landstinget äger fastigheten och kommer att ha ansvar för vårdverksamheten. Upphandlingen har kritiserats av den politiska oppositionen för bristande konkurrens.[3]

Bygget och idrifttagande[redigera | redigera wikitext]

Entré till barnakuten, december 2016.

Sjukhuset planeras att öppna under år 2016. Det kommer att ha totalt 800 vårdplatser, varav ca 125 intensivvårds- och intermediärvårdplatser, 75 vårdplatser i samband med operation, samt 100 dagvårdplatser.[källa behövs]Dessutom skapas 100 platser i ett närliggande patienthotell. Det beräknade patientflödet är 1 600-1 800 patientbesök per dag, varav 10-20% akuta patienter. Sjukhuset beräknas för 6 000 medarbetare, samt ett 1 000-tal forskare och studenter. Verksamhetsarean (BTA, bruttototalarea) blir 318 000 kvadratmeter nybyggnadsarea (BTA), med möjlighet till expansionsytor.

Investeringskostnaden, det vill säga kostnaden för själva bygget, är budgeterad till 14,5 miljarder kronor (löpande penningvärde 2010-2017). Landstinget betalar sammanlagt 52 miljarder kronor (i löpande penningvärde motsvarar det 27 miljarder i 2010 års penningvärde) i vederlag till konsortiet (projektbolaget) för projektering, bygge, drift, underhåll, nödvändiga reinvesteringar samt servicetjänster som t.ex. städning och transporter under avtalstiden 2010-2040. Vederlagets årliga summa är drygt 1,6 miljarder, från det att sjukhuset står klart 2017 till att avtalet går ut 2039 (sammanlagt 43 miljarder), plus ca 9 miljarder totalt i samband med att de olika byggnaderna överlämnas (2014, 2015, 2017). Det har dock ifrågasatts i vilken utsträckning budgeterade kostnader återspeglar verkliga kostnader.[4] Den valda lösningen innebär att konsortiet har ansvar för projektering, bygge, drift och underhåll av anläggningen under hela kontraktstiden.[5] Landstinget står som ägare till sjukhuset.

Den 3 september 2010 tog kronprinsessan Victoria det första spadtaget för det nya sjukhuset i Solna. Hon hade dock ingen spade utan utlöste en sprängladdning.[6] Söndagen den 20 november 2016 invigdes Nya Karolinskas sjukhus del 1. Del 2 kommer att vara inflyttningsklart i oktober 2017 och hela anläggningen beräknas vara i drift i mars 2018, då öppnas även behandlingsdelen.[7]

Östra Karolinska[redigera | redigera wikitext]

De nuvarande byggnaderna som utgör Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer att skapa en ny del av staden, nu kallat Östra Karolinska. I samband med öppnandet av det nya sjukhuset kommer de nuvarande sjukhusbyggnaderna att göras om till främst bostäder och kontor. Området ägs idag av Stockholms läns landsting och förvaltas av Locum, landstingets fastighetsförvaltningsbolag.

Bilder från bygget[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Rapport från NKS-förvaltningen rörande OPS-upphandlingen
  2. ^ Pressmeddelande, Stockholms läns landsting, 4 maj 2010
  3. ^ fredrik.mellgren@svd.se, Fredrik Mellgren |. ”Mångdubbelt dyrare underhåll för Nya Karolinska”. http://www.svd.se/mangdubbelt-dyrare-underhall-for-nya-karolinska. Läst 3 september 2016. 
  4. ^ fredrik.mellgren@svd.se, Fredrik Mellgren |. ”Mångdubbelt dyrare underhåll för Nya Karolinska”. http://www.svd.se/mangdubbelt-dyrare-underhall-for-nya-karolinska. Läst 3 september 2016. 
  5. ^ Landstingsfullmäktiges beslutsunderlag
  6. ^ Uppgift enligt Sveriges Radio/P4 Radio Stockholm den 2010-09-03
  7. ^ När öppnar det nya sjukhuset?

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]