Region Stockholm

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Stockholms läns landsting)
Region Stockholm
Regionstockholm.png
HuvudortStockholm
Inrättat1971
LandskapUppland, Södermanland
LänStockholms län
SjukvårdsregionStockholms sjukvårdsregion
Antal kommuner26
Fullmäktigeledamöter149
Antal valkretsar12
Webbplatswww.regionstockholm.se
Det rödgröna regionstyret i Stockholm efter regionvalet 2022. Anton Fendert (MP), Aida Hadzialic (S), Gustav Hemming (C).

Region Stockholm, är en region för Stockholms län, med 26 primärkommuner och 2 454 821 invånare (2023). Region Stockholm ansvarar, liksom andra regioner, främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård. Region Stockholm står också för kollektivtrafiken i länet genom Storstockholms lokaltrafik. Dessutom har region Stockholm även ett visst ansvar för den regionala utvecklingen i länet och bedriver kulturell verksamhet. Region Stockholms budget är cirka 133 miljarder kronor (2024) och har drygt 47 000 anställda, främst inom sjukvården. Regionskatten är 12,38 kronor (2024).

Namnbyte och utökat ansvar[redigera | redigera wikitext]

Den 1 januari 2019 bytte Stockholms läns landsting namn till Region Stockholm. Beslutet fattades i samband med att landstingsfullmäktige fastställde landstingets budget för 2019, och med stöd av en lagändring som beslutades i Sveriges riksdag i juni 2018.[1][2] Utöver landstingets tidigare verksamhet (som särskilt omfattar sjukvård i Stockholms län, Storstockholms lokaltrafik, Waxholmsbolaget och kultur) kommer regionen ha ansvar för fysisk planering och utveckling av infrastruktur i Stockholms län.[3][4]

Den 1 januari 2020 ändrades kommunallagen och det formella namnet för landsting byttes till region.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Landstingshuset på Kungsholmen i Stockholm
Landstingsarkivet i Flemingsberg.

När landstingen ursprungligen inrättades, 1863, ingick Stockholms stad varken i länet eller i landstinget, utan utgjorde en separat enhet under Överståthållarämbetet och skötte själv sina landstingsangelägenheter. Under 1900-talet växte Storstockholm fram med en gemensam arbets- och bostadsmarknad. En samordning blev alltmer nödvändig. Ett förslag om ett ”storlandsting” lades fram. 1966 inrättades Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor och 1971 kom Stockholms läns landsting att omfatta hela länet. Den statliga regionalförvaltningen hade samordnats redan 1968 genom att Stockholm införlivats i Stockholms län.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Region Stockholm är, som alla regioner, en politiskt styrd organisation med regionfullmäktige som högsta beslutande organ. Regionstyrelsen har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i regionfullmäktige. Majoritetspartiernas regionråd har ansvar för att förbereda ärenden och bildar tillsammans regionrådsberedningen, som kan beskrivas som regionens regering. Även oppositionspartierna har regionråd och arvoderade gruppledare, men dessa ingår inte i regionrådsberedningen och saknar formella uppgifter.

Den centrala förvaltningsorganisationen heter regionledningskontoret (RLK). Den har ansvar för bland annat gemensamma IT-frågor, personalstrategiska frågor, gemensamma upphandlingar, frågor som hör samman med regionens roll som ägare av sjukhus och primärvård, samt tillväxt-, miljö och regionplaneringsfrågor. Hälso- och sjukvårdsfrågorna sköts av hälso- och sjukvårdsnämnden och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Här ligger bland annat ansvaret för avtalen med olika vårdproducenter, samt informations- och rådgivningstjänsten Vårdguiden. Från 2011 finns även en trafiknämnd, som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken till lands och sjöss.[5]

Regionens politiska ledning och ledningen för regionstyrelsens förvaltning har sina kanslier i Landstingshuset (tidigare Garnisonssjukhuset) vid Hantverkargatan 45 på Kungsholmen i Stockholm. Där finns också sammanträdeslokaler för regionfullmäktige och regionstyrelsen. Regionen har även administrativa funktioner förlagda till flera andra adresser i Stockholm.

Politik[redigera | redigera wikitext]

Landstingsfullmäktige sammanträder i Landstingshuset i Stockholm, augusti 2009

Regionfullmäktige har 149 ledamöter som sammanträder åtta gånger per år. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet utgör tillsammans den styrande koalitionen för mandatperioden 2022-2026. Vänsterpartiet är samarbetsparti till den styrande koalitionen som tillsammans samlar en majoritet.[6]

Lista över styrande regionråd:

Vänsterpartiet har genom sin samverkan med styret följande oppositionsregionråd:

Oppositionen har följande oppositionsregionråd:

Regionstyrelsen[redigera | redigera wikitext]

Regionstyrelsen består av 19 ledamöter och lika många ersättare. Socialdemokraterna har fem ledamöter, Moderaterna har fyra, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet har två vardera och Kristdemokraterna, Liberalerna har en vardera.

Presidium 2022–2026
Ordförande S Aida Hadzialic
1:e vice ordförande C Gustav Hemming
2:e vice ordförande M Kristoffer Tamsons

Under regionstyrelsen finns ett antal utskott.

Utskott Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande
Arbetsutskott S Aida Hadzialic C Michaela Haga M Irene Svenonius
Personal- och produktionsutskott S Robert Johansson MP Sandra Ivanovic Rubin M Pehr Granfalk
Infrastruktur- och regionplaneutskott C Gustav Hemming S Jens Sjöström M Leif Gripenstam
Tillväxt- och inovationsutskott S Aida Hadzialic C Gustav Hemming L Amelie Tarschys Ingre

Nämnder[redigera | redigera wikitext]

Nämnd Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämnden S Talla Alkurdi C Christine Lorne M Charlotte Broberg
Trafiknämnden MP Anton Fendert S Jens Sjöström M Kristoffer Tamsons
Klimat- och regionutvecklingsnämnden C Gustav Hemming MP Naiara Pereira Cunha M Anna Malm Kelve
Primärvårdsnämnden C Christine Lorne V Jonas Lindberg KD Carl-Johan Schiller
Kulturnämnden S Erik Persson V Ann Mari Engel M Rickard Wessman
Fastighets- och servicenämnden S Jens Sjöström C Magnus Persson M Daniel Källenfors
Patientnämnden C Henrik Eriksson S Tara Twana M Charlotte Broberg

Mandatfördelning i valen 1916–1966[redigera | redigera wikitext]

ValårVSSPÖVRCFRFPMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
191611934
11934
5448,9
1918171730
17730
5547,8
19192413915
243915
5256,4
52
1922253818
253818
5434,3
54
1926284717
284717
5648,6
56
1930315122
31522
5954,7
59
19343316217
33617
5960,8
59
1938393613
393613
6165,0
56
19421365713
365713
6264,9
54
194663451210
63451210
6770,9
59
19501374238
374238
7381,1
64
195424452515
4452515
9180,0
81
195814861726
4861726
9880,4
8315
196225762624
5762624
11581,4
9223
1966652113331
652113331
13383,2
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Mandatfördelning i valen 1970–2022[redigera | redigera wikitext]

ValårVSMPSDCLKDMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
1970568183325
68183325
14989,9
11435
19731061291633
1061291633
14989,9
11138
19761161222035
1161222035
14989,1
10346
19791459161842
1459161842
14987,3
9752
1982136414949
136414949
14987,8
8663
1985126072446
126072446
14986,1
8762
19881160882339
1160882339
14982,3
8663
19919495621752
949621752
14982,3
8564
19941260881546
1260881546
14982,3
7970
199817467131452
17467131452
14977,47
7475
200214547261137
14547261137
14977,58
6980
2006104310616955
104310616955
14979,11
7772
2010103915615757
103915615757
14981,15
7772
20141241159713943
1241159713943
14981,48
7673
2018164081512121234
164081512121234
14982,41
7475
20221850616991031
1850616991031
14978,15
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.


Framträdande politiker[redigera | redigera wikitext]

Finansregionråd i Region Stockholm (fram till 2019 kallat Finanslandstingsråd):

Regionstyrelsens (mellan 1992 och 2019 kallat Landstingsstyrelsen, samt före1992 kallat Förvaltningsutskottet) ordförande:

Valkretsar[redigera | redigera wikitext]

Valkretsar vid val till regionfullmäktige i Region Stockholm.

I regionvalet omfattar länet tolv valkretsar, sex i Stockholms kommun och sex i yttre länet.

Beställare–utförare[redigera | redigera wikitext]

Region Stockholm tillämpar en ansvarsfördelning som innebär att man skiljer på rollerna som beställare, utförare och ägare. Det gäller både inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

De folkvalda politikerna sätter, med stöd av de centrala förvaltningarna i regionstyrelsens förvaltning (LSF) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) upp ramarna för hur regionens olika åtaganden ska uppfyllas. Det gäller till exempel skatteuttag, taxor, dimensionering och uppdragsformuleringar. Delar av verksamheten utförs sedan av regionägda bolag eller förvaltningar, medan andra delar utförs av externa entreprenörer. Inom hälso- och sjukvården är fördelningen att cirka 70 procent av kostnaderna för den totala ”sjukvårdsproduktionen” gäller regionägda verksamheter, medan cirka 30 procent gäller privata aktörer.

Relationerna mellan beställaren och utföraren regleras i avtal mellan parterna. Vissa verksamheter upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) med anbud och tilldelningsbeslut som går till den verksamhet som bäst lever upp till upphandlingskriterierna.

Andra verksamheter arbetar med stöd av att regionen har auktoriserat dem som vårdgivare. Det gäller till exempel husläkarverksamhet, samt barnavårds- och mödravårdscentraler som ingår i Vårdval Stockholm. Här ställs samma krav på regionägda och externt ägda verksamheter, och de för samma ersättning.

Vården på akutsjukhusen regleras genom direktavtal mellan regionen och de olika verksamheterna.

I Norrtälje ansvarar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för huvuddelen av hälso- och sjukvården. Förbundet ansvarar dessutom för omsorgsverksamhet till äldre och dem med funktionsnedsättning.

Regionägda bolag och förvaltningar[redigera | redigera wikitext]

Waxholmsbolagets fartyg M/S Sandhamn

Allt fler av de regionägda verksamheterna är idag aktiebolag under ledning av en verkställande direktör. Styrelserna i dessa bolag består oftast inte av politiker, utan av personer som tillsatts på professionella meriter.

Följande verksamheter bedrivs som aktiebolag under det regelverk som stadgas i aktiebolagslagen: Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus (drivs av Tiohundra AB som ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, där regionen är medlem), Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), fastighetsförvaltaren Locum AB, MediCarrier, Stockholm Care, S:t Eriks ögonsjukhus AB samt Folktandvården i Stockholm AB. Samtliga är ägda av Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag

Följande verksamheter bedrivs i förvaltningsform, under ledning av regionkommunala nämnder: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt Färdtjänsten. Sjukvårdsförvaltningarna drivs dock även de under bolagsliknande former, vilket bland annat betyder att det finns politiskt oberoende ledamöter även i deras styrelser. Även kollektivtrafiken sköts av Trafikförvaltningen och dess aktiebolag AB Storstockholms lokaltrafik (SL) och Waxholmsbolaget.

Sjukvård[redigera | redigera wikitext]

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Södersjukhuset i Stockholm
Danderyds sjukhus, april 2009
Regionens vårdcentral i Gustavsberg drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Delar av sjukvården (bland annat drygt hälften primärvården, samt akutsjukhuset Sankt Göran) drivs av privata entreprenörer som arbetar på regionens uppdrag.

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Regionen äger gymnasieskolan Berga naturbruksgymnasium. Dåvarande landstinget ägde tidigare även Säbyholms naturbruksgymnasium. Det överläts 2009 till Säbyholm Utbildningar, som är ett bolag inom Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

Kollektivtrafik[redigera | redigera wikitext]

Enheten Trafikförvaltningen inom Region Stockholm är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för kollektivtrafiken inom länet. Trafiken bedrivs under två varumärken, SL för kollektivtrafiken till lands och Waxholmsbolaget för person- och godssjötrafik i Stockholms skärgård.[7] Trafikförvaltningen upphandlar trafiktjänster på entreprenad. Det innebär att olika privata aktörer har förvaltningens uppdrag att sköta trafiken i till exempel tunnelbanan, med pendeltåg och bussar, samt skärgårdsbåtar. Trafikförvaltningen har även ansvar för färdtjänsten i länet.

Kultur[redigera | redigera wikitext]

Kulturförvaltningen ansvarar för kulturnämndens stödgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildningen i Stockholms län. Förvaltningen arbetar också med att främja länets kultur bland annat genom konsulenter inom cirkus, dans, film, hemslöjd och musik samt genom Regionbibliotek Stockholm som i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län främja verksamhetsutveckling och kvalitet.

Den offentliga konsten i Region Stockholms vårdmiljöer är ett annat av kulturförvaltningens ansvarsområden. Det innebär projektledning av nya gestaltningsprojekt, samt att förvalta och förnya det befintliga konstbeståndet på cirka 60.000 konstverk. Kulturförvaltningen ansvarar också för tillfälliga utställningar i kollektivtrafiken genom Konstväxlingar.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar främjande för att implementera kultur som komplement i vården och finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Regionarkivet i Flemingsberg ansvarar för att bevara och långtidslagra den information som finns inom Region Stockholm.

Stockholms läns museum är ett digitalt museum som förmedlar kunskap om länets historia och som också ingår i Region Stockholms ansvarsområde.

Dessutom är Region Stockholm huvudfinansiär av Kungliga Filharmoniska Orkestern och verksamheten vid Stockholms konserthus.

Fastigheter[redigera | redigera wikitext]

Regionens stora fastighetsbestånd, som bland annat består av akutsjukhusen i länet, förvaltas av det regionägda bolaget Locum.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]