Hoppa till innehållet

Nyköpingshus

Nyköpingshus
Slott
Nyköpingshus 2020.
Nyköpingshus 2020.
Land Sverige Sverige
Region Svealand
Kommun Nyköping
Ort Nyköping
Färdigställande Medeltiden

Nyköpingshus, Nyköpings slott, är ursprungligen en medeltida borg, nu delvis lagd i ruiner. Den är belägen i Nyköping och vissa delar av borgen används av Sörmlands museum för verksamhetens utställningar.

Byggnadens historia[redigera | redigera wikitext]

Borgens utbredning från medeltid till nutid.

Ursprunget till borgen var en kastal som uppfördes under andra halvan av 1100-talet. Det är osäkert om den ursprungligen var kvadratisk eller rund som den samtida Kilakastalen. Kastalen har byggts om i samband med att den inkorporerats i borganläggningen.[1] På platsen uppförs i två etapper under andra halvan av 1200-talet en rektangulär borganläggning med två förborgar, som av allt att döma var klar på 1280-talet. Enligt Erikskrönikan skall Magnus Ladulås ha tillrätt som hertig över "sudermannaland ok nyköpungs hwss" 1266, men den är författad först på 1300-talet. I dokument omtalas Nyköpingshus första gången 1305, då Erik Magnusson undertecknar ett förbindelsebrev på Nyköpingshus. År 1308 var Ingevald Estridsson av Hammerstaätten Erik och Valdemars fogde på Nyköpingshus.[2]

År 1310 överlämnas Nyköpingshus till Birger Magnusson efter en delning mellan honom och bröderna Erik och Valdemar. År 1317 utspelar sig Nyköpings gästabud. Efter att borgen intagits av hertigarnas anhängare rivs större delen av borgen, och står därefter under många år öde. År 1365 förlänas borgen åt den tyske riddaren Raven von Barnekow, som lät restaurera borgen. Under 1370-talet gör Albrekt av Mecklenburg anspråk på borgen, men förefaller inte ha tillträtt den, innan den 1376 i stället överläts på Bo Jonsson Grip. Borgen överläts 1388 av Bo Jonsson Grips testamentsexekutorer till Drottning Margareta. År 1434 belägras Nyköpingshus av Engelbrekt Engelbrektssons trupper och överlämnas efter dagtingan till dessa. Nyköpingshus stormades 1516 av Sten Sture den yngre sedan Sten Kristiernsson (Oxenstierna) förklarat sig beredd att ge upp borgen till Kristian II. Redan efter ett stormningsförsök kapitulerade besättningen.[2]

Ytterligare om- och tillbyggnader gjordes under medeltiden. Gustav Vasa förstärkte borgen för försvarsändamål. Ett runt kanontorn från hans tid finns bevarat.

Den medeltida borgen ombyggdes i slutet av 1500-talet av hertig Karl (senare Karl IX) till ett renässansslott. Slottet brann tillsammans med den övriga staden 1665. Det återuppfördes inte, utan en del av teglet användes som material i ombyggnaden av Stockholms slott.

Borgens utbredning från medeltiden till nutid framgår av skissen. De grå och gröna ytorna visar renässansslottets utbredning. Den svarta markeringen visar den medeltida utbredningen. De streckade linjerna, nutida gångvägar.[3]

Delar av slottet rustades upp på 1900-talet och inrymmer numera Sörmlands museums permanenta utställningar i Kungstornet, samt en restaurangrörelse i Gästabudssalen och Drottningkällaren.

I oktober 2020 hittades ett tidigare okänt rum som man tror var ett försvarsrum, en så kallad kasematt.[4]

Historiska händelser[redigera | redigera wikitext]

Bildgalleri[redigera | redigera wikitext]

Äldre bilder i konsten av Nyköpingshus[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]