Oxyrhynchus papyri

Från Wikipedia
P.Oxy.XXIV 2384, del ur Matteusevangeliet från Nya Testamentet
P.Oxy.LII 3679, del ur Polit'eia av Platon
P.Oxy.I 29, del ur Elementa av Euklides
P.Oxy.VIII 1084, del ur Atlantis av Hellanikos av Lesbos
P.Oxy.X 1232, del ur en dikt av Sapfo
P.Oxy.XXII 2331, del ur Herakles tolv stordåd
P.Oxy.VI 932, del ur ett privat brev
P.Oxy.XXIV 2383, del ur Lukasevangeliet från Nya Testamentet

Oxyrhynchus papyri är den engelskspråkiga kollektiva benämningen på de fynd av antika papyrusmanuskript från hellenistisk, romersk och bysantinsk tid som gjorts på en soptipp i ruinstaden Oxyrhynchus i Egypten, nära den moderna staden el-Behnesa ca 200 km söder om Kairo. Utgrävningar här påbörjades av brittiska arkeologer år 1896.[1]

Fynden, till största del mindre fragment, kan räknas i hundratusental. Av detta material har hittills över 5000 dokument publicererats.[2][uppdatering behövs]

Manuskripten[redigera | redigera wikitext]

Textfynden härrör från tiden mellan första århundradet f.Kr. och 600-talet e.Kr.[3]

Fram till den arabiska erövringen av Egypten år 640 är texterna till största del skrivna på klassisk grekiska, men även texter på latin och egyptiska (både hieratiska och demotiska) förekommer.[4]

Det finns även en mängd manuskript skrivna på arabiska (från tiden efter den arabiska erövringen) daterade från 800-talet till 1400-talet; dessa har dock inte blivit utgivna ännu.[4][5][6]

De antika texterna utgör ett varierat material. Privatbrev och privata och officiella dokument belyser i detalj många olika aspekter av vardagslivet och förvaltningen. Bland fynden finns också fragment av litteratur, inklusive tidigare okänd litteratur, och religiösa texter. Utgivningen av detta material, som började år 1898 med The Oxyrhynchus Papyri I, fortgår ännu; den senaste volymen (LXXXVI) kom ut 2021. Varje enskild text är katalogiserad med det romerska numret på den volym som den publicerats i tillsammans med ett ordningsnummer: till exempel P. Oxy. LII 3679.

Vardagsliv[redigera | redigera wikitext]

Bland vardagsskrifter återfinns bland andra:[2][4]

Religion[redigera | redigera wikitext]

Bland religiösa skrifter återfinns bland andra texter:[2][4]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Bland litterära skrifter återfinns bland andra avskrifter av:[2][4]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Oxyrhynchus, cirka 300 km söder om Alexandria och cirka 160 km sydväst om Kairo, var provinshuvudstad och en betydande och välbärgad stad under hela den hellenistiska och romerska tiden.[3]

Vintern 1896 till 1897 startade de brittiska arkeologerna Bernard Pyne Grenfell och Arthur Surridge Hunt utgrävningar på stadens soptipp, där man till en början upptäckte över 100 000 papyrusark.[1][2][3][5] Grenfells beskrev sitt första intryck med "Sophögar, bara sophögar".[7]

Dessa papyri var till största delen skrivna på klassisk grekiska och daterades till den romerska och bysantinska perioden. Expeditionen finansierades av brittiska Egypt Exploration Fund. Arbetsstyrkan bestod av 30 förmän och över 100 arbetare. Fynden packades i korgar och kakburkar och fördes till Oxford.[1]

Grenfell och Hunt ägnade resten av sin verksamma tid åt detta arbete. Under vintrarna ägnade de sig åt utgrävningarna i Egypten och under somrarna analyserades fynden hemma i England.

År 1898 skrev Grenfell och Hunt den första delen i bokserien "The Oxyrhynchus Papyri" med en analys av 207 ark och gav tillsammans ut 16 volymer i serien. Bokserien gavs ut av Egypt Exploration Fund fram till 1968 då utgivningen övertogs av British academy. I dag har 73 band utgivits där totalt 4 700 manuskript har analyserats.[2][4][5]

De manuskript som ännu inte har analyserats förvaras i dag på Sackler Library vid Oxfords universitet.[2]

Delar av den analyserade samlingen förvaras i dag på olika universitet och museer världen över, däribland på Egyptiska museet i Kairo, British Museum i London och på Ashmolean Museum i Oxford, Bodleianska biblioteket, biblioteket vid University of Pennsylvania och på British Library.

År 1998 startade ett projekt att digitalisera papyrusarken tillsammans med andra papyrus i en offentlig databank,[2] i samarbete med APIS (Advanced Papyrological Information System) vid Columbia University.

År 2005 började man även att analysera arken med hjälp av modern digital teknik (så kallad Multispektral bild, baserad på infraröd strålning). Tekniken utvecklades vid Brigham Young University och med dess hjälp har man kunnat rekonstruera ytterligare ark för analys och då bland annat upptäckt en okänd tragedi skriven av Sofokles, en berättelse skriven av Lukianos och en dikt skriven av Archilochos.[7][8]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]