Perklorsyra

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Perklorsyra
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn Klor(VII)syra
Kemisk formel HClO4
Molmassa 100,46 g/mol
Utseende Färglös, oljig vätska
CAS-nummer 7601-90-3
SMILES O=Cl(=O)(=O)O
Egenskaper
Densitet 1,67 g/cm³
Löslighet (vatten) Blandbar
Smältpunkt -112 °C
Kokpunkt 19 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
3
3
OX
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Perklorsyra (HClO4), eller det föråldrade namnet överklorsyra, är en färglös, vattenlöslig vätska med mycket starkt sur reaktion, starkare än exempelvis koncentrerad svavelsyra. Perklorsyra tar upp vatten från luften och har därmed en tendens att späda ut sig själv i fuktiga miljöer, och bildar en azeotrop blandning med vatten vid ett förhållande på ungefär 72,5 % syra. Ren anhydrerad perklorsyra är oljig till konsistensen, sönderdelas långsamt vid rumstemperatur och kan explodera, medan däremot azeotropblandningen är stabil.

Perklorsyrans salter kallas perklorater.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Perklorsyra kan framställas genom att angripa en lämplig perklorat, till exempel natriumperklorat (NaClO4) eller ammoniumperklorat (NH4ClO4), med en stark syra som svavelsyra (H2SO4) eller salpetersyra (HNO3).

Se även[redigera | redigera wikitext]