Piperidin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Piperidin
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn Hexahydropyridin
Kemisk formel C5H11N
Molmassa 85,15 g/mol
Utseende Färglös vätska
CAS-nummer 110-89-4
SMILES C1CCCCN1
Egenskaper
Densitet 0,862 g/cm³
Löslighet (vatten) Blandbar
Smältpunkt -13 °C
Kokpunkt 106 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

3
3
3
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Piperidin är en heterocyklisk amin bestående av en sexring med fem mättade kolatomer samt ett kväve. Ämnet har en karakteristisk lukt och känns på grund av sina basiska egenskaper tvåligt om det gnids mellan fingrarna då fetter i och på huden förtvålas. Namnet kommer från att det finns bland annat i svartpeppar (Piper sp.).